ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Jul 07th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Şinasi

Arama anahtar sözcükleri Şinasi Toplam 33 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Abdülhak Şinasi Hisarın Edebi Kişiliği

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında, öncelikle yazar kimliğiyle tanınmaktadır. Çoğu edebiyat ansiklopedilerine bakıldığı zaman Hisar’ınyazar kimliği, eleştirmen kimliğinden daha çok ön plâna çıkartılıyor. ... Cuma, 18 Şubat 2011
 2. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Roman Anlayışı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Abdülhak Şinasi Hisar’ın 1921 yılından başlayarak ölümüne kadarki süreçte kaleme aldığı yazılarda romana ilişkin görüşleri de kendi içinde tutarlılık göstermektedir. Bu yazılarda Hisar, romanın modern ... Cuma, 18 Şubat 2011
 3. Abdülhak Şinasi Hisar’ın Şiir Anlayışı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Abdülhak Şinasi Hisar’ın edebiyata Dergâh dergisinde yayımladığı şiirlerle başladığı ve yaşamı boyunca şiir konusunda yazdıkları göz önünde bulundurulursa onun şiire karşı özel bir ilgi beslediği anlaşılır. ... Cuma, 18 Şubat 2011
 4. Namık Kemal

  Kategori: Sizden Gelenler/Kişi

  ... önemli üç temsilcisi Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa’dır. Bunlar hak, adalet, kanun, eşitlik, hürriyet gibi kavramları edebiyatımıza ve dolayısıyla toplumumuza yansıtan sanatçılardır. Bu kavramları yalnız ... Cumartesi, 27 Kasım 2010
 5. Türk Harf İnkılabı

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  ... istemediğini kaydetmiştir. Harflerin sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını savunanların arasına, Terakki gazetesi yazarı Hayrettin Bey, Ebüzziya Tevfik ve Ali Suavi de katılır. İbrahim Şinasi 1869'da ... Cuma, 24 Eylül 2010
 6. Ziya Paşa

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... de yapmıştır. Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi'yle birlikte, Tanzimat'la başlayan "Batılılaşma" hareketinin etkisinde gelişen Batılılaşma Dönemi Türk edebiyatının ilk aşamasını oluşturan üç yazardan ... Pazartesi, 05 Nisan 2010
 7. Makale Hakkında Bilgi

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... oluşturmak gerekir.      Batıda  çok  eski  örnekleri  bulunan  bu  tür  bizde  ilk  örneklerini    Tanzimat  döneminde  vermiştir. Şinasi’nin  Agah  Efendi  ile  birlikte  çıkardığı  ilk  özel  gazete  ... Perşembe, 15 Ekim 2009
 8. Fıkra

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... yazarlığı ne zaman başlamıştır? türk edebiyatında fıkra yazarlığı, Şinasi’nin 1860 yılında Agâh Efendi ile birlikte çı-kardıkları Tercüman-ı ahval gazetesindeki yazılarıyla başlamıştır. O zamandan günümüze ... Cumartesi, 03 Ekim 2009
 9. Moris Şinasi

  Kategori: Tarih/Tarih

  MANİSA MORİS ŞİNASİ HASTANESİ'NİN TARİHÇESİ Hâlihazırda Manisa'da faal durumda olan Moris Şinasi Çocuk Hastanesi, adını Manisalı bir Yahudi'den almaktadır. 1933 yılında ... Pazartesi, 13 Temmuz 2009
 10. 1876 Anayasası

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... görüşlerin özelliği, orijinal felsefi ve siyasi doktrin niteliği taşımaktan ziyade, 18. yüzyılın liberal demokrasi anlayışından, etkilenmiş olmasıdır. Ali Suavi, Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal gibi önemli ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 11. Türkiyenin Anayasal Gelişmeleri

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... ilişkin görüşlerin özelliği, orijinal felsefi ve siyasi doktrin niteliği taşımaktan ziyade, 18. yüzyılın liberal demokrasi anlayışından, etkilenmiş olmasıdır. Ali Suavi, Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 12. Halk Edebiyatı Kavramı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... ortamda 1789 ilkelerini ve bu ilkelerle doyurulan fikirlerini gazeteyle, çeviri ve sanat yapıtları ile Türk halkına yaymaya başladılar. Şinasi'nin "Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye"si, Ziya Paşa'nın "Şiir ve İnşâ"sı, ... Cuma, 03 Nisan 2009
 13. Ülkemizde Çocuk Edebiyatının Gelişimi

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Vakanüvis Lütfi, Daniel Defoe'nin Robinson Crusoesunu; Mahmut Nedim, Jonathan Swift'in Gülliver'in Seyahatnamesini vb. çevirmişlerdir. Çeviri konusunda Şinasi La Fontaine'den "fabl", Recaizade Ekrem ve ... Salı, 17 Mart 2009
 14. Cumhuriyet'ten Günümüze Türk Romanı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... gerçekçi yazarlar olarak Cevdet Kudret Solok (1907-1992), Kemal Bilbaşan (1910-1983), Samim Kocagöz (1916-1993) ve Faik Baysal (1918) günümüzden Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) ila, Abdülhak Şinasi Hasan ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 15. Milli Edebiyat Döneminde Şiir

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Milli Edebiyat Döneminde Şiir Edebiyatımızda halkın anlayabileceği bir dille, halk için yazmak ilkesi Tanzimat döneminde Şinasiile başlamıştır, Şinasi'nin, daha çok düzyazıdili üzerinde durmakla birlikte ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 16. Tanzimat Edebiyatında Tiyatro

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... dramdır. İkinci eser ise Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı güldürüsüdür. Oyunda hem batı tiyatrosunun, Molière (Molyer) güldürülerinin etkisi görülür, hem de orta oyununun izleri. Tiyatro eserini de gazete ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 17. Tanzimat Edebiyatında Şiir

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Biçim bakımından olduğu kadar, konu bakımından da eski şiirdenuzaklaşmaya çalışmışlardır. Özellikle Tanzimat'ın Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa'dan oluşan ilk kuşağının şiirlerinde uygarlık, hak, adalet, ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 18. Tanzimat Döneminde Batılılaşma Hareketleri

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... ile Şinasi’ninçıkardıkları Tercüman-ı Ahvâl’dir (1860). İlk edebî tefrika da burada yayımlanır.Bu, Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı oyunudur. Gerçekte, o dönemde hemenbütün yazarlar, ilk edebî yazılarını ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 19. Tanzimat: Doğunun Yerine Batı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... için gayret eden ilk iki neslin (1825 ve 1840 sıralarında doğanlar: Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal) zevk ve gayretleri hemen hemen aynıdır. Bu iki neslin ikisi de XVII. asır Fransız klasikleriyle beraber ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 20. Beş Hececiler

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  ... 1920’den sonra daha yalın bir dile yönelmesi de doğrudan Milli Edebiyat akımının etkisine bağlanamaz. Tanzimat döneminde Şinasi’nin ortaya attığı anlaşılır bir dille yazmak düşüncesinin gerçekleşmesi, ... Çarşamba, 11 Mart 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2