ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Saturday, Aug 08th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Deyim

Arama anahtar sözcükleri Deyim Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Din Felsefesi Üzerine 1

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... Bilgelik sevgisi deyimi insanın kendisi ve yaşadığı dünya hakkında sürekli bir şekilde sorular soran ve bunları anlamaya yönelik düşünsel süreçlerden geçen bir durumu betimler.Kişinin kendisi ve dış dünya ... Cumartesi, 30 Kasım 2013
 2. Risale-i Nur Külliyatı Altıncı Söz sözler 6. söz

  Kategori: Sizden Gelenler/Diğer

  ... merhametinden bir Yaver-i ekremini gönderdi. Gâyet merhametkâr bir ferman ile onlara diyordu: Elinizde olan emanetimi bana satınız. Tâ, sizin için muhafaza edeyim, beyhûde zâyi olmasın. Hem, muharebe bittikten ... Çarşamba, 29 Ağustos 2012
 3. Beli Bükülmek

  Kategori: Sizden Gelenler/Nedir

  1. Yaşlılık yüzünden güçsüz kalmak, bir iş yapamaz duruma gelmek. 2. Üzüntü ve kederden ruhsal bir çöküntüye düşmek.”İflas eden şu genç adamın bir yılda beli büküldü.” Soru: Deyimler neden farklı anlamda ... Çarşamba, 28 Aralık 2011
 4. César Vallejo / Umuttan Söz Etmek İstiyorum

  Kategori: Sizden Gelenler/Kişi

  ... bir acı içindeyim şu anda. Öyle derin ki acım bir sebebe bağlanamaz, bir sebebe de bağlanamaz. Sebep ne olsun ki? Ona sebep olabilecek önemdeki şey nerede? Hiçbir şey sebebi değil, hiçbir şey ona sebep ... Salı, 06 Eylül 2011
 5. İNTİHAR: BİR ÖZGÜRLÜK DENEMESİ

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... töreninde Emirhan Oğuz (Soysal’ın deyimiyle “Ateş Hırsızı”) tanıştırdı bizi. (Emirhan’la da o gece tanıştım ve onu bir daha görmedim.) Cağaloğlu’da, Belge Yayınları’nda dizgi yapıyordu. Orada yanına birkaç ... Perşembe, 28 Temmuz 2011
 6. Birlik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... ikinci üçüncü vb. varlıklar ancak onun süregelişi eşdeyişle kendisidirler. Daha sonra Plotinos, bütün çoklukları bu bir olan’da toplar. Spinoza, deyimi, Parmenides gibi, bütünlük anlamında kullanmıştır. ... Çarşamba, 01 Haziran 2011
 7. Biçim

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... deyimi, nesnenin niteliklerinin tümü anlamında ve özdek’le içerik karşıtı olarak kullanmaktadır. Ona göre ilk özdek (Yu. Prota hyle) biçim’sizdir ve sadece bir güç (Yu. Dynamis)’tür; onu dim (Yu. Energeia)’e ... Salı, 31 Mayıs 2011
 8. Belirleme

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Bu anlam saptama ve saptanma deyimleriyle dilegetirilir. Bir şeyi belirleme onu sınırlama ve saptamadır. Yakın anlamda koşullama ve koşullanma deyimleri de kullanılmaktadır. Herhangi bir şey belirlenmekle ... Salı, 31 Mayıs 2011
 9. Batıcılık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Avrupa anamalcılığı (kapitalizmi) düzenine katılmak dileğini dilegetirir. Osmanlı terminolojisinde ıslahatçılık (Fr. Reformisme) deyimiyle anlamdaştır. Bu akım, anamalcılığa geçebilecek nitelikte olan ... Salı, 31 Mayıs 2011
 10. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... (düşünmenin düşünmesi) ve tek sözle Tanrı'dır (Yu. Theos). Aristoteles burada biçimler biçiminin niteliklerini aşağı yukarı her Tanrıcı ya da Tanrılığa varan öğretideki deyimlerle sayıp döker: Salt edimdir, ... Salı, 31 Mayıs 2011
 11. Ansiklopedi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

    Ansiklopedi   Bilimsel verileri abecesel sıralamayla açıklayan büyük derleme... Yunanca kyklos deyimiyle eğitim anlamına gelen Yunanca paedeia sözcüklerinden yapılmıştır ve antikçağda Yunan çocuklarının ... Salı, 31 Mayıs 2011
 12. Ahlak

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Fr. Morale théorique), morale karşılığı olarak kılgın törebilim (Os. Ameli ahlak, Fr. Morale pratique) deyimleri de kullanılmıştır. Morale karşılığı olarak ahlak ve éthique karlşılığı olarak ahlak felsefesi ... Salı, 31 Mayıs 2011
 13. Açık (Açık seçik)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bulunan açık şeyleri yeniden elemeliyiz" (47, İlke)... Görüldüğü gibi, Descartes'a göre seçik bilgi, açık bilgiden daha doğru bir bilgidir; bu yüzden de iki terimi birleştiren açık seçik deyimi daha güçlü ... Salı, 31 Mayıs 2011
 14. Rönesans Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... son düşünürü Francisco Sanchez (1562-1632)’dir. Sanchez’e göre de nesneler (Sanchez’in deyimiyle: ne yazık ki) birbirleriyle ilişkilidirler, bundan ötürü de tek tek hiçbiri bilinemez. Bundan başka sayıları ... Pazartesi, 30 Mayıs 2011
 15. Birleştirilmiş Alan Kuramı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bulunan öğelerin, yeniden birleştirilmeleri anlamındadır.   Hegel bunu, olumlama ve yadsıma çatışmasının daha yüksek bir düzeyde yeniden olumlanması anlamında ‘yadsımanın yadsıması’ deyimiyle dilegetirir. ... Salı, 24 Mayıs 2011
 16. Bireysel

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... ve toplumsal deyimleri karşılığında kullanılır. Metafizikte bu deyimlerden kimileriyle, örneğin toplumsal deyimiyle karşıtlaştırılmıştır. Türk Dil Kurumunca bu deyimle birçok ruhbilim terimleri önerilmiştir: ... Salı, 24 Mayıs 2011
 17. Bireşim (Sentez)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... olumlanması anlamında yadsımanın yadsınması deyimiyle dilegetirir. Örneğin yumurta kendi kendisine uygun bir nesnedir, kendisini olumlamıştır. Ama yumurtanın içindeki tohum gittikçe o yumurtayı kendi yararına ... Salı, 24 Mayıs 2011
 18. Bircilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... geldiğini savunduğu için çokçu'dur. Bircilik terimi, Yunanca yalnız anlamına gelen monos sözcüğünden Alman düşünürü Wolf tarafından türetilmiştir. Kimi yazarların tekçilik deyimiyle dilegetirdikleri bircilik, ... Salı, 24 Mayıs 2011
 19. Bilme

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... deyişiyle tanımlanır. Kimi yazarlar, doğrulama ve gerçekleme anlamlarını dilegetiren Fr. Recognition deyimini de dilimize bilme deyimiyle çevirmektedirler.s35, Bk. Bilgi, Bilim, Bilinç, İnsan.  ... Salı, 24 Mayıs 2011
 20. Bilinçsiz

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  (Tr. Ruhbilim) Bilinci olmayan ya da bilinçdışı... Osmanlıcada lâşuûr, bişuûr, adîmüşşuûr, gayrı zîşuûr, lâyuş'âr, gayrı şuûrî, gayrı müsteş'âr, gayrı me'şûrün bih gibi çeşitli deyimlerle dilegetirilen ... Salı, 24 Mayıs 2011

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3