ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Oct 21st

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Birey

Arama anahtar sözcükleri Birey Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Arifzade

  Kategori: Sizden Gelenler/Kişi

  ... bireyselleşen dünyada insanın daha fazla kendi iç dünyasına gömülüşünü dramatik kurgularla ve sade bir dille anlatma çabasındadır. Bu gerçek eserlerinde başkahramanların zihni çalkantıları ve iç konuşmaları ... Salı, 22 Eylül 2015
 2. Yaratıcı Dramanın Yararları

  Kategori: Sizden Gelenler/Nedir

  ... olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ayrıca sanatın ve sanat eserlerinin oluşturulmasında da düş gücü olmazsa olmaz bir koşuldur. Drama, çocukların sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de önemli ... Çarşamba, 28 Aralık 2011
 3. AHLAK FELSEFESİ (ETİK)

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... iradeli olarak yaptığı bir işin, bir davranışın sonuçlarını kabullenmesidir. Vicdan: İyi ile kötüyü birbirinden ayırabilme gücüdür. (Bireyin, kendi tutum ve eylemlerini değerlendirme yetisi.) Ahlâk ... Cumartesi, 10 Aralık 2011
 4. Bir Fragman..

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ‘Ben’den’ başlar. Her düşünce bir başka düşünceden türer.” Yaşayan her insan bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir düşünce ve bir düşünme biçiminin sürdürümcüsüdür. Bu durum düşünsel anlamdaki insanın bireysel ... Pazartesi, 28 Kasım 2011
 5. KAPİTALİZİM

  Kategori: Güncel/Gündemdekiler

  ... • Esas karakteri özgür yaşamadır  • Kapitalizm bugün en büyük saldırısını • Üç temel öğeyi esas alıyor  • Seksi, sanatı ve sporu  • Bu üçü de toplumu ve bireyi metalaştırıp pazara sürerek düşürmeyi amaçlıyor ... Cuma, 04 Kasım 2011
 6. Parçada (Paragrafta) Anlam

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... değerli kılan sadece daha şairler değildir. Küçük şairler de şiire katkıda bulunur. Eliot: \'Bir büyük şair vardır, bunlar edebiyatta devrim yaparlar. Bir de küçük şairler vardır ki onlar da bireysel ruh ... Perşembe, 03 Kasım 2011
 7. Dinamit Olun!

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... başına iradi seçimlerimiz belirleyicidir ne de nesnel koşullar.   Aynı ülkede, aynı şehirde, aynı evde, aynı ailenin bireyi olan iki kardeşi ele alalım. İkisi de aynı nesnel koşulların ana şemsiyesi ... Salı, 20 Eylül 2011
 8. Ödül Düzleminde Şiir Erkini Yıkmanın Anatomisi

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Ödüllendirmek, üst konumundaki biri ya da birilerinin, ast konumundaki biri ya da birilerine övgü lütuf etmesidir. Yani her şeyden önce iki birey arasında hiyerarşi kurar ki hiyerarşi insani değildir, ... Salı, 20 Eylül 2011
 9. ÖLÜMÜN OLDUĞU YERDE ONDAN DAHA CİDDİ NE OLABİLİR Kİ?

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... en baştaki gibi bir ölüm farkındalığı da ciddiyetsizliğe dolayısıyla anlamsızlığa götürüyor. ölüm farkındalığının bireyler tarafından farklı oranlarda  duyumsanmasının,insanları birbirine zıt iki farklı ... Pazartesi, 22 Ağustos 2011
 10. En Etkili 10 Psikoloji Deneyi

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... kuramı psikologları, grup üyelerinin aralarındaki uyumu sağlamalarının ne kadar doğal olabileceğini incelediler. 1951 yılında Solomon Ash, bireysel yargının grup tarafından ne kadar etkilenebileceğini ... Çarşamba, 17 Ağustos 2011
 11. İNTİHAR: BİR ÖZGÜRLÜK DENEMESİ

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... çünkü hiçbir imgesel yükü, hiçbir dolayımlı çağrışımı yok. Doğrudan yaşantımızı, yaşantımızdaki yeni, absürt bir dönemi imliyor. Böyle bir cümleyi inanarak kuran bir bireyi, hiçbir söylem, modern, modern ... Perşembe, 28 Temmuz 2011
 12. Bencilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bireyin, özgecilik, toplumun ürünüdür. Ancak özgeciliğin gelişebilmesi toplum koşullarına bağlıdır. Bk. Özgecilik  ... Salı, 31 Mayıs 2011
 13. Ben

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Bireyin öznel bütünlüğü...Bireyin bilinçsel ve ruhsal bütün işlemleri ben kavramıyla dilegetirilir. Ruhbiliminde biliç’in özdeşidir. Öznel idealist sistemler, bütün nesnel ve toplumsal olguları ben’e indirgerler. ... Salı, 31 Mayıs 2011
 14. Ahlak

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  AHLÂK : (Ar. Törebilim) Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim... Bir insanın yaradılışı gereği gerçekleştirdiği davarnış'ı dilegetiren ... Salı, 31 Mayıs 2011
 15. Adcı Gezimcilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Buridanus ve d’Ailly gibi düşünürleri Adcılık öğretisini savunurlar. Bu Aristotelesçi düşünürlere göre genel kavramlar birer addan başka bir şey değildir, gerçeklikleri yoktur. İnsanlar ancak bireysel ... Salı, 31 Mayıs 2011
 16. Rönesans Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

      Rönesans Felsefesi 16. ve 17. yüzyıllarda (14-17. yüzyıllar N.) Avrupa’da insancılık, bireycilik ve şüphecilik akımlarıyla oluşan felsefe... Rönesans felsefesinin ayırıcı niteliği insancı ... Pazartesi, 30 Mayıs 2011
 17. Okunması Gereken Kitaplara Örnekler

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Sinan Köseoğlu-Say   Totem ve Tabu-Freud-Sosyal Yay.   Bilim ve İman Bir Yanılsamanın Geleceği- Freud-Kaynak   Platon’un Tanrı Anlayışı-Ekrem Sevil-Birey Yay.   Spinoza’nın Tanrı Anlayışı-M. ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 18. Okumanın Diyalektiği

  Kategori: Sizden Gelenler/Sizin Yazılarınız

  ... dünyaya ayak uydurabilen, putlaştıran değil aşan, “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür”, bireylerden oluşan bir bilgi toplumu olmak için, Sokrates’ in “Kendini bil”, Yunus’un ”İlim ilim bilmiktir, ilim ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 19. Birleştirilmiş Alan Kuramı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... indirger. Böylelikle bireşim genel olanla bireysel olanı, bir olanla farklı olanı; çözümleme de temel olanla temel olmayanı ayırt etme olanağı sağlar. S.36 Bk. Çözümleme, Sav, Karşısav, Eytişim, Tümdengelim, ... Salı, 24 Mayıs 2011
 20. Bireysel Bulunç (Bireysel Vicdan)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  BİREYSEL BULUNÇ  (Os. Vicdanı ferdî, Fr. Conscience individuelle) Bireye özgü bulunç... Bu terim, toplumsal bulunç karşılığında kullanılır. Bk. Toplumsal Bulunç.  ... Salı, 24 Mayıs 2011

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3