ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Jul 29th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMTBeyin

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Duyun uyarımlarının alıcısı...

Beyin, sinir sisteminin merkezidir. İnsanın tinsel (düşünme, hatırlama vb.) ve tensel (sindirim, solunum vb.) bütün yönetimi beyinde olupbiter. Bütün duyumlar beyinde toplanır ve orada işlenir, yorumlanır, birleştirilir. Bütün duyumlar kendisinde toplandığı halde beynin kendisi duygulu değildir, dokunulunca acımaz. Beynin çeşitli noktaları hafif elektrik akımıyla uyarılarak ne işe yaradıkları saptanmıştır. Örneğin belli bir noktanın uyarılması bir anının hatırlanmasını, başka bir noktanın uyarılması bir sesin işitilmesini, daha başka bir nktanın uyarılması bir ışığın görülmesini vb. sağlamıştır. Omurgalı hayvan, beyni gelişerek insanlaşmıştır. Beynin gelişmesi el-dil diyalektiğiğiyle gerçekleşmiştir. Canlı örgenlikte hayvansal yaşam döneminin değişik çevrelere uyarak yaşamı sürdürme zorunluluğundan oluşan beyin, hayvansal yapıda, morfolojik bir evrimle değil, işlevsel yeteneklerin çoğalması ve ilerlemesiyle gelişmiştir. Düşünme ve düşünce insan örgenliğinde gelişen beynin fonksiyonudur. Pavlov deneyleriyle doruğuna ulaşan yaşambilimsel çalışmalar bu gerçeği kesinlikle tanıtlamıştır. Demek ki doğa tarihinin belli bir aşamasında meydana gelen ve gene belli bir aşamasında gelişip düşünebilen beyin (eşdeyişle düşünce ve bilinç) ikincildir ve doğadan önce bir beyin (eşdeyişle düşünce ve bilinç) tasarımlamak metafizik hayalcilikten başka bir şey değildir. Doğanın ve özdeğin birinciliği, beynin ve bilincin ikinciliği felsefenin iki büyük dünya görüşünü (idealizm ve materyalizm) birbirinden ayıran temel sorunudur. Düşünme ve düşünce sadece insan örgenliğine özgüdür. Bir ağaç, bir taş düşünemediği gibi, insandan başka hiçbir canlıdan bilinçsel belirtiler yoktur. İnsan örgenliğinde beyinden başka hiçbir örgen düşünemez. Ne var ki beyin, bir düşünme örgeni olduğu halde, kendi başına en küçük bir düşünce bile oluşturamaz. Düşünme ve düşünceyi oluşturan, beyinde toplanan sinirler aracılığıyla dış dünyadan gelen ve beyinde yansıyan işlemlerdir. Düşünce, dış dünyanın, eşdeyişle özdeksel ve nesnel gerçeğin bir yansısıdır. Beynin yapısı ve işleyişi alanındaki bulgular, metafizik ve idealist ‘ruh’ tasarımını da kökünden yıkmıştır. İnsan ölüp özdeksel beden beyin örgeniyle birlikte yokolunca insanın bilinci ve ruhsal yaşamı da yokolur. A.I. Herzen şöyle der:’’Ruhun bedensiz yaşayabileceğini söylemek, kara kedinin kara rengini odada bırakarak dışarın çıkabileceğini söylemekten farksızdır. S.27,

Bk. Us, Pavlovculuk.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy