ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, May 26th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Dışavurumcu

Arama anahtar sözcükleri Dışavurumcu Toplam 37 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Otto Dix

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... sonra, devletten aldığı bir bursla Dresden Uygulamalı Sanat Akademisinde öğrenim gördü. Bu dönemde yaptığı manzara resimlerinde izlenimcilik sonrası ve dışavurumculuğun etkisi görülmektedir. 1912’den sonra ... Salı, 05 Ekim 2010
 2. Soyut Ekspresyonizm

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... sonraki adıyla Pop-art ile hızını kaybetti. Soyut dışavurumculuk, oluşmaya başladığı ilk yıllarda Gerçeküstücü sanatçıların etkilerini taşır. NEWMAN, REINHARDT ve Rothko’nun tek renkli ( monokrom ) resimlerini ... Salı, 05 Ekim 2010
 3. Max Beckmann'ın “Gece” Adlı Eserinin Analizi

  Kategori: Sanat/Resim

  ... Alman Dışavurumculuğunun kuramcısı olan Worringer, Dışavurumculuğun bunalımından ve sonundan söz ediyordu: bunu “iç gerekliliğin eksikliği” yle anlatıyordu. Worringer ancak birkaç yıllık bir yanılgı içindeydi. ... Salı, 05 Ekim 2010
 4. Max Beckmann

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  Yapıtlarında yaşama şiddetini ön plana çıkardı. Weimar Akademisi’nde (1900-1903) ve Berlin’de öğrenim gördü. 1907’ de Berlin’e yerleşti. Norveçli ressam Edvard Munch’la tanışınca onun kötümser dışavurumculuğunun ... Salı, 05 Ekim 2010
 5. Vassily Kandinsky

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ...  İlginçtir, Kandinsky’nin sanatı ‘soyut dışavurumculuk’ olarak nitelenir. Ama onun “iç dünya” dediği öznel alanın öznel duygular olmadığı, onun evrensellik arayışında olduğu üzerinde durulmaz. Ruhsal titreşimleri ... Cumartesi, 02 Ekim 2010
 6. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... ve bir tepki hareketi olan ekspresyonizmin, yani dışavurumculuk akımının tarihçilere göre çeşitli başlangıç yılları vardır. Kimisi 1900 yılı başından itibaren alırken, kimisi 1910 yılından itibaren alır. ... Cuma, 01 Ekim 2010
 7. Auguste Rodin

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... ve bu bir çelişki olarak ifadelendirilse de temelde Rodin’in karakteristiğini oluşturur. Hissi, dışavurumcu ve romantik çalışmalarının yanında Rodin’de es geçilemeyecek bir denge ve oran kaygısı, geometri ... Cuma, 23 Temmuz 2010
 8. Ernst Ludwig Kirchner-Tablosu bulundu

  Kategori: Sanat/Resim

  Alman dışavurumcu ressam Ernst Ludwig Kirchner'in hiçbir envanterde, hiçbir arşivde yer almayan  tablosu Frankfurt'ta bir müzenin deposunda bulundu. FRANKFURT- Stadel müzesinin sözcüsü Axel Braun, 1910 ... Salı, 13 Temmuz 2010
 9. Edvard Munch

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  Edvard Munch (12 Aralık 1863 - 23 Ocak 1944) özellikle Çığlık isimli tablosuyla tanınmış Norveçli ekspresyonist ressamdır. Ruhsal ve duygusal konuları işlediği resimleriyle tanındı. Alman dışavurumculuk ... Pazar, 13 Haziran 2010
 10. Kafka'da Modernlik

  Kategori: Üstadlar/Franz Kafka

  ... bizzat Kafka’nın içinde bulunduğu tarihsel ortamdan, “Birinci Dünya Savaşı’nı çevreleyen on yılın edebiyat hareketinden, ...dışavurumculuktan” türetilmiş olarak anlamalıyız.[xxxii]     Burada Adorno ... Salı, 01 Aralık 2009
 11. Sean O'Casey

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... akımının en önde gelen kişilerinden olan O'Casey, İralanda İşçi hareketi bağlamında, devrimci halk tiyatrosunun da sözcüsüdür. Tragedya ile komedyayı, gerçekçilik ile dışavurumculuğu, koşuk ile düzyazıyı, ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 12. Friedrich Hebbel

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... nihilizm ve yabancılaşma tiyatrosunu da haber verir. Bu anlamda Ibsen, Strinberg ve dışavurumcu tiyatroyu öncelemiş olan Hebbel, psikolojik, gerçekçiliğiyle öne çıkarken, sorunsal oyunu da başlatan kişi ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 13. August Strindberg

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  Strindberg 1849'da Stockholm'de doğmuş ve 1912'de yine burada ölmüştür. İsveçli oyun yazarı, romancı ve şairdir.Yapıtlarında, eleştirel gerçekçilik, natüralizm, simgecilik ve dışavurumculuk gibi çeşitli ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 14. Fovizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ... bu ‘vahşilik’ en çok güçlü renklerde, dinamik fırça vuruşlarında ve yapıtların derin dışavurumcu niteliklerinde yansır. Resim sade ve temiz boyanmalıdır. Derinlik, ışık, gölge ve belirli kenar çizgileri ... Pazartesi, 20 Nisan 2009
 15. Ekspresyonizm

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  ... insanın iç dünyasındaki duyguları anlatmaya (dışa vurmaya) önem veren bir akımdır. Ekspresyonizm (dışavurumculuk) önce resim alanında ortaya çıkmış, daha sonra edebiyata yansımıştır. Almanya’da doğan ... Pazartesi, 20 Nisan 2009
 16. Bir Düşün Ardı Sıra : "Sonbahar"

  Kategori: Sanat/Türk Sineması

  ... kapanıksa, filmin görsel dünyası da bir o kadar dışavurumcu. Filmin kamerası huzursuz, sanki yerinde duramıyor gibi. Yusuf'un ve döndüğü köy hayatının hareketsizliği karşısında, ... Pazar, 29 Mart 2009
 17. Beş Hececiler

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  ... Bireyselliği, şiirde anlam kapalılığını ve müziksele yakın uyumu savunan Haşim’in simgeciliğinin yanı sıra, anlatımcılığın ve dışavurumculuğun (expressionisme) etkisinde kaldığı da belirtilmelidir. Onun ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 18. Roman

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... üslup, yazıldığı dönem bakımından çeşitli türlere ayrılabilir. Üslup bakımından “romantik roman”, “gerçekçi roman”, “doğalcı roman”, “estetik roman”, “izlenimci roman”, “dışavurumcu roman”, “yeni roman” ... Salı, 10 Mart 2009
 19. Tarih Öncesi

  Kategori: Tarih/Tarihi Devirler

  ... doruk noktasında, Güney Fransa’daki ve izlenimciliğe yönelen Kuzey İspanya’daki akımların yanı sıra, izlenimci olmaktan çok dışavurumcu bir özyapı taşıyan betimlemelere rastlamaktayız. Bu yapıtların yaratıcıları, ... Cumartesi, 28 Şubat 2009
 20. Wolfgang Borchert - İçe Dönük Başkaldırı

  Kategori: Edebiyat/Kitap Özetleri

  ... ve bu çok anlaşılır. Çok kısa ömrüne çok sayıda hikâye, şiir ve bir de tiyatro oyunu sığdırdı. Her şeyin yapay bir imgenin ardında gizlendiği günümüz dünyasında dışavurumcu yönü ağırlıkta olan bu şairin ... Salı, 24 Şubat 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2