ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Apr 20th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Eski Toplumlar Arami'ler


Arami'ler

e-Posta Yazdır

Reklamlar

AramilerAramîler sami bir halktır, MÖ. 1. bin yılında Kuzey Mezopotamya ve Suriye civarında yaşamışlardır. M.Ö 10-8. yy larda Bu günkü Suriye ve etrafında çeşitli prenslikler kurmuşlardır.Bugün Türkiye'de Aramice'nin bir lehçesini konuşan Süryani olarak bilinen halkın Aramiler'den (Aram Nahrin  Mesopotamia)nin en eski yerli halktır) geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.Tur Abdin'de (Mardin bölgesi'nde) hala Hristiyan dinine mensub Süryaniler yaşamaktadırlar. Bunlar Aramice'nin Doğu Aramice kolundan Süryanice'nin (Suryoyo) Modern lehçesi olan Turoyo lehçesini konuşurlar.

Yine Aramice'nin Süryanince kulunun doğu kolundan olan Keldanice ve Asurice'nin modern biçimi olan Surit ve Aturaya konuşan Asuri (Nesturi) ve keldani (Katolik) Hristiyanlar Türkiye, Irak ve İran'da yaşamaktadırlar.

Aramî dillerin kökleri ve yegâne bitişik el yazısının kökeni için ; http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt8/sayi2/makale/haberl.pdf 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy