ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Jun 04th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

David Hume

Arama anahtar sözcükleri David Hume Toplam 15 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Aydınlanma Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... aydın, düşünür, yazar almıştır. Aydınlanma Dönemi Filozofları John Locke, George Berkeley, David Hume, La Mettrie, Immanuel Kant, Johann Gottlieb, Fichte, Schelling, Jean Jacques Rousseau, François ... Salı, 24 Mayıs 2011
 2. Avrupa'da Aydınlanma

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... Tanrı olduğunu söyler. Ancak Berkeley'e göre varlık algılamaktı. Locke ile başlayan İngiliz aydınlanması David Hume ile doruğa erişti. Hume amprizmin de en büyük temsilcisiydi. Hume, A Treatire on Human ... Cumartesi, 25 Eylül 2010
 3. Eğitim Felsefe İlişkileri Üzerine

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... Avrupa'dabilimin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkmıştır. Bu görüşün savunucuları arasında Francis Bacon, John Locke, David Hume ve J.Stuart Mill ile bu yüzyılda da Ralph Barton Perry, Alfred N. Whitehead ... Cuma, 27 Kasım 2009
 4. Aydınlanma Çağı Düşünürleri

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ister. Paris piskoposu kendisine karşı buyrultu yayınlar. Cenevre'de ise cezaya çarptırılır. Bir ara Almanya'da kaldıktan sonra David Hume'un çağrısı üzerine İngiltere'ye geçer. fakat onunla da bozuşur ... Cumartesi, 21 Haziran 2008
 5. Realizm

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... David Hume ile bilen özne de ortadan kalktı. 20. yüzyılın başlarında filozoflar, realizmin kendi düşünce sistemleri çerçevesinde Kantçı öznelciliğin ve genel olarak idealizmin karşıtı olarak kullandılar. ... Pazartesi, 16 Haziran 2008
 6. Öznel İdealizm

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... ve tek geçerliğin insan duyumlarından ibaret olduğunu savunan İngiliz düşünürü David Hume’in, Alman düşünürü Imanuel Kant’ı hazırlayan şüpheci öğretisi de açık bir öznel düşünceciliktir. Öznel düşünceci ... Pazartesi, 16 Haziran 2008
 7. Varoluşçuluk

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... varoluşçuluğun çılgınlığa denk düştüğünü gösterir. İrrasyonalizm, us-düşmanlığı ilk kez Camus’de deliliğin sınırına gelmiş değildir. David Hume, Russell, Cantor, Gödel vb. de Nobel ödülünü hak etmişler ... Cumartesi, 22 Mart 2008
 8. Pozitivizm

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... Mach , İngiliz filozof David Hume 'un görüşlerinden yola çıkarak bütün bilginin dolaysız olarak deney yoluyla duyu verilerinden elde edilen ö elerden oluştuğunu öne sürdü. Mach'ın, bilgi kuramlarının değişebildiği, ... Cumartesi, 22 Mart 2008
 9. İdealizm

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... filozof George Berkeley ve klasik İngiliz ampiristlerinin en sonuncusu David Hume tarafından ileri sürülmüştü. Temelde şöyle özetlenebilir: "Dünyayı duyumlarım aracılığıyla yorumlarım. Bu nedenle, varolduğunu ... Cumartesi, 22 Mart 2008
 10. Deneycilik

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... ve David Hume da deneyci bilgi- kuramını savunmuşlardır. XIX'. yüzyılda John Stuart Mill, kendinden önceki deneycilerin cesaret edemediği bir şekilde matematiksel ve hatta mantıksal bilginin - bile tümevarımla ... Cumartesi, 22 Mart 2008
 11. Bilgi Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... sağlar. * David Hume (1711 - 1776) : Hume, insanın her şeyi algı yoluyla bildiğini söyler. Ona göre algılar iki şekilde ortaya çıkar. Bunlar; - İzlenimler, - İdeler (kavramlar ve düşünceler) Zihinde ... Cumartesi, 22 Mart 2008
 12. Felsefe

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... vardı. Bu felsefesizliğin tipik bir kanıtı biraz eskilerden gelir. Çağdaş İngiliz ve Amerikan bilgeleri tarafından bugün de en büyük ve en önemli İngiliz ‘felsefecisi’ olarak kabul edilen David Hume başlıca ... Cumartesi, 22 Mart 2008
 13. Rene Descartes

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... temel özellikleriyle ilgilenen kuramlar, artık ömürlerini tamamlamışlardı.         *[Sofist Protagoras (David Hume’un ‘geometri’ anlayışına bütünüyle uygun düşen bir yolda) duyu verileri ... Cuma, 14 Mart 2008
 14. Arı Usun Eleştirisi - immanuel Kant

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... bir kapı açmakta olduğunu biliyordu. Ve modern Avrupa felsefe tarihinde yeni bir çığır açan büyük 18. yüzyıl filozofu olarak görülmesi ne olursa olsun yalnızca düşünceye David Hume’un kuşkuculuğu tarafından ... Salı, 19 Şubat 2008
 15. David Hume

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  DAVID HUME [1711 - 1776]     İlgilterenin yetiştirdiği en büyük filozoflardan biri olan Hume soylu bir aileden gelmiş ve iyi eğitim almış. Locke ve Berkeley'in düşüncelerinden yola çıkan Hume empirist ... Çarşamba, 13 Şubat 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: