ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Jul 13th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Aristoteles

Arama anahtar sözcükleri Aristoteles Toplam 49 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. AHLAK FELSEFESİ (ETİK)

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... bu değerler ışığında akıl karar vermelidir. Platon: Bir eylemin iyi ya da kötü olmasını, “İyi ideası”na uygun olup olmamasına bağlıyor. İnsanın en yüksek amacı, İyi ideasına ulaşmaktır. Aristoteles: ... Cumartesi, 10 Aralık 2011
 2. Bir Fragman..

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... varoluşunun en temel ilkesidir. İnsan için üç temel düşünme biçimi vardır. Bunlardan birincisi Aristoteles’in insanlığa armağan ettiği ‘Biçimsel düşünme biçimi; biçimci mantık.’ İkincisi, Hegel’in ‘idealist ... Pazartesi, 28 Kasım 2011
 3. Biçimcilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Biçimcilik (Formalizm) Biçim'i öz'den üstün tutan öğretilerin genel adı. Antikçağ Yunan düşünürü Aristoteles mantığında ve metafiziğinde, Alman düşünürü Kant törebiliminde. Alman düşünürü Herbart estetiğinde ... Salı, 31 Mayıs 2011
 4. Biçim

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... özdek (Yu. Khaos) karşıtı olarak üzenlenmiş özdek (Yu. Kosmos)’tir. Aristoteles ünlü eidos (biçim) kavramının düzenleyicilik ve yetkinleştiricilik  anlamlarını Anaksagoras’tan almış olsa gerektir. Aristoteles, ... Salı, 31 Mayıs 2011
 5. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ARİSTOCULUK. (Os. Aristotalisiyye, Fr. Aristotelisme, Al. Aristotelismus, İng. Aristotelianism). Antik çağ Yunan düşünürü Aristoteles'in öğretisi, gezimcilik... Antik çağ Yunan düşüncesinin ilk gerçek ... Salı, 31 Mayıs 2011
 6. Ansiklopedi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... gördükleri eğitimi dilegetirir. (...) İlk ansiklopedi, Aristoteles’in yapıtları sayılmaktadır; çünkü kendisinden önceki bütün bilgileri toplamış ve sınıflandırmıştır. Batı’da ilk büyük ansiklopedi 5. yüzyılda ... Salı, 31 Mayıs 2011
 7. Alışkanlık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... hiç biri olgularda gerçekleşmez... Örneğin Arap düşünürü Gazali, Tanrıbilimsel açıdan bu düşünceyi savunanlardan biridir. Bk. Adet-Allah. 5. Mantık : Antikçağ Yunan düşünürü Aristoteles nitelik ulamı'nın ... Salı, 31 Mayıs 2011
 8. Ahlak

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... başlamıştır. Bunların en önemlisi Floransa’da kurulan Marsilius Ficinius’un Platoncu akademisidir. Bu akademi yüz yıla yakın bir süre Platonculukla Aristotelesçiliği bağdaştırmaya çalışmıştır. Venedik’te ... Salı, 31 Mayıs 2011
 9. Adcı Gezimcilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

    Adcı Gezimcilik (Os. İsmiyyeci meşaiyye, Fr. Peripatetisme Nominaliste). Genel kavramları birer addan ibaret bulan ortaçağ Aristotelesçiliği...(Aristoteles Platon’un Akademia’sında 20 yıl kaldıktan ... Salı, 31 Mayıs 2011
 10. Rönesans Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Bruno (1548-1600), rönesansın en ilginç ve coşkun düşünürü, özgür düşüncenin peşindedir. Bruno, Aristoteles’in evreni bölümlere ayırmasını açıkça gülünç buluyordu. Ona göre gök, sonsuz evrendi. Akıl için ... Pazartesi, 30 Mayıs 2011
 11. Okumanın Diyalektiği

  Kategori: Sizden Gelenler/Sizin Yazılarınız

  ... doğrularını koymaya çalışarak gerçekleşebilir ancak. Bilim tarihi bize ilerlemenin bu şekilde gerçekleştiğinin yığınla örneğini verir. Kopernik, Aristoteles ve Batlamyus’tan beri yüzlerce yıl yanlış bilinen ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 12. Bilimsel Toplumculuk (Bilimsel Sosyalizm)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir evrensel us düşünmüş ve onu özdeğin karşısına koymuştur. Aristoteles’in deyişiyle, ‘’Anaksagoras, nus’un yaratan ve özdeğin yaratılan olduğunu söylemiştir. Çünkü her şey bir aradayken nus gelip düzenlemiştir’’. ... Salı, 24 Mayıs 2011
 13. Bilimlerin Sınıflanması

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Bilimleri sınıflandırmaya çalışan ilk düşünür Aristoteles bu temelden yola çıkarak bilimlerin bilimi saydığı felsefe\'yi şöyle sınıflandırmıştır: 1) Teorik felsefe (A- Tanrıbilim, B- Doğabilim, C- Matematik ... Salı, 24 Mayıs 2011
 14. Bilgicilik Akımı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... da Sokrates\'i ve Platon-Aristoteles\'i yetiştirecek koşulları hazırlamıştır. Bilgiciler (Protagoras, Gorgias, Prodikos, Hippias, Antiphon, Alkidamas, Lykophron, Kallikles, Kritias, Simonides), şüphe ... Salı, 24 Mayıs 2011
 15. Bilgicilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Yanıltmaca ve bunu yöntemleştirme. Antikçağ Yunan felsefesinde önemli bir düşünce akımı olan bilgicilik, Platon\'dan ve özellikle Aristoteles’ten sonra küçümsenmeye başlanmış ve isim olarak yanıltmak amacıyla ... Salı, 24 Mayıs 2011
 16. Biçim

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... özdek (Yu. Khaos) karşıtı olarak üzenlenmiş özdek (Yu. Kosmos)’tir. Aristoteles ünlü eidos (biçim) kavramının düzenleyicilik ve yetkinleştiricilik  anlamlarını Anaksagoras’tan almış olsa gerektir. Aristoteles, ... Salı, 24 Mayıs 2011
 17. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ARİSTOCULUK. (Os. Aristotalisiyye, Fr. Aristotelisme, Al. Aristotelismus, İng. Aristotelianism). Antik çağ Yunan düşünürü Aristoteles'in öğretisi, gezimcilik... Antik çağ Yunan düşüncesinin ilk gerçek ... Salı, 24 Mayıs 2011
 18. Anlık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Anlama gücü... Nesnelerin özlerini ve nedenlerini bulma gücü olarak anlık, antikçağda Platon ve Aristoteles tarafından us kavramından ayrı olarak dilegetirilmiştir. Us, duyumların getirdiği gereçlerle ... Salı, 24 Mayıs 2011
 19. Akademi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... akademiler kurulmaya başlamıştır. Bunların en önemlisi Floransa’da kurulan Marsilius Ficinius’un Platoncu akademisidir. Bu akademi yüz yıla yakın bir süre Platonculukla Aristotelesçiliği bağdaştırmaya ... Salı, 24 Mayıs 2011
 20. Adcılık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Epikurosçular adcıydılar. Kinik düşünür Antishenes, Platon’un gerçek saydığı ideler için ‘’Atı pek iyi görüyorum ama atlılığı göremiyorum’’ demişti.     Öğreti 14. yüzyıl skolastik Aristotelesçilerince ... Salı, 24 Mayıs 2011

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3