ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Oct 21st

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Felsefe Sözlüğü Aydınlanma


Aydınlanma

e-Posta Yazdır

Reklamlar

 

İnsanın insanlığına dönüşü...

Aydınlanma, klasik anlamında metafizik bir kavramdır, toplumu insan usu ve doğasıyla düzenleme amacını izler. Bununla beraber ayınlanmacıların metafizikle, inancılıkla ve skolastikle verdikleri savaş insanlığın gerçek aydınlanmasına doğru yol almasında yararlı olmuştur. usa dayanma ve güvenme, giderek, usun nesnel yasaları kavramasına yol açmıştır. Kavram, Alman düşünürü Immanuel Kant tarafından ‘’Aydınlanma Nedir ?’’ adlı yapıtında tanımlanmıştır. İnanma’dan bilme’ye yönelmesi metafizik aydınlanmanın en güçlü yanıdır. Felsefe tarihçileri klasik anlamda iki aydınlanma’nın sözünü ederler. Bunlardan biri eski Yunan’da gerçekleşen antik aydınlanma, ikincisi 18. yüzyıl aydınlanması’dır. Oysa gerçek aydınlanma, 19. yüzyılın ikinci yarısında eytişimsel ve tarihsel özdekçiliğin açıklanmasıyla gerçekleşmiştir. İnsan, ancak o zamandır ki, kendisini, evrendeki yerini, ne olduğunu ve ne olacağını, neler yapabileceğini bilimsel olarak ve açık seçik anlamıştır. Kendisine yabancılaşmış bulunan insan, ancak o zamandır ki, yeniden insanlığına dönmeye başlamıştır.

Felsefe Sözlüğü-Orhan Hançerlioğlu s.22,

Bk. Antik Aydınlanma Çağı, Aydınlanma Felsefesi, Eytişimsel Özdekçilik, Tarihsel Özdekçilik.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy