ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Oct 28th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Eski Mısır Piramitler


Piramitler

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Mısır PiramitleriMısır'da Kral Rhampsinitos'a (Heredot'a göre 2.Ramses olup,MÖ 1290-1224 arasında egemenmiş.Yani Keops'un ölümünden hemen hemen 1300 yıl sonra.Keops'un selefinin adı Snofro imiş)  kadar, akla gelebilecek herşey düzenliymiş (söylenildiğine göre) ve Mısır çok gelişiyormuş.Ancak ondan sonra Keops kral olmuş ve o ülkeyi büyük bir felakete sürüklemiş.Zira önce tüm kutsal mekanların kapatılmasını sağlamış ve kurban ayinlerini yasaklamış.Ardındanda tüm Mısırlıları kendisi için çalışmaya zorlamış.Kimisi, kendisine verilen talimatlara göre,Arap Dağlarındaki taş ocaklarından Nil Nehrine kadar taş blokları getirmek durumundaymış.Bu bloklar gemilerle nehrin öte yanına taşınıyormuş.Yine başkalarına, bunları indirmek ve Libya Dağları olarak anılan dağlara kadar götürmek emredilmiş.Her defasında yüzbin insan çalışıyormuş bu işte.Üstelik her seferinde üç ay boyunca.Baskı altındaki halk sadece taşların taşınması için inşa edilen caddeye on yılını harcamış.Aslında bu çalışma, bizzat piramidin kendisi kadar devasa bir eserdir hemen hemen.Keza uzunluğu beş stadyum (1 stadyum = 177m)  ve genişliği on insan boyu (1 insan boyu = 1.77 m)  kadar yer tutmaktadır.En yüksek noktası ise, sekiz insan boyuna denk gelmektedir nerdeyse. Düzleştirilmiş taştan ve üzerlerine kakılarak işlenmiş hayvan sembollerinden meydana gelmektedir.Bu işe tam on yıl harcanmış.Ta ki cadde, Keops'un kendisine mezar yeri olarak bir adada inşa ettirdiği yer altı mahzenleriyle birlikte piramidin durduğu tepeye dek hazır oluncaya kadar.Bu iş için Nil Nehrinden su getiren bir kanal da yaptırılmış.

Piramidin yapımı yirmi yıllık bir süreç içermekteydi.Bu dörtgen yapımın her yeri sekiz Plethron (1 Plethron =100 adım = 29.6m)  uzunluğunda ve aynı yüksekliktedir.Düzleştirilmiş ve çok dikkatle birleştirilmiş taşlardan meydana gelmektedir.Taşların ise hiçbirtanesinin boyu otuz adımdan (1 adım = 29.6 cm) aşağı değildir.

Piramit şu şekilde inşa edilmiş: Biçimi bir merdivenin biçimi olup,kimileri buna kademe kimileri ise basamak demektedir.Bu tür bir basamak birkez inşa edildiğinde, diğer taşlar kısa ve ahşaptan yapılma bir tertibatla yukarıya kaldırılıyormuş.Yani merdivenin ilk basamağına kaldırılıyordu.Taş basamağa oturur oturmaz, ilk basamakta duran başka bir tertibata yerleştiriliyormuş.Buradan hareketle, ikinci basamaktaki yeni bir tertibata çekiliyormuş.Bu tertibatların sayısı basamakların sayısı ile eşitmiş.Ancak kolayca taşınabilecek olan tertibat, taş kaldırıldıktan sonra diğer basamaklar içinde kullanılabiliyormuş.Dolayısı ile bu iki yöntemde kullanılabiliyormuş.Bu şekilde önce piramidin ucu oluşturuluyormuş. Daha sonra altındaki kısımlar yapılıyormuş.Son olarakda zemin ve zeminin altındaki yer alan kısımlar bitiriliyormuş.İşçiler için ne kadar bayırturpu, ne kadar soğan ve sarımsak kullanıldığı,Mısır harfleri ile piramide kaydedilmiştir.Tam binaltıyüz Talent gümüş harcanmış.

Keops'un yozlaşmışlığı o dereceymiş ki, kendi kızını geneleve göndermiş ve her nasıl yaparsa yapsın, para bulmasını emretmiş.Kız babasının talep ettiği parayı tedarik etmiş ve kendisi için de bir anıt bırakma arzusu duymuş.Böylece kendisini ziyaret eden herkesten, bir taş armağan etmesini rica etmiş.Söylendiğine göre bu taşlardan, üç piramitten ortada duranı meydana getirilmiş.Yani büyük piramidin önündeki piramit ki, kenarlarının her biri bir buçuk Plethron uzunluğuna erişiyor.

Söz konusu Keops -Mısırlıların dedikleri üzere-elli yıl krallık yapmış.Öldüğünde, erkek kardeşi Kepren krallığı devralmış.O ise, her bakımdan Keops'un izinde yürüme hevesindeymiş.Örneğin o da bir piramit yaptırmış.Ancak onun ölçüleri, Keops'un piramidinin ölçülerine yaklaşamıyor bile.Ne yer altı mahzenlerine sahiptir,nede diğerinde olduğu gibi içine Nil Nehrinden gelen bir kanal akıyor.Diğerinde özel olarak inşa edilen bir kanal,Keops'un gömülü olduğu söylenen bir adanın etrafını suyla kaplıyor.Kepren, temel olarak, ilk katmanı renkli Etiyopya taşından (Mısır'da yalnızca Avsan'da,Nil'in birinci çağlayan kısmında, amfibolik asbestoslu, açık renkli ve magmatik bir mineral olarak bulunan gül graniti. Çok serttir ve granitten daha da zor işlenebilmektedir )yaptırmıştır.Diğerinin yanında kırk adım kadar küçük kalmaktadır.Ancak öyle inşa edilmiş ki,büyük piramidin boyuna erişiyor.Her ikiside yaklaşık yüz adım yüksekliğindeki aynı tepede yer alıyor.Kepren söylendiğine göre elli altı yıl hüküm sürmüş.(MÖ 2520-2494 dolaylarında)

Toplarsak , Mısırlıların o kadar büyük sıkıntılara boğulduğu ve tapınakların aralıksız olarak kapalı tutulup hiç açılmadığı, yüz altı yıla ulaşırız.Mısırlılar nefretlerinden dolayı bu kralların adlarını telafuz bile etmek istemiyorlar.Bunun yerine piramitleri, zamanında sürülerini o bölgede otlatmış olan Çoban Philitis'in adıyla tanımlıyorlar.(Hakkında pek bir bilgi bulunmayan bir bedevi veya da Hiksoslara yönelik bir ima olarak geçmektedir -MÖ 1650-1550 dolayları-)

Ardından -söylenene göre- Mykerinos (Kepren'in oğludur.MÖ 2490-2471 dolaylarında egemen olmuştur), yani Keopsu'un bir oğlu Mısır Kralı olmuş.Bu adam babasının yaptıklarından hoşnut değilmiş.Tapınakları açmış ve en kötü şekilde suhistimal edilen halka özgür işlerini ve kurban ayinlerini geri vermiş.Zaten bu yaptıklarından dolayı, gelmiş geçmiş krallar arasında en çok onu övmektedirler.Üstelik yalnızca adil hüküm vermezmiş, aynı zamanda yargısından şikayet edene kendi servetinden hibelerde bulunmuş ve kişilerin gönlünü yumuşatırmış.

O da bir piramit bırakmış geriye.Fakat bu babasının piramidinden çok daha küçük.Her kenarında üç Plethron'da yirmi adım eksik.Kare biçimli ve yarısına kadar Etiyopya taşından yapılmış.Bazı Yunanlıların iddiasına göre, Rhodopis adlı Hetere aitmiş.Fakat bu konuda haklı değiller.Anılan Rhodopis'in nasıl biri olduğu pek bilinmemektedir.Bu bahsi geçen şahsiyetin (bayan) binlerce Talente mal olmuş bu piramidi yaptırması söz konusu bile değildir.Ayrıca Rhodopis, Mykerinos zamanında değil, Kral Amasis zamanında yaşamıştır.Yani o piramitleri geride bırakan krallardan birçok nesil sonra.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy