ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Jul 12th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Azınlık

Arama anahtar sözcükleri Azınlık Toplam 49 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Okumanın Diyalektiği

  Kategori: Sizden Gelenler/Sizin Yazılarınız

  ... tıpkı biyolojik evrimde olduğu gibi önce küçük bir azınlıkta başlar sonra eskiler elenir, daha uyumlu yeniler çoğunluğa geçer. Bu yüzden bilim boşluklarını doldurdukça aydınlananlar ve kendi boşluklarını ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 2. Asya Tipi Üretim Tarzı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... kısmını kendisine mal ederek topluluğun öteki üyelerini bu suretle sömüren bir azınlığın meydana gelmesini mümkün kılmakta"ydı. Bu azınlık, belli bir gücü elinde tutarak, devlet gücünün ilk biçimini oluşturuyordu. ... Pazartesi, 24 Ocak 2011
 3. İbrahim Müteferrika

  Kategori: Sizden Gelenler/Kişi

  ... devletinin matbaayla tanışması Müteferrika’dan önce azınlıklar aracılığıyla olup Osmanlı topraklarında 37 matbaa kurulmuştur. 15.yy’ın sonlarında Yahudiler İstanbul’da matbaayı kurarak Tevrat ve Yorumu ... Pazartesi, 11 Ekim 2010
 4. Türk Harf İnkılabı

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  ... Kuzey Arnavutlar muhalefet etmişlerdir. Ayrıca II. Meşrutiyet'in ilk yıllarında bazı azınlık aydınları tarafından çeşitli alfabeler yazılmıştır. 12 Yeni ve özgür fikirleri savunan ve tartışma konusu yapan ... Cuma, 24 Eylül 2010
 5. Parlamento Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... konuşan ya da onun haklarının kısılması için oy veren temsilciler hakkında ceza kovuş­turması yaptırmasına karşı temsilcileri koru­yan bir kurum olarak doğmuştur. Bugün ise, parlamentodaki çoğunluğun azınlık ... Çarşamba, 22 Eylül 2010
 6. Alain Minc - Yeni Ortaçağ

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... bütün güçleriyle geri geliyorlar. Fakat kurumlar,bu sarsıntının henüz bilincine varamadılar.Dünya ölçeğinde azınlık durumuna düştüklerinin ve hatta batıda bile toplumun git gide daha büyük bir bölümünün ... Pazartesi, 20 Eylül 2010
 7. Kadro Hareketi

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... karakterine uyum sağlamamaları hâlinde neyle karşı karşıya kalabileceklerine dair örnek göstermekten geri durmuyordu.22 Bu yolla, hem gayrimüslim azınlıkların hem de Kürtlerin uyarıldığı açıktır. Türkeş’in ... Salı, 31 Ağustos 2010
 8. Arthur Miller ve 80'lerde Türkiye

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

    Ben çocukken sanırım 1980 yılı başlarıydı. Adalet Partisi`nin azınlık hükümeti Erbakan`ın MSP`sinin dışardan verdiği destekle ayakta duruyor, siyasal şiddet tüm hızıyla sürüyordu. Cumhurbaşkanlığı ... Salı, 15 Haziran 2010
 9. Fransız İhtilalinin Cumhuriyete Etkisi

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... başlarından itibaren, Osmanlı İmparatorluk coğrafyasında, gayrımüslim azınlıkların ayrılıkçı örgütlenmeler içine girmelerine yol açarken, fert hak ve hürriyetleri kavramlarının da ıslahat çalışmaları içine ... Cuma, 11 Haziran 2010
 10. Sümerden Postmodern Topluma Mitoslardan Psikanalize Ruhsallık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ve pür şekilde “psikanalitik” çözümleyen epey azınlıkta kalan bir zümredir ancak ne ad verilirse verilsin, eleştiri, üzerine konuşma, “görünenin arkasındaki görme” gibi eleştirel bir konuşma başlamasından ... Cuma, 14 Mayıs 2010
 11. Korkuyu Beklerken - Oğuz Atay

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... sanattan korkmasıdır. Halkın içinde sivrilen esnafın, eşrafın, mollanın halktan korkmasıdır. Korkunun sonu yabancılaşmadır. Yeni yazarların kelimeler icad ederek azınlık olma telaşıdır, toplumsal sorunlara ... Perşembe, 29 Nisan 2010
 12. Tanzimat Ve Islahat Fermanı

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... fermanı Paris antlaşmasındanaltı hafta önce Babıalide’de bütün nazırlar, yüksek memurlar, şeyhülislam, patrikler, hahambaşı v.d.azınlıkların önünde okunarak ilan edildi. Ferman, Osmanlı imparatorluğu içinde ... Perşembe, 15 Ekim 2009
 13. Kültür

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... bakımından kendine benzetmektedir. böylece Batı, ürettiği ürünlere daha çok pazar bulacaktır. 9- kültürel asimilasyon: bir kültürün, kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve kendine benzetmesidir. asimilasyon ... Cumartesi, 03 Ekim 2009
 14. Kinyas ve Kayra

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... korkuyorlardı ki aynı metroda beş yüz kişi yolcu­luk yaparken duyulan tek ses makine gürültüsüydü. Halkı aptal ama azınlıkları var olma çabası içinde yarı tanrılar yaratmış bir toplum. Bu yan tanrılar ... Cuma, 02 Ekim 2009
 15. Tıp Bayramı

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... bazıları kapanmış. Bu arada ortalığı azınlıklardan ve Avrupa’dan gelen, yabancı hekimler sarmış. Mütabbib (tabip olmayan sahte hekim) hekimler serbest hekimlik yaparak, orduda da görev alarak birçok insanın ... Cuma, 18 Eylül 2009
 16. Obama Amerikası - James Petras

  Kategori: Güncel/Gündemdekiler

  ... Obama’nın stratejisi, ‘seçim alternatifinin’ kaybedilmesi durumunda, iktidarı gaspetme niyetindeki azınlık girişimini meşru kılmak için başka parlamenter ‘politik odaklar’ aramaktadır: İran’da hükümet ... Pazartesi, 27 Temmuz 2009
 17. Tiyatroda Gerçekçilik Akımı

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... yine insanların büyük çoğunluğu okuryazar değildir. Öyle olunca da, kültür, “bir azınlığın ayrıcalığı olarak kalmaktaydı. O azınlık ise soylular, kilise adamları ve burjuvaziydi. Kitaplar bir yerde onlar ... Çarşamba, 08 Temmuz 2009
 18. Hukuk Devleti Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Çağımızda parlamentolar, hükümdara karşı bireylerin haklarını koruyan kurumlar değillerdir. Aksine artık parlamentolarda, özellikle çoğunluğa karşı, azınlıkta ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 19. 1921 Anayasası

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... Hükümeti ve ondan yana olan çevreler, azınlıklar) ve dıştaki engelleyici kuvvetlere (bu hakkı herhangi bir surette tanımayan devletlere) karşı savunarak meşru bir savaş sonunda elde etmesidir." Müdafaa-i ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 20. 1876 Anayasası

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... Fransa ve Rusya İmparatorluktaki azınlıkları koruma bahanesiyle içişlerine karışmakta, ayaklanmalar çıkarmaktaydılar. Anayasanın kabulüyle bu durumdan kurtulunacağına inanılıyordu.   Kanun-u Esasi adını ... Cumartesi, 20 Haziran 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3