ruh ve beden

Yazdır

Reklamlar

Eğer bir ruh ve onun kullandığı bir beden var ise;

1- Beden, nefis ve duyguları ile bir ferttir, bir ego’dur.

2- Ruh, evrensel ruhun bir temsilcisi, Tanrının bir parçasıdır.

Yani her fert, taşıdığı ruh ile evrensel ruhun ve Tanrının kendisidir.

Bu durumda, Tanrıya her yakarış ve sığınma, her dua, kişinin kendi ruhuna yönelebilir. Bu yöneliş,bedenin kendi ruhuna yönelmesidir. Yoksa ruhun kendisinin yakarışa, duaya ihtiyacı yoktur.

Eğer beş duyumuzu tamamen kapatabilsek ve geçmiş deneyimlerimizi tamamen unutabilsek, zaman ve mekan kavramlarımızı yitirebilsek, yani “ölmeden ölsek”, içimizdeki Tanrıyı temsil eder hale gelebilirdik. Ama bedene ait bu özelliklerimiz, her an ruhu sınırlamakta ve kamaştırmaktadır

İbadet ve dua, nefis içindir. Tanrı ile bütünleşen fert, ibadet ve dua etmez. Çünkü Tanrı kendisine ibadet ve dua etmez. Kendi kendine dua edip, kendinden birşeyler dilemek abestir. Tanrı, emreder ve olur.

Tanrının duyguları yoktur. Ruhun da. Sevmez, kızmaz, üzülmez, pişmanlık duymaz. Yalnızca yapar.