ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Oct 21st

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Deneycilik

Arama anahtar sözcükleri Deneycilik Toplam 7 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Bilgi Kuramı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... savlar ilerisüren usçuluk, duyumculuk, sezgicilik, deneycilik vb. gibi çeşitli bilgi öğretilerini de adlandırır. Bir yandan da bilginin değerini araştıran bir felsefe dalıdır. Ne var ki bütün bunlar metafizik ... Salı, 24 Mayıs 2011
 2. Avrupa'da Aydınlanma

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... bir düşüncedir. Hümanist görüşe göre, en değerli varlık insandır ve her şey onun içindir. Akılcılık, deneycilik, mutluluk, bilim ve doğa temellerine dayanın aydınlanma felsefesinde devlet kavramı kendiliğinden ... Cumartesi, 25 Eylül 2010
 3. Aydınlanma Çağı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir güce sahip olduğuna inanıyorlardı. Ayrıca aydınlanma çağı düşünürlerinin bir kısmı rationalizmin (akılcılığın) yanında akıla veri sağlayan amprisme (deneycilik) de önem vermekteydiler. Örneğin Descartes'in ... Cumartesi, 25 Eylül 2010
 4. Ampirizm

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... için de deneycilik kelimelerinin uygun birer karşılık olduğu görüşündedir. örnekler: eldeki deneye dayalı belgeler iki grupta toplanabilir. bu alandaki deneye dayalı araştırmalar bir hayli az.  ... Perşembe, 27 Mart 2008
 5. Pozitivizm

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... yetişkinİiğe geçiş aşamalarına benzetir. Comte ile yakın ilişkileri olan John Stuart Mill İngiliz Deneycilik okulunun da etkisiyle Olguculuğun bilgisel ve mantıksal yanlarını geliştirmeye çalıştı. İngiltere'de ... Cumartesi, 22 Mart 2008
 6. Deneycilik

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  DENEYCİLİK NEDİR ?   Ing. empiricism; Fr. empirisme, Alm. empirirmus, es. t. ibtibıîriyye, tedrîblyye Eski Yunanca'da "deney", "deneyim", "duyu verisi" gibi anlamlar taşıyan empeiria'dan türetilmiş ... Cumartesi, 22 Mart 2008
 7. Francis Bacon

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  FRANCIS BACON [1561 - 1626]     Kimi felsefe tarihçilerinin "modern felsefe"yi çoğunluk yapıldığı üzere Descartes’la değil de kendisiyle başlattıkları, bilimsel deneycilik düşüncesinin öncülüğünü ... Çarşamba, 13 Şubat 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: