ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Feb 25th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

1982 Anayasası

Arama anahtar sözcükleri 1982 Anayasası Toplam 10 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Yürütme Yetkisi ve Görevi

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... kavramını kullanırken, yürütmeyi görev olarak nitelemiştir. 1982 Anayasası'nda da yasama ve yargı yetki olarak nitelenirken, yürütme için 1961 Anayasası'ndan farklı olarak, yetki ve görev ifadeleri kullanılmıştır.Yürütmeyi ... Çarşamba, 31 Mart 2010
 2. Cumhurbaşkanı Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... varsa partisi ile ilişkisi kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.   1980 öncesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir türlü sonuçlanamaması nedeniyle, 1982 Anayasası dört turlu bir seçim ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 3. Seçimler

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... getirilmiştir. Ancak, ülkemizin siyasal koşulları, beş yıllık sürenin uygulanmasına olanak tanımamış; 1982 Anayasasının yürürlükte olduğu dönemde beş yıllık süre beklenmeksizin seçimler yenilenmiştir. ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 4. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... söz edilmekteydi. 1982 Anayasası'nın farkı, ayrı bir madde olarak düzenlemesi ve Anayasada öngörülen güvencelerin kaldırılabilmesine imkan tanımasıdır. Özellikle yargısal denetimin kaldırılması, yapılan ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 5. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... sonrasında yapılan 1982 Anayasası, temel hak ve hürriyetleri sorumlu olarak gören anlayışın etkisiyle daha ayrıntılı sınırlamalara yer vermiştir. Temel hak ve hürriyetlerin geneline yansıyan sınırlayıcı ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 6. 1982 Anayasası'nda Temel Hak ve Hürriyetler

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  1982 Anayasası'nda Temel Hak ve Hürriyetlerin Düzenlenmesi Bu teorik ayırımın yanı sıra, Anayasa, temel hak ve hürriyetleri üç başlık altında düzenlemiştir: Kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 7. 1961 Anayasası

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... Konseyi’nin hazırladığı Anayasa, 1982 yılında halk oylamasıyla kabul edilmiştir. 1982 Anayasası ilerideki ünitelerde ayrıntılı inceleneceği için burada yer verilmeyecektir. Ancak, şu kadarını söyleyelim ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 8. Türkiyenin Anayasal Gelişmeleri

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... alınmıştır. Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi’nin hazırladığı Anayasa, 1982 yılında halk oylamasıyla kabul edilmiştir. 1982 Anayasası ilerideki ünitelerde ayrıntılı inceleneceği için burada yer ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 9. Anayasanın Üstünlüğü

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa'ya uygunluğunu denetlemekle yetkili kılınmıştır. 1982 Anayasası da yargısal denetimi öngörmektedir.  ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 10. Egemenliğin Uluslararası Kuruluşlarca Kullanılması

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... anlayışını değiştirebilmişlerdir. Biraz önce görüldüğü üzere 1982 Anayasası, böyle bir gelişime imkan tanımamaktadır. 6. madde, egemenliğin devletüstü bir uluslararası kuruluşa devrine izin vermediği ... Cuma, 19 Haziran 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: