ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Jan 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Felsefe Sözlüğü Aşağıdan Yukarıya


Aşağıdan Yukarıya

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Eytişimsel devimin evrimsel niteliği...

Eytişimsel devim evrimseldir, sürekli bir ilerlemeyi gerçekleştirir. Bu evrimsel devim, eytişimsel özdekçilik dilinde aşağıdan yukarıya deyimiyle dilegetirilir. Alttan üste ve basitten karmaşığa deyimleri de aynı anlamda kullanılır. Bu anlamlar eski’yle yeni’de somutlaşırlar. Doğada ve toplumda her olgunun uzun bir geçmişi, eşdeyişle tarihi vardır. Her olay ve olgu aşağıdan yukarıya doğru bir ilerleme ve yükseliş deviniminin ürünüdür. Ünlü bir eytişimci şöyle der:’’Güneş sistemi bir kozmik tozdan meydana gelmiştir. Bugünkü hayvansal ve bitkisel örgenlikler son derece basit örgenliklerden yola çıkarak gelişmişlerdir. Toplum, ilkel komünotelerden toplumsal yaşamın şimdiki biçimlerine gelinceye dek uzun bir yol izlemiştir. Teknik, ilkel aletlerden günümüzün dev mekanizmalarına ulaşmıştır. Antik düşünürlerin ilkel sezişlerinden yola çıkan insansal bilgi çağdaş bilime varmıştır. Doğanın, toplumun ve insan düşüncesinin aşağıdan yukarıya gelişimi yadsınamayacak kadar açık bir gerçektir’’.

 

Özdeksel evren ilksiz ve sonsuzdur, ne var ki onun bütün olgu ve olayları, yerlerini yeni olgu ve olaylara bırakmak üzere, sürekli olarak değişme halindedirler. İşte bu değişme, son çözümlemede, daima ilerleme ve yükselme yönünde gerçekleşir. Gerici metafizik, bu ilerlemeyi ve yükselmeyi yadsıdığı gibi (örneğin metafizikçi tarihçi Tonbee, ‘’tarih bir tekrardan ibarettir’’ der, oysa tarih hiçbir zaman tekrarlanmaz) yukarıyı aşağıya indirger. Metafizik yanılgıların pek çoğunun nedeni budur. Yukarı üst, karmaşık ve yeni; aşağının, altın, basitin ve eskinin ürünü olduğu halde hiçbir zaman aşağıya, alta, basite ve eskiye indirgenemez. Unutulmamalıdır ki elma, elma ağacının ürünüdür ama hiçbir zaman elma ağacı değildir. s.20

Bk. Gelişme, Aşma, Devim, Sarmal Gelişim, Evrim, Eytişimsel Özdekçilik, Metafizik

 

 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy