ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Jun 07th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Edebiyat Nedir Kaynaştırma Harfleri


Kaynaştırma Harfleri

e-Posta Yazdır

Reklamlar

KAYNAŞMA

Sesli harf ile biten bir sözcüğün, sesli harf ile başlayan bir ek alması gerekirse, iki sesli harf yan yana gelemeyeceği için araya ( y, ş, s, n ) harflerinden uygun olanı girer. Ek alan sözcüğün de Türkçe'ye uygunluğu sağlanmış olur.
          İşte bu olaya KAYNAŞMA, bu harflere de KAYNAŞTIRMA HARFLERİ denir.

ÖRNEK:

Altı + -a = Atıya
     
Yedi + -er = Yedişer

Soba +   = Sobası

Araba + -ın = Arabanın

 

HARF - KAYNAŞTIRMA HARFLERİ - ÜNLÜ DÜŞMESİ - ULAMA

Harf: Ağzımızdan çıkan sesleri yazıda göstermek için kullanılan işaretlere HARF denir.
Alfabemizde 29 harfin 8 i sesli (ünlü), 21 i sessiz (ünsüz) dür. Sessiz harfleri sesli harfler yoluyla söyleyebilmekteyiz.

Sesli harfler de kalın ve ince sesliler olmak üzere ikiye ayrılırlar:

Kalın Sesliler: a, ı, o, u
İnce Sesliler : e, i, ö, ü

Kaynaştırma Harfleri: Dilimizde sesli ile biten bir kelimeye sesli ile başlayan bir ek geldiğinde araya "y, ş, s, n" harflerinden biri girer. Bu harflere kaynaştırma hafrleri diyoruz. Bu harfleri "yaşasın" kelimesinde geçen sessiz harflere bakarak kolayca anlayabiliriz.
oku - y - acak ___ okuyacak
yaz - acak - s - ınız ___ yazacaksınız
iki - ş - er ___ ikişer
kare - n - in ___ karenin
 
 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy