ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Jun 04th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Demokritos

Arama anahtar sözcükleri Demokritos Toplam 31 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Atomculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Nesnelerin bölünmez parçalardan meydana geldiğini ilerisüren öğreti... Empadokles, Anaksagoras ve Abdera düşünürleri (Leukippos ve Demokritos) (Epikuros ve Lukretius da N.) bu ad altında toplanırlar. ... Salı, 31 Mayıs 2011
 2. Atom

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Atom Özdeğin bölünemeyen en küçük parçası... Antikçağ Yunan düşünürü Demokritos (İ.Ö. 460-350), özdeğin (madde) som ve bölünemeyecek en küçük parçasını düşünmüş ve buna Yunanca bölünemez anlamına gelen ... Salı, 31 Mayıs 2011
 3. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir sezişle çok parlak bir kavram ortaya atıyor: Entelekeia (nedeni kendisinde bulunan)... Ne yazık ki bu kavramı olur olmaz yerlerde boşu boşuna -örneğin Demokritos'un dehasını gösteren tümüyle doğru ... Salı, 31 Mayıs 2011
 4. Abdera Düşünürleri

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Antik çağ atomculuğunun kurucuları Leukippos'la Demokritos... Antik Yunan düşünürlerinden Leukippos ve Demokritos'a Abdera düşünürleri ya da Abdera'lılar adı verilir. Abdera, Batı Trakya'da İskeçe yakınlarında ... Salı, 31 Mayıs 2011
 5. Bilimsel Toplumculuk (Bilimsel Sosyalizm)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... ürünüdür, doğa diyalektik evriminin sonunda gene bu bilince ulaşarak kendi kendini tanıyacak ve evrim böylelikle son bulmuş olacaktır. İdealist akımın karşısında yer alan ve antikçağ Yunan düşünürü Demokritos’la ... Salı, 24 Mayıs 2011
 6. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir sezişle çok parlak bir kavram ortaya atıyor: Entelekeia (nedeni kendisinde bulunan)... Ne yazık ki bu kavramı olur olmaz yerlerde boşu boşuna -örneğin Demokritos'un dehasını gösteren tümüyle doğru ... Salı, 24 Mayıs 2011
 7. Ortaçağ Karanlıklar Dönemi Değildir!

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... değildir. O yüzden Demokritos, Platoncu anlayışla gözlerini oydurmuştu diye yazar kitaplar, çünkü dış dünyayı görmesi gerekmiyor ki, o içten yöneliyor. Tabii bu bir safsata mıdır değil midir ayrı mesele. ... Pazartesi, 05 Temmuz 2010
 8. İlk Filozoflar

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... Zenon Atomcular Leukippos Demokritos DOĞA FİLOZOFLARI /  SOKRATES ÖNCESİ FİLOZOFLAR / İLK FİLOZOFLAR    Felsefe'nin doğuşunu, "Doğa filozofları" olarak isimlendirilen ... Salı, 18 Mayıs 2010
 9. Sümerden Postmodern Topluma Mitoslardan Psikanalize Ruhsallık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... olması düşünülemez. O iletişim koşullarının ve ulaşım koşullarının zor olduğu zamanlarda Demokritos'un Atina'dan kalkıp, Yunanistan’dan kalkıp Mısır’a, Mısır’dan Hindistan'a gittiğini biliyoruz. Adam yaşlanmış ... Cuma, 14 Mayıs 2010
 10. Einstein-Bilim ve Din

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... vardır. Demokritos, Assisi'li Francesso ve Spinoza bu bakımdan birbirlerine yakındırlar. Hiç bir belli Tanrı düşüncesine ve hiç birTanrıbilime götürmeyen kozmik din duygusu insandan insana nasıl geçebilir? ... Çarşamba, 30 Aralık 2009
 11. Düşünce Üzerine

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... işlemlerdir. Düşünce, doğanın; eş deyişle nesnel gerçeğin bir yansısıdır. Antikçağ atomcuları, Demokritos ve Epikuros, düşüncenin, nesnelerden yayılan atomların yarattığı duyumlardan oluşan imgeler olduğunu ... Salı, 11 Ağustos 2009
 12. Diyalektik Nedir?

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Atomcu Felsefenin temel yapı taşları olan Leukippos ve Demokritos’tur. Bu atomcu düşünürler, maddenin bölünemeyecek en küçük parçasını düşünmüş ve buna Yunanca bölünemez anlamında ‘atoma’ adına takmışlardır. ... Pazar, 19 Temmuz 2009
 13. Cicero - Yaşlılık [3-4-5-6-7- 8. Bölüm]

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... aklanmış. İşte yaşlılık, bu adamı, Homeros'u, Simonides'i, Stesikhoros'u, demin söz etmiş olduğum İsokrates'i, Gorgias'ı, en büyük filozofları; Pythagoras'ı, Demokritos'u, Platon'u, Xenokrates'i, daha ... Cuma, 09 Ocak 2009
 14. Filozoflar ve Tanrılar

  Kategori: Üstadlar/Montaigne

  ... olmadığını söylüyordu. Demokritos'a göre tanrı olan kimi zaman imgeler ve çevrintileridir, kimi zaman bu imgeleri çıkaran doğa ve sonunda bilgimiz ve zekamızdır. Platon, inancını değişik yönlere dağıtır: ... Çarşamba, 19 Kasım 2008
 15. Karl Marx Hayatı

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... ilgilendi, Hegelci E. Gans'ın derslerini izledi. 1841 yılında "Demokritos'un ve Epikuros'un Doğa Felsefelerinin Farklılıkları" adlı doktora tezinde, dinin maddecilik açısından eleştirisini yaptı.   Bir ... Cumartesi, 01 Kasım 2008
 16. Aristoteles Temel İlkeleri

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... İdealarına hem de Demokritos'un maddi atom görüşüne karşı çıkan Aristoteles, hem ahlaki değerleri teminat altına alacak bir teori ve bilimsel doğruları ortaya koyacak bir kuram, bilime ve ahlaka hakkını ... Salı, 16 Eylül 2008
 17. Herakleitos - Bir Kapalı Söz Ustasıyla Buluşma Denemesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... de aynı konuda iki dize yazmış: “Sürekli bir gülümseme sarsıyordu Demokritos’un göğsünü, Ya Herakleitos, onca gözyaşını nereden buluyordu?” Pour l’Histoire de la Science Hellène (Bir Yunan Bilim Tarihi ... Salı, 16 Eylül 2008
 18. Sokrates'ten Önce Felsefe

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... (eklektikler) ya da “öykünenler” (epigonlar) diye tanımlamak mümkündür. Ancak Leukippos’un öğrencisi Demokritos’u yalnız zaman bakımından değil, üstelik Sofistlerce yürütülen “aydınlanma” çağına tüm düşüncesiyle ... Cumartesi, 12 Temmuz 2008
 19. Varlığın Yapısı - Lucretius Carus

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... en işe yarar olanını, Leukippos ile Demokritos'un kurup Epikuros'un kendi anlayış ölçülerine göre geliştirdiği öğeler öğretisinde bulmuştur. Bundan başka bir çıkar yol da yoktu onun için... Protagorasçı ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008
 20. Klasik Yunan Filozoflarında Evren Tasarımı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... et, ilik vb. şeylerin türdeş olduklarını kabul etmiştir.  Tüm bunlar birbirinden farklı  şeyler olup nous tarafından birleştirilirler.     DEMOKRITOS   (M.Ö. 460-400) En eski materyalist okulun ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2