ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Feb 26th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Anayasa Mahkemesi

Arama anahtar sözcükleri Anayasa Mahkemesi Toplam 20 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Yürütme Yetkisi ve Görevi

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Anayasanın sekizinci maddesinin anlamı ise Anayasa Mahkemesi tarafından şu şekilde açıklanmaktadır: "Yasa koyucu, belli konularda gerekli ... Çarşamba, 31 Mart 2010
 2. Cumhurbaşkanı Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak. 1.2. Yürütme alanına ilişkin olanlar • Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, • Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 3. Anayasa Mahkemesi Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Anayasa Yargısı - Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısında, Anayasa Mahkemesi görev yapmaktadır. Anayasa Mahkemesi onbir asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ikisi Yargıtay, ikisi Danıştay, birer ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 4. Yargı Bağımsızlığı Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... düzeni içinde yer almalarının yargı bağımsızlığı ilkesine aykırı olup olmadığıdır. Anayasa Mahkemesi, askeri hakimlerin hakimlikle beraber subay kimliklerini de özenle korumak ve kollamak durumunda olduklarını ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Görev ve Yetkileri

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz.   3. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Vermek Yasama organının işleyişinin ağır olması gerekçe gösterilerek, 1971 Anayasa değişiklikleriyle ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 6. Yasama Dokunulmazlığı Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... kararın alındığı tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın Anayasaya, kanuna ve içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir.Anayasa ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 7. Milletvekilli Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... anlamak da mümkün değildir. Milletvekilliğinin düşmesine ilişkin Meclis kararlarına karşı da ilgili veya bir diğer milletvekili, yedi gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Anayasa Mahkemesi onbeş ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 8. Hukuk Devleti Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... nedenle Anayasaya aykırı yasama işlemleri, Anayasa Mahkemesi tarafından, hukuka aykırı idari işlemler ise idare (ve bazen adliye) mahkemeleri tarafından denetlenir, hukuka aykırı işlemler iptal edilir. ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 9. Sosyal Devlet Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... kişiliğin korunmasından ve özgürlüğünden söz edilemez. Bu nedenledir ki Anayasa, devletin sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtmektedir. Anayasa Mahkemesi de bu düşünüşle sosyal devleti hukuk devletiyle ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 10. Laik Devlet Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... Devlet tarafından yürütülmesi Batılı laiklik anlayışından ayrılmaktadır.Anayasa Mahkemesi bir kararında, laiklik ilkesinin din ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir ilke olması nedeniyle, her ülkenin içinde ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 11. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... kullanılamaz". Hak ve hürriyetlere getirilecek sınırlamalar, demokratik rejim anlayışına aykırı olmamalıdır. Hangi demokratik toplum sorusu ise Anayasa Mahkemesi tarafından, Batı uygarlığınca benimsenen ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 12. 1961 Anayasası

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... Anayasaya aykırı yasaların çıkarılmasını önlemek için bir Anayasa Mahkemesi kurulmalıdır. Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi bir anayasa kurumu haline getirilmelidir. Yasama görevinin dengeli ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 13. Türkiyenin Anayasal Gelişmeleri

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... anayasada açıkça yeniden düzenlenmelidir. Anayasaya aykırı yasaların çıkarılmasını önlemek için bir Anayasa Mahkemesi kurulmalıdır. Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi bir anayasa kurumu haline ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 14. Anayasanın Üstünlüğü

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... anayasaya uygunluğunun denetimi bağımsız yargı organlarına bırakılmıştır. Bu sisteme yargısal denetim denilir. Türkiye’de 1961 Anayasası ile yargısal denetim sistemine geçilmiştir. Anayasa Mahkemesi, ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 15. Siyasal Parti Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... kurucusu, üyesi , yöneticisi ve denetçisi olamaz. Siyasi parti kapatma davaları Anayasa Mahkemesi’nde görülür.  ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 16. Temsili Demokrasi Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... askeri müdahale olasılığı sık sık gündeme gelebilmektedir. Bu durumu ‘bize özgü demokrasi’ kavramıyla açıklamak mümkün değildir. Çünkü çeşitli anlamlarda demokrasiden söz edilemez. Nitekim Anayasa Mahkemesi, ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 17. Egemenliğin Uluslararası Kuruluşlarca Kullanılması

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... öngörülen iç hukuk yolları tüketilmeksizin, yapılan başvuruları kabul etmesidir. Böylelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, idare mahkemesi ve hatta Anayasa Mahkemesi gibi görev yapmaya başlamıştır.  ... Cuma, 19 Haziran 2009
 18. Anayasaya Göre Aile Tanımı

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... aleyhine olan kurallar da değiştirilmekte ya da kaldırılmaktadır. Kadının çalışması için kocadan izin alması zorunluluğunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi, kadının evlendikten sonra da kızlık soyadını ... Cuma, 19 Haziran 2009
 19. Tüzel Kişi Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... ortaya çıkmaktadır. Siyasal partilerin denetimi ve kapatılmaları da diğer tüzel kişilerden farklı olarak düzenlenmiştir. Bilindiği gibi bu denetim Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmakta, kapatma davaları ... Cuma, 19 Haziran 2009
 20. Türk Sinemasında Sansür

  Kategori: Sanat/Türk Sineması

  ... 21. maddesindeki "Hak ve Hürriyetler" ilkesine aykırıdır. Bu ve buna benzer sınırlayıcı kanunların iptali için Anayasa mahkemesine başvurulmuş lakin bu itirazlar reddedilmiştir. "Bir filmin sansürden çıkması ... Pazar, 24 Şubat 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: