ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, Jul 10th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMTBirlik

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Bir bütünü gerçekleştiren iki ya da daha çok varlığın durumu...

Tanrıbilimsel felsefede birlik Tanrı’nın adıdır ve onun tek ( Ar. Vahdet) oluşunu, aynı zamanda çokluk olarak görünen bütün varlıkları kendi birliği (Ar. Vahdâniyet)’inde içerişini dilegetirir. İslâm gizemciliğindeki varlıkbirliği (Ar. Vahdeti vücut) anlayışı, bu anlamın başka bir biçimidir; bütün varlıkların tekvarlık (Tanrı)’tan türediği inancını adlandırır. Antikçağ Yunan metafiziğinde Ksenofanes’in bir tanrı (Yu. Eis theos) savı felsefesel birciliğin kaynağıdır. Öğrencisi Parmenides’e göre de varlık bir olan’dır, bölünmez bir bütün’dür, ikinci üçüncü vb. varlıklar ancak onun süregelişi eşdeyişle kendisidirler. Daha sonra Plotinos, bütün çoklukları bu bir olan’da toplar. Spinoza, deyimi, Parmenides gibi, bütünlük anlamında kullanmıştır. Kant’a göre kurgusal usta, tıpkı bir bedende olduğu gibi, ‘’bir üyenin bütün üyeler ve bütün üyelerin bir üye için çalıştığı’’ uyumlu bir birlik vardır, bu birliktir ki bilgi nesnelerini çeşitli formlarla bütünler. Antikçağlı Herakleitos’tan çıkarak ortaçağlı Nicolaus Cusanus’tan geçip yeniçağlı Hegel’in idealizminde biçimlenen karşıtların birliği (Os. Vahdet-i zıddân), İng. Unity of opposites) kavramıyse bilimsel anlamına eytişimsel özdekçi felsefede kavuşmuştur. Bilimsel diyalektik felsefeye göre, birlik gelişme sürecinin bir ân’ıdır ve gelip geçicidir.. Kara denizsiz, efendi kölesiz vb. düşünülemez. Demek ki bunların, birinin ötekini kemirdiği ve ötekinin berikine direndiği bir birlik’leri vardır. Demek ki her çatışma bir birlik içerir. Bu birlik geçici, çatışmaysa süreklidir. Bütünü meydana getiren varlıklar, arasında hiçbir zaman kesin sınırlar yoktur, bu sınırlar sürekli olarak değişir. Demek ki bu birlik, hiçbir zaman durağan değil, her zaman harekette olan ve kendini yitiren bir birlik’tir. Doğasal ve toplumsal bütün varlıklar, doğar, gelişir ve ergeç göçüp giderler. Hiçbir birlik kalıcı değildir. (F.S.O.H. s.37, 38)


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy