ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Jun 15th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Öznel

Arama anahtar sözcükleri Öznel Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. AHLAK FELSEFESİ (ETİK)

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... belirten yargılardır. Ahlak yargıları değer içerdiğinden özneldir. “İyi” ve “kötü” gibi değerler ortaya koyarlar. Ahlak yargıları değişkendir. Zamana ve mekana göre değişir. Herkes için değişmez yasalar ... Cumartesi, 10 Aralık 2011
 2. Cümlede Anlam

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... da cümle tamamlama biçiminde olabilir. İkinci grup cümle anlamı soruları ise kavramlar ve duygularla ilgilidir. “Tanım, üslup, değerlendirme, öznellik, nesnellik, karşıtlık, eşitlik, karşılaştırma, önyargı, ... Perşembe, 03 Kasım 2011
 3. Dinamit Olun!

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... katkıda bulunur. Yani nesnel ve öznel gerçeklik karşılıklı etkileşim içindedir. Bir yandan maddi koşullar bireyin bilincini belirlerken, bir yandan da birey bilincinde yapacağı sıçramalarla maddi koşulları ... Salı, 20 Eylül 2011
 4. Ödül Düzleminde Şiir Erkini Yıkmanın Anatomisi

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... düzlemde görüp buna göre hareket etmektir. Oysa ödül beklediğiniz zaman, otomatikman ödül veren özneleri üst, kendinizi ast konumuna getirirsiniz, kendinizi eşitlik çizgisinin altına, ödül veren özneleri ... Salı, 20 Eylül 2011
 5. Ben

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Bireyin öznel bütünlüğü...Bireyin bilinçsel ve ruhsal bütün işlemleri ben kavramıyla dilegetirilir. Ruhbiliminde biliç’in özdeşidir. Öznel idealist sistemler, bütün nesnel ve toplumsal olguları ben’e indirgerler. ... Salı, 31 Mayıs 2011
 6. Ampirio-Kritisizm

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

   Ampirio-Kritisizm Avenarius ve Mach'ın öznel idealist öğretileri... Alman düşünürü Richard Avenarius'la Avusturyalı fizikçi Ernst Mach'ın görgül eleştiricilik adıyla sunulan ortak öğretileri Kantçılık ... Salı, 31 Mayıs 2011
 7. Algı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

    ALGI : (Os. İdrak, Şuur, Teferrüs, Fr. Perception, Al. Perception, Wahrnehmung, Empfindung, Erfassung, İng. Perception, İt. Percepzione) Nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarma. 1. ... Salı, 31 Mayıs 2011
 8. Bencilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Bireyin öznel bütünlüğü...Bireyin bilinçsel ve ruhsal bütün işlemleri ben kavramıyla dilegetirilir. Ruhbiliminde biliç’in özdeşidir. Öznel idealist sistemler, bütün nesnel ve toplumsal olguları ben’e indirgerler. ... Salı, 24 Mayıs 2011
 9. An

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... göre an, bir ruhtur ve Tanrı’dır. Düşünce tarihi sürecinde an, özel an (bireysel zihin) ve nesnel an (Toplumsal zihin) olarak ikiye ayrılmış ve bireysel zihnin saltıklaştırılmasıyla öznel düşünceciliğe, ... Salı, 24 Mayıs 2011
 10. Ampirio-Kritisizm

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Avenarius ve Mach'ın öznel idealist öğretileri... Alman düşünürü Richard Avenarius'la Avusturyalı fizikçi Ernst Mach'ın görgül eleştiricilik adıyla sunulan ortak öğretileri Kantçılık ve olguculuk temeline ... Salı, 24 Mayıs 2011
 11. Hallac - Mansur - Varlık - Yokluk ve Tanrı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ancak ölürsem yaşayacağım'diyen Hallac varlığı yoklukta anlamlandırmakta.Ama bu tamamen öznel bir anlamlandırma olarak karşımıza çıkar.Kierkegaard'ın öznelciliğine yakın bir öznelcilik olarak da karşımıza ... Pazartesi, 04 Nisan 2011
 12. Abdülhak Şinasi Hisarın Edebi Kişiliği

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... “modern öncesi” sayılabilecek bir edebî anlayışailişkin görüşlerini ortaya koymaktadır. Hisar’ın eleştiri türüne yaklaşan buyazılarında sıkça rastlanan duygularla yüklü, öznel ve “şairâne” ifadeler, onumodern ... Cuma, 18 Şubat 2011
 13. Abdülhak Şinasi Hisar’ın Şiir Anlayışı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Şiiri ve Hayatı (1963) adları altında iki ayrı kitap olarak basılmıştır. Hisar’ın, Yahya Kemal’in ölümünden sonra çıkan Yahya Kemal’eVeda kitabında sergilediği öznel yaklaşımdan Peyami Safa şöyle bahsediyor: ... Cuma, 18 Şubat 2011
 14. Etnometodoloji

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... “öznel” boyutunu önemsemektedirler. Saydığımız bu özellikler aynı zamanda, etnometodologların sembolik etkileşimcilerle ortak oldukları hususlardır. Bize göre her ne kadar sembolik etkileşimcilik ile etnometodoloji ... Cuma, 08 Ekim 2010
 15. Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu)

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... savunmakta; Marksizm’deki ve sosyolojideki pozitivist yaklaşıma hücum ederek “öznelliği” ön plana çıkarmaktadır. İnsanın nefes alan ve yaşayan bir varlık olmanın ötesinde, rasyonel bir varlık olduğuna ... Cuma, 08 Ekim 2010
 16. Sembolik Etkileşimcilik

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... bir teoridir. Sembolik etkileşimciliğin gelişmesinde, “insanların birbirleri hakkındaki tasarımlarının toplumun katı ger çekleri Olduğunu” vurgulayan C. H. Cooley’in, “insanların öznel tanımlamalarının ... Cuma, 08 Ekim 2010
 17. Max Beckmann'ın “Gece” Adlı Eserinin Analizi

  Kategori: Sanat/Resim

  ... mahkumdur. Çünkü yazılan, düşünülen yığınla imge özneldir ve sadece yorumdur.Eserin kendinden başka, öte bir şey. *Öz Bu makalede, Feldmann’ın “araştırıcı sanat eleştirisi” yöntemi esas alınarak, ... Salı, 05 Ekim 2010
 18. Vassily Kandinsky

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ...  İlginçtir, Kandinsky’nin sanatı ‘soyut dışavurumculuk’ olarak nitelenir. Ama onun “iç dünya” dediği öznel alanın öznel duygular olmadığı, onun evrensellik arayışında olduğu üzerinde durulmaz. Ruhsal titreşimleri ... Cumartesi, 02 Ekim 2010
 19. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... Freud yardımıyla insan ruhunun derinliklerine, karanlık dürtülerine, özlemlerine, insanın öznelliğini tanımlaması açısından bir yol buluyordu” Marks ve Nietzsche: Dine, töreye, toplum değerlerine, aristokratlara, ... Cuma, 01 Ekim 2010
 20. Irkçılığın Psiko-Sosyal Eleştirisi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ve emperyalist eğilime bağlayan (Marksist), öznel koşullar bakımından cinsel güdüleri bastırılmış insanın akıldışı, gizemci kişilik yapısına bağlayan (Freudçu) bir sentezle açıklamaya çalışmaktadır. Bu ... Çarşamba, 29 Eylül 2010

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3