ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Sep 22nd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Burjuvazi

Arama anahtar sözcükleri Burjuvazi Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Altyapı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... üretim ilişkilerinde siyasal, ahlaksal, felsefesel görüşler iki uyuşturulmaz sınıfın karşıtlığnı yansıtır. Paroleteryanın siyasal, hukukasal, felsefesel görüşleriyle burjuvazinin siyasal, ahlaksa, felsefesel ... Salı, 31 Mayıs 2011
 2. Rönesans Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... metafizik temeli yıkarak yerine bireyci temeli koymaktadır. Ortaçağ toprak ağasının (feodal) desteği olan metafizik, yeniçağın yeni şnsanının (burjuvazi) desteği olan bireyciliğe boyun eğmek üzeredir. ... Pazartesi, 30 Mayıs 2011
 3. Ana Çelişki

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bu yasayla gelişir. Bir toplumda da, en küçük bir madde parçasında olduğu gibi, sayısız çelişmeler ve alt çelişmeler vardır. Örneğin proleterya'yla burjuvazi, kentlilerle köylüler, tüketimle yatırım, sanayiyle ... Salı, 24 Mayıs 2011
 4. Max Beckmann'ın “Gece” Adlı Eserinin Analizi

  Kategori: Sanat/Resim

  ... etmektedir.Sağ köşede, olaya direkt karışmış, başında o dönemin işçi sınıfının sembolü olan kasket giymiş, ancak üzerinde ceket, kravat, yelek gibi burjuvazi kesime ait izler taşıyan bir figür yer almaktadır. ... Salı, 05 Ekim 2010
 5. Madame Bovary - Gustave Flaubert

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... etkisiyle aristokrasiye ve büyük burjuvaziye hayranlık duyan, aristokrasinin bir parçası olmayı hayal eden ve buna ulaşmak için çabalayan, bu sınıfa dahil olamasa da, en azından aristokrat sınıfına yakın ... Cumartesi, 25 Eylül 2010
 6. Kadro Hareketi

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Emperyalizm analizlerinde doğrudan Lenin’den etkilendikleri anlaşılan Kadrocular, kaynakların ve gelirlerin dağılımının burjuvazinin kontrolüne bırakılmaması ve devletin burjuvazinin üzerinde bir tahakkümünün ... Salı, 31 Ağustos 2010
 7. Entelektüel Alanın Sorgulanması

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... sanat ürünü tam da bu özellikleri nedeniyle burjuvazinin kurbanı olmuştur.Taylor’a göre,araçsalcı zihniyeti tüm benliğinde taşıyanlar dahi yaratıcı hayal gücünün epifanilerinden pay almak ister.[2]Örneğin,bu ... Cumartesi, 31 Temmuz 2010
 8. Antonin Artaud-Van Gogh:Toplumun İntihar Ettirdiği

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ikinci imparatorluk burjuvazisinin ve III. Napoléon’unkilerin olduğu kadar Thiers’in, Gambetta’nın, Felix Faure’un polislerinin kurtçuk konformizmini ağır biçimde rahatsız edebilecek nitelikteydi. Çünkü ... Pazartesi, 28 Haziran 2010
 9. Kafka'da Modernlik

  Kategori: Üstadlar/Franz Kafka

  ... tam olarak hakim olduğu ve modern ulus devleti kurduğu her ülkede, artık genel çıkarı değil kendi çıkarının kollayıcısı olan bir aygıtı yönetmek isteyen burjuvazi bu aygıtın içinde doğrudan yer almak yerine, ... Salı, 01 Aralık 2009
 10. Hayvan Çiftliği-Bir Peri Masalı

  Kategori: Edebiyat/Dünya Edebiyatı

  ... burjuvaziyi temsil etmektedirler- yaşlı ve bilge domuz Major’un eşitlik, kardeşlik ve sömürü karşıtı öğretileri ile bilinçlenmeye başlarlar. Major’un da Marx’ı hatırlattığını söyleyebiliriz. Hayvanlar ... Pazar, 20 Eylül 2009
 11. Orta Çağ

  Kategori: Tarih/Tarihi Devirler

  ... bölünmesi, feodalizmden kaynaklanan ademi-merkeziyetçiliğin güçlenmesi, ideolojik üstyapıLara dinin egemen olması, piyasa için üretim yapılmasının yaratılması, burjuvazinin kent ve ülke parlamentolarında ... Çarşamba, 09 Eylül 2009
 12. Diyalektik Nedir?

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... toplumunda İdealizm bir ideolojidir ve bu ideolojinin temsilcisi olan sınıf burjuvazidir. Materyalizm bir ideolojidir ve bu ideolojinin temsilcisi olan sınıf da işçi sınıfıdır. Günümüzün sınıflı toplumunda ... Pazar, 19 Temmuz 2009
 13. Giovanni Verga

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... Kapıcının Evi (1885), aşk ve kıskançlık temasını, biri kır, öbürü kent ortamında işleyen Kurt Avı (1901), Tilki Avı, yiten aristokrasi ile yeşeren burjuvaziyi ele alan Seninkinden Benimkine (1903).   ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 14. Nikolayeviç Ostrovski

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... ilk özel tiyatrolar kurulmaya başlandı. Ostrovski Rus ulusal tiyatrosunun olduğu kadar, Rus gerçekçi tiyatrosunun da başlıca temsilcisi sayılır. "Yeni zengin" Rus burjuvazisinin ahlak kurumunu, tüccar ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 15. Carlo Bertolazzi

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ...  Bertolazzi oyunları, 19.yy’ın sonunda Verga tarafından başlatılan ve natüralizmle yakınlık gösteren verismo akımına girer; Verga ve Capuana, bu akım içinde, köylünün yaşamını çizerken, burjuvazinin ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 16. Tiyatroda Gerçekçilik Akımı

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... 19. yüzyılın süreklilik güçlerine, yani feodalite, mutlak monarşi ve kiliseye karşı savaşı, ilerde ele alınacak endüstri devriminin başlamasıyla güçlenen orta sınıf (ticaret ve sanayi burjuvazisi) öteki ... Çarşamba, 08 Temmuz 2009
 17. Laik Devlet Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... Batıda, kilise ve feodalitenin yanında gelişen burjuvazi, kendi siyasal anlayışını da geliştirmiş, Aydınlanma Çağı düşünürlerinin de katkısıyla, dinin devlet yönetimindeki etkisi ortadan kaldırılmıştır. ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 18. Devletin Görevleri

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... temel görevi iç ve dış güvenliği sağlamaktır. Sanayi devrimi ve burjuvazinin ortaya çıkmasıyla devletin ekonomik görevleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde devletten, başta mülkiyet olmak üzere temel hakları ... Cuma, 19 Haziran 2009
 19. Afşar Timuçin Söyleşisi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... egemen sınıfın üyeleriydi. Ortaçağ’da da durum değişmiyor; serf, krala, kiliseye ve senyöre bağlı. Ardından tarihin bir döneminde sahneye çıkan ve yükselişe geçen sınıf, burjuvazi,  hem iktisadi anlamda, ... Cuma, 19 Haziran 2009
 20. The Motorcycle Diaries - Motosiklet Günlüğü

  Kategori: Sanat/Kült Sinema Eserleri

  ... çok bilinen adıyla Che… Ne çok şey yazılıp çizilmiştir hakkında, ne çok şarkı söylenmiş ne çok tişörte baskı olmuştur. Küçük burjuvazinin ... Pazartesi, 15 Haziran 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3