ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Jun 04th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Ahmet Hamdi Tanpınar

Arama anahtar sözcükleri Ahmet Hamdi Tanpınar Toplam 27 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Abdülhak Şinasi Hisarın Edebi Kişiliği

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... (11 Kasım 1984): 2-8.Koç, Murat. “Cumhuriyet Devrinde Eski Şiirimize Bakışlar (Yahya KemalBeyatlı-Abdülhak Şinasi Hisar-Nurullah Ataç-Ahmet Hamdi Tanpınar)”.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: ... Cuma, 18 Şubat 2011
 2. Turgut Uyar

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... daha ileri giderek şunu söyleyeceğim: onun deneyinin şiirimizdeki işlevi şiirinden de önemlidir. ahmet muhip dranas, ahmet hamdi tanpınar ortaya çok güzel yapıtlar koymuş sanatçılardır, ama ne kendi günlerinde ... Cuma, 06 Ağustos 2010
 3. Birleşik İsim

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Birleşik İsim Nedir ? Bazı yer adları ve ikili üçlü bütün kişi adları birleşik isim grubunu oluşturur: Çanakkale, Sarıyer, Şereflikoçhisar, Yenişehir; Ahmet Caferoğlu, Ahmet ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 4. D Grubu

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ... Ahmet Hamdi Tanpınar, Suut Kemai Yetkin, Mus­tafa Sekip Tunç, gibi yazarların D Grubu'nun görüşlerini destekleme­lerine karşılık Tahir Onger, Ratip Tahir Burak, Selâmi İzzet Sedes, Refî Cevat Ulunay gibi ... Pazartesi, 20 Nisan 2009
 5. Sembolizm (Simgecilik)

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  ... Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairler de bu akımın izlerini taşırlar. “Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, ama duyulmak üzere oluşmuş müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın, ortalama ... Pazartesi, 20 Nisan 2009
 6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Baki Süha Ediboğlu Bizim Kuşak ve Ötekiler (1968); Samim Kocagöz Bu Da Geçti Ya Hu (1992); Melih Cevdet AndayAkan Zaman Duran Zaman(1984); Ahmet Hamdi Tanpınar"Cahit Sıtkı'ya Dair Hatıralar", Edebiyat ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 7. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi Türü

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Ertem Kıyılardan Stepe Bir Vagon Penceresinden (1943); Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir (1960); Ahmet Turan Alkan Altıncı Şehir (1992); Yusuf Kenan Ekşioğlu Türkiye'de Otobüsle 10.000 Kilometre (1961); Reşat ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 8. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... oluşmaktadır. Vedat Günyol Dile Gelseler (1966); Denemeler Eleştiriler (1964); Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Üzerine Makaleler (1969); Peyami Safa Sanat Edebiyat Tenkit (1970); Bedri Rahmi Delifişek (1975); ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 9. Cumhuriyet'ten Günümüze Türk Romanı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... gerçekçi yazarlar olarak Cevdet Kudret Solok (1907-1992), Kemal Bilbaşan (1910-1983), Samim Kocagöz (1916-1993) ve Faik Baysal (1918) günümüzden Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) ila, Abdülhak Şinasi Hasan ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 10. 1920'li Yıllarda Türk Şiiri

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) ve Ömer Bedrettin Uşaklı(1904-1946)’yıda bu yılların şairleri arasında saymak gerekir. Hece ile şiir yazılmasının gelişmesine, lirizmin ağır bastığı, içten duygularla ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 11. Tanzimat: Doğunun Yerine Batı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... güdümüne sokmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar bu konuda şunları söyler: “Sırf edebi cereyanlar yönünden bakılırsa, bu yüz sene içinde Türk edebiyatının Garp edebiyatlarında ve bilhassa Fransız edebiyatında ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 12. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Haşim’in ve batı şairlerinin etkisiyle ve kendi yaratıcılıklarının katkısıyla yeni estetik şekiller kazandırdı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkçeye Paul Valery'nin şiir görüşünü uygulayarak, yoğun kapalı, ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 13. Eleştiri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... yıllarında eleştiri Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’le başlar. İsmail Habip Sevük ve Ahmet Hamdi Tanpınar eleştiriyi edebiyat tarihi içinde ele alırlar. Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin iki öznelci eleştirmendir. ... Salı, 10 Mart 2009
 14. Türk Edebiyatında Öykü

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... Kemal Bilbaşar, Kemal Tahir ve Ahmet Hamdi Tanpınar öykü yazarları olarak ön plana çıktı. Günümüzde Türk öykücülüğü geniş bir konu ve üslup zenginliğiyle sürmektedir.  ... Salı, 10 Mart 2009
 15. Öykü - Hikaye

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaç), diyalogların usta yazarı Orhan Kemal, Mehmet Seyda, Samet Ağaoğlu, Sabahattin Kudret Aksal, Kemal Bilbaşar, Kemal Tahir ve Ahmet Hamdi Tanpınar öykü yazarları ... Salı, 10 Mart 2009
 16. Modernistlerin Ortak Kaderi: Entelektüel Çile

  Kategori: Güncel/Gündemdekiler

  ... çok basitti, sentezcilik.  Daha sonra modernist diyebileceğimiz kaygılarla, aynı sorunu Ahmet Hamdi Tanpınar işleyecektir. Türk edebiyatında modernist karşılığı ancak 50’lerde İkinci ... Perşembe, 25 Aralık 2008
 17. Hüseyin Avni Cinozoğlu

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... zenginlik değil. Kültürel ve sanatsal birikim uygarlığın en başta gelen ölçütüdür. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vurguladığı , “ iç âlem medeniyetini “ yeniden keşfettiğimizde, kibriya edasındaki moderniteye ... Cumartesi, 08 Kasım 2008
 18. Huzursuzluk ve Tutunamamak

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Eleştirel Bir Bakış 2, İstanbul: İletişim Yayınları, 1997, s.8. 6.Orhan Pamuk, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk Modernizmi, Defter, Bahar 1995, s.32. 7.Süha Oğuzertem makalesini asıl olarak "Kara Kitap" ... Cumartesi, 08 Kasım 2008
 19. Biyografi Nedir

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... bu kararı verdikten sonra yine aynı noktaya döneceğini düşünebilirsiniz. En iyisi istim üzerinde bir harp gemisi gibi çevik, harekete hazır bir dinamizm diyelim. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir’ Otobiyografi ... Cuma, 22 Ağustos 2008
 20. Bilge Karasu ve Çokkatlı Dil

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... oyunlarından, olayın dilde nasıl olup bittiğinden söz edilmesi gerektiğinde, bence karşımıza ilk çıkan yazar Bilge Karasu olmalıdır. Karasu gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar (özellikle Saatleri Ayarlama Enstitüsü ... Çarşamba, 09 Nisan 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2