ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Jun 21st

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Devrimler

Arama anahtar sözcükleri Devrimler Toplam 45 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Okunması Gereken Kitaplara Örnekler

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ...  Liberaller, Ulusalcılar İslamcılar ve Ötekiler-Haluk Şahin-Say   Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler-Niyazi Berkes-Kaynak Yay.   Milliyetçilik, Yurtseverlik Ve Sol-Editör:Fikret BaşkayaÖzgür ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 2. Vassily Kandinsky

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... Öyküsü, Remzi Kitabevi Kandinsky’nin sanatı tinsel mi zihinsel mi? Nazan İbşiroğlu Wassily Kandinsky’nin 1912’ de yayınladığı ilk kitabı, Batı sanatında devrimlerin yaşandığı yıllara rastlar. Über ... Cumartesi, 02 Ekim 2010
 3. Helvetius - Doğruluğun Ele Alınması

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... gözle incelemiş yüzyılların kaçınılmaz olarak fiziksel ve ahlaksal dünyada ülkelerin çehresini değiştiren devrimlere yol açmak  zorunda olduğunu,büyük dönüşümler sırasında bir halkın çıkarlarının her zaman ... Pazartesi, 20 Eylül 2010
 4. Psikolojik Sömürü

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ...  Gerçek sömürü ekonomik ya da siyasi değildir, gerçek sömürü psikolojiktir. Bu yüzden bugüne kadar yapılan tüm devrimler başarısız olmuştur. Şimdiye kadar hiçbir devrim başarılı olmamıştır. Sebep? Çünkü ... Salı, 25 Mayıs 2010
 5. Modern Toplumu Oluşturan Olaylar

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... gelişmeler 7.Kentleşme 8.Kitle iletişim araçlarının gelişimi ve çeşitlenmesi 9.Rönesans 10.Aydınlanma 11.Fransız ve Amerikan devrimleridir.  ... Salı, 17 Kasım 2009
 6. Sosyolojinin Doğuşu ve Gelişimi

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... 6.Bilim ve teknolojideki gelişmeler 7.Kentleşme 8.Kitle iletişim araçlarının gelişimi ve çeşitlenmesi 9.Rönesans 10.Aydınlanma 11.Fransız ve Amerikan devrimleridir. Sosyoloji kelimesi Fransız sosyologu ... Salı, 17 Kasım 2009
 7. İnkılap

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  ... Harf inkılabının kabulü ve devletin laikleştirilmesi, dar anlamda inkılabı ifade eder. 1961 anayasasında da yer alan “Atatürk devrimleri” deyimi, dar anlamda anılan inkılapların topunu birden belirtmek ... Cumartesi, 03 Ekim 2009
 8. Cumhuriyetçilik

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  ... sonra yapılan Türk devrimlerinin en büyük temeli Cumhuriyet'tir. Cumhuriyetçilik ilkesi, yeniden kurulan Türkiye Devleti'nin bir yönetim ve rejim biçimi olarak saptanmış bir prensiptir. Cumhuriyetçilik; ... Cumartesi, 03 Ekim 2009
 9. Günaha Son Çağrı-Kazancakis

  Kategori: Edebiyat/Dünya Edebiyatı

  ... ve devrimlerin yüzyılının ortasında ölmüş Nikos Kazancakis’in ‘Yeniden Çarmıha Geriliş’ romanı beni bu düşüncelere sürükleyen. 1954’te yazılmış. Roman işleyen bir düzenin sunumuyla başlıyor. Karanlık çağımızdan ... Salı, 14 Temmuz 2009
 10. Tiyatroda Gerçekçilik Akımı

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ...  Sosyalist akım böyle başlar.        FRANSIZ DEVRİMİ  19. yüzyıl, Batı uygarlığının tarihi için, ansızın ve keskin dönüşümlerin –daha yerinde bir deyimle- “devrimler”in yüzyılıdır. Yalnız siyasal ... Çarşamba, 08 Temmuz 2009
 11. Sosyoloji Nedir

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... 8.Kitle iletişim araçlarının gelişimi ve çeşitlenmesi 9.Rönesans 10.Aydınlanma 11.Fransız ve Amerikan devrimleridir. Sosyoloji kelimesi Fransız sosyologu ve tarih felsefecisi A. COMTE tarafından icat ... Cumartesi, 27 Haziran 2009
 12. Laik Devlet Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... %95’i Türk'tür. Türk Ulusunu salt İslam esasları ile yönetmek gereksizdi. Aksi halde istenilen hedefe yaklaşmak imkansız olurdu. Atatürk, bu gerçeği, daha devrimlere başlamadan önce biliyordu. Ancak, halkın ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 13. Avrupa Kıtası

  Kategori: Coğrafya/Coğrafya

  ... Doğu Avrupa ülkeleri ve Balkan Ülkeleri gibi guruplara ayrılmaktadır. Avrupa' nın genel coğrafî özellikleri şöyledir; - Avrupa bir devrimler kıtasıdır. Özellikle demokrasi, endüstriyel ve bilimsel açıdan ... Cumartesi, 09 Mayıs 2009
 14. Halkevlerinin Kapatılması, CHP'nin Malvarlığına Elkonması

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... Her türlü muhalefete karşı olmalıydılar ki, Atatürk ve devrimlerinin aleyhindeler diye Millet Partisi de kapattırıldı (8 Temmuz 1953).  ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 15. Sosyalizm Düşüncesinin Ortaya Çıkması

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... yeni bir dünya öneren ve”ütopik” diye adlandırılan sosyalizm Fransa ve İngiltere’de doğdu ve en parlak dönemini 1848 devrimlerinde yaşadı. Ancak işçi hareketine ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 16. Cumhuriyet Döneminde Batılaşma Hareketi

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Cumhuriyeti’nin kurulması ile yeni bir döneme girdi. Büyük ÖnderAtatürk’ün başlattığı devrimlerle batılılaşmanın anlamı "çağdaş uygarlık düzeyineulaşma" başka bir deyişle “çağdaşlaşma” olarak belirginleşti. ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 17. Meşrutiyet Döneminde Batılılaşma Hareketleri

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Kızların doktorluk yapmalarına izin verilmiştir. Kadın hakları konusunda gelişmeler olmuştur. Böylece ilerde Atatürk döneminde yapılacak devrimlere bir zemin oluşturulmuştur. İkinci Meşrutiyet boyunca ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 18. Don Kişot - Miguel De Saavedra Cervantes

  Kategori: Edebiyat/Dünya Edebiyatı

  ... yayımlanmasından bir süre önce de ölür. İlk roman, ilk klasik Romanın ilk örneği olarak kabul edilir Cervantes. Modern romanın miladı olarak burjuva devrimlerinin gösterildiği düşünülürse, erken bir ... Pazartesi, 09 Mart 2009
 19. Atatürk Devrimleri, Aydınlanma ve Hümanizm

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  Atatürk Devrimleri, Aydınlanma ve Hümanizm   Atatürk devrimlerinin temel amacı, çağdaş bir yaşam biçimi kazandırmaktır. Yeni bir yaşam biçimi kazandırmak için, yeni bir görüş, yeni bir insan ... Pazartesi, 05 Ocak 2009
 20. Atatürk'ün Sözleri

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  ... vatanı için, özgürlüğü ve egemenliği için özverili bir halktır; bunu kanıtladı. Milletimiz, yaptığı devrimlerin kıskanç savunucusudur da. Benliğinde bu erdemler yerleşmiş bir milleti, yürümekte olduğu ... Pazartesi, 05 Ocak 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3