ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Jul 12th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Antlaşmalar

Arama anahtar sözcükleri Antlaşmalar Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Parlamento Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... iki yetkisi yasa çıkarmak ve bakanlar kurulunu denetlemek­tir. Bunun yanında, çeşitli kararlar almak, uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uy­gun bulmak, savaş ilanına, ölüm cezalarının yerine getirilmesine ... Çarşamba, 22 Eylül 2010
 2. Aleksandr İsayeviç Soljenitsin

  Kategori: Edebiyat/Dünya Edebiyatı

  ... edilen” tüketim özgürlüğüdür. Soljenitsin’in deneyimi ona “gönüllü feragat”ın yasalar, antlaşmalar, Helsinki vb.vb. kriterlerden üstün ve çok daha bağlayıcı olduğunu göstermiştir. “Gönüllü feragat”ın kökleri ... Cumartesi, 31 Temmuz 2010
 3. Kutsal İttifak

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... çok önemli bir etken oldu ve Karlofça ile İstanbul antlaşmalarında Rusya'nın elinde önemli bir koz oldu. Azak'ta bir deniz üssü kuran Petro, bunu da yeterli gömeyip Taganrog'da yeni bir üs kurdu ve Rus ... Salı, 06 Nisan 2010
 4. Birinci Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... Konferansı Toplandı. Yenilen devletlere ağır koşulları olan barış antlaşmaları imzalatıldı. Almanya ile Versailles, Avusturya ile Saint Germain, Bulgaristan ile Neuilly, Macaristan ile Tranon ve Osmanlı ... Perşembe, 15 Ekim 2009
 5. Kutsal İttifak ve Savaşlar

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... 4.Ruslar Kudüs’ü serbestçe ziyaret edebileceklerdi. Önemi : 1. Karlofça ve İstanbul antlaşmaları ile Osmanlı Devleti ilk defa toprak kaybına uğradı. 2. Avrupa, Osmanlı baskısından kurtularak karşı saldırılara ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 6. Zitvatorok Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Zitvatorok Antlaşması  Osmanlılar ile Avusturya arasında imzalanan antlaşma. Osmanlıların Nemçe ile savaşı devam ederken, her iki taraf da barış taraflısı oldukları için birbirlerini yokluyorlardı. ... Salı, 12 Mayıs 2009
 7. Ziştovi Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Ziştovi Antlaşması Osmanlılar ile Avusturya arasında imzalanan antlaşma. Avusturya ile Osmanlılar arasında yapılacak olan barış anlaşmasında Prusya elçisinden başka Prusya'nın müttefiki olan İngiltere ... Salı, 12 Mayıs 2009
 8. Yaş Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Maman'ın Rusya'ya katılmasıyla Kuban nehrinin sınır tayini hakkındaki antlaşmalar yine eskisi gibi kalıyordu. Üçüncü madde ile Turla (Dinyester) nehri sınır kabul edilerek bunun sol tarafında kalan Akso ... Salı, 12 Mayıs 2009
 9. Viyana Konferansı

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Viyana Konferansı  Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki anlaşmazlığı düzeltmek amacıyla Temmuz 1853- Haziran 1855 tarihleri arasındaki birkaç defa toplanan konferans. Kırım Savaşı'nın çıkmasına ... Salı, 12 Mayıs 2009
 10. Vasvar Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Vasvar Antlaşması Osmanlı-Avusturya Antlaşmalarından. Sultan Dördüncü Mehmed Han (1648-1687) zamanında, 1663 Avusturya ve 1664 Alman seferleri üzerine, Avusturyalılar sulh istedi. Müzakereler, 29 ... Salı, 12 Mayıs 2009
 11. Uşi Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Uşi Antlaşması Osmanlı Devleti 'yle İtalya arasında, Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşma. Osmanlı eyaleti olan Trablusgarp'a saldıran İtalyanlar, yerli halkın direnmesiyle karşılaştıklarından, ... Salı, 12 Mayıs 2009
 12. Serv Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... yapılan antlaşmaların başına konmuş bir giriş bölümü durumundadır. 2-Sınırlar: Osmanlı Devleti Tunus, Libya, Mısır, Süveyş, Sudan ve Akdeniz adaları üzerindeki haklarını terk ediyor. Hicaz'ın müstakil ... Salı, 12 Mayıs 2009
 13. Serav Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Serav Antlaşması İran savaşları sonunda (1577-1618) imzalanan antlaşma. Bu savaşların sonucu Öküz Mehmed Paşa sadaretten azledilmiş ve yerine Halil Paşa serdar-ı ekrem tayin edilmiştir (1617). Halil ... Salı, 12 Mayıs 2009
 14. Segedin Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Segedin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Macaristan Krallığı arasında imzalanan antlaşma. Osmanlıların direnişi ve kış mevsiminin Balkanlar'daki büyük şiddeti karşısında, beş ay süren uzun sefere ... Salı, 12 Mayıs 2009
 15. San Remo Konferansı

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... karşıya bulunduğu iç ve dış meselelere kaynaklık etmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu konferansta kararlaştırılan, daha sonraki antlaşmalarla kurulması sağlanan bağımsız Ermenistan Devleti, Türkiye ... Salı, 12 Mayıs 2009
 16. Prut Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... bitmiş oldu. 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul antlaşmaları için yapılan müzakereler ayları aldığı halde Prut Antlaşması 10-12 saat içinde sonuçlanması bakımından önemlidir (23 Temmuz 1711). Gereken sulh ... Salı, 12 Mayıs 2009
 17. Pasaforça Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... sonunda anlaşma ortamı bulundu. Pasarofça Antlaşması genel hatlarıyla Karlofça Antlaşması örnek alınarak hazırlanmıştır. Onda da temel ilke "ala halihi" idi. Antlaşmaların imza töreni ise görüşmelerin ... Salı, 12 Mayıs 2009
 18. Paris Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Paris Antlaşması Kırım savaşı sonucunda Paris'te Osmanlı Devleti , İngiltere, Piemonte, Prusya, Avusturya ve Rusya arasında imzalanan antlaşma. Kırım Savaşı Rusların büyük hezimeti ile sonuçlanmış, ... Salı, 12 Mayıs 2009
 19. Nasuh Paşa Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Nasuh Paşa Antlaşması Şah Tahmasb'ın ölümüyle başlayan İran seferleri sonunda sadrazam Nasuh Paşa tarafından imzalanan antlaşma. Osmanlı-İran Savaşı'nın ilk safhası 21 Mart 1590'da İstanbul'da imzalanan ... Salı, 12 Mayıs 2009
 20. Mudanya Mütarekesi

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Mudanya Mütarekesi İtilaf devletleri ile TBMM hükumeti arasında imzalanan antlaşma.   Maddeleri: 1-Doğu Trakya (Edirne dahil) Meriç ırmağının doğu sahiline kadar olan arazi, on gün içinde Yunan ... Salı, 12 Mayıs 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3