ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, Jan 22nd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Dadaizm

Arama anahtar sözcükleri Dadaizm Toplam 13 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Biçimcilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... biçimde bulmaktadır. Burjuva toplumunun soyut sanat anlayışı, kübizm, gerçeküstücülük, dadaizm, pürizm, fovizm, taşizm vb. gibi hemen bütün sanat akımları biçimcidirler ve sanatın özsel niteliğini yadsıyarak ... Salı, 31 Mayıs 2011
 2. Otto Dix

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... 1919’u kurdu. İzleyen zamanda Die Brücke’nin (Köprü) dışavurumcu stilinde, gravürlerle dadaizmin etkisinde materyel resim’e gerçekleşti. 20’li yılların başında realizme yaklaşan Dix, bu sayede savaş sonrası ... Salı, 05 Ekim 2010
 3. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... ölçülülük esastır. Geleneksel formların ortadan kaldırılması, şifre dili diye anılan yolla gerçekleşiyordu. Bu üslup dadaizme yol açtı diyebiliriz. 6- Türlerinin özellikleri Erken dışavurumcu şiir ... Cuma, 01 Ekim 2010
 4. Sanatçı Üslupları

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... İllüstrasyonun altın çağı, Ardeko, Yeni Realizm, Modernizm, Ekspresyonizm, Die Brücke, Bauhaus, Kübizm, Dadaizm, Fütürizm, Neo-Plastisizm, Sürrealizm, Presizyonizm, Soyut ekspresyonizm, Pop sanat, Op sanat, ... Perşembe, 15 Ocak 2009
 5. Primitiften Modern Sanata Kadar Bütün Akımlar

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... Öncüsü Georgia da Chirica olmuştur. 12.DADAİZM İsmini Fransızca ‘tahta at’ sözcüğünden almıştır. Bu akım sanatçıları alışılagelmiş resim tekniklerini bırakarak gündelik kullanılan kağıt,ağaç gibi eşyaları ... Cuma, 08 Ağustos 2008
 6. Marcel Duchamp

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  Marcel Duchamp (* 28 Temmuz 1887 Blainville-Crevon ; † 2 Ekim 1968 Neuilly-sur-Seine) Fransız/Amerikalı sanatçı. Asıl adı Henri-Robert-Marcel Duchamp'dır. Yirminci yüzyılda Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ... Cuma, 08 Ağustos 2008
 7. Man Ray

  Kategori: Sanat/Fotoğraf Sanatçıları

  ... kapılarını açacaktır. İlk kişisel resim sergisini 1915 yılında New York’ta Charles Daniel’in galerisinde açan Ray, aynı yıl Dadaizmin en önemli isimlerinden Marcel Duchamp tanışır ve Duchamp onu montaj ... Çarşamba, 12 Mart 2008
 8. Çağdaş Resim Akımları

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ...  * Dadaizm Resim Akımı Fransızca "Tahta At" sözcüğünden alınmıştır. Dadaizm Birinci Dünya Savaşı sonucunda ortaya çıktı. Savaş  sonunda bütün insani değerler yıkılıp yok olmuştu. Birinci Dünya Savaşını ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 9. Resim Sanatı Tarihi

  Kategori: Sanat/Resim

  ... ve mantıktan uzak, tamamen düşlerden oluşan kompozisyonlar oluşturur. Öncüsü Georgia da Chirica olmuştur. 12.DADAİZM İsmini Fransızca "tahta at" sözcüğünden almıştır. Bu akım sanatçıları alışılagelmiş ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 10. Edebiyat Nedir

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... genellikle bu türdendir. Edebiyat akımları: anakreontizm anlatımcılık (Ekspresyonizm) dadaizm (Dada Hareketi ) dandizm Doğaüstü Edebiyat-ı Cedide egzistansiyalizm Entimist (İçtenci) Estetizm fütürizm ... Cuma, 08 Şubat 2008
 11. Dadaizm

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Dada, Dadaizm veya Dadacılık 1. Dünya Savaşı yıllarında başlamış kültürel ve sanatsal bir akımdır. Dada Dünya Savaşının barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa bir protesto ... Cuma, 08 Şubat 2008
 12. Fütürizm

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  ... da etkileyen bu akım, daha sonra yerini Dadaizm’e bırakmıştır (bkz. Dadaizm). Ancak devrim öncesi Rusya’da egemenliğini sürdürmüş, Rus edebiyatında varlığını korumuştur. Nitekim 1912’de genç ozanların ... Cuma, 08 Şubat 2008
 13. Sürrealizm - Gerçeküstücülük

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  1924 yılından sonra Dadaizmin yerine geçen, Fransa‘da Andre Breton ve arkadaşlarınca oluşturulan edebiyat akımı. Bu akım, düşünce ve duyguların aklın denetimine girmesine karşı çıkar. Her türlü töresel ... Cuma, 08 Şubat 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: