ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Sep 22nd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Dilbilim

Arama anahtar sözcükleri Dilbilim Toplam 37 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Somut ve Soyut Nedir ?

  Kategori: Güncel/Sözlük

  ... şeylere somut diyoruz; bunun sonucunda da insan somut, insanlık ise soyuttur diyoruz. Bununla birlikte çağdaş dil bilimi bizlere yeni bir şey öğretmiştir. Bütün kelimeler soyuttur: Her dilbilimsel işaret ... Perşembe, 17 Mart 2011
 2. Atlantis

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... yapıtları bırakmış olan Etrüskler, Italyaya, Anadolu'dan Lydia'dan geldikleri söylenir. Bu kavim Hititlerin bir koluydu, Anadolu'ya yerleşmiş Kafkas asıllı bir ırk olduğu iddia edilir. Fransız dilbilimcisi, ... Salı, 21 Aralık 2010
 3. Sosyolojide Yapısalcılık (Strüktüralizm)

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... L yoluyla Ferdinand de Saussure’ün dilbilimi (linguistic) ile karşılaşılır. Spencer, 1876’da ilk cildini yayınladığı Sosyolojinin ilkeleri isimli eserinde canlı varlıklarla toplum arasında geniş paralellikler ... Cuma, 08 Ekim 2010
 4. Turgut Uyar

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... ve tıkanması var.dilbilimciden öğrendiğimiz kavramları, ayırtıları küçümsemiyorum. gene de şiirden sözederken bir başka anlam yükü bindiriyorum “dil”e, daha sınırda bir anlam tanımı kovalamak istiyorum. ... Cuma, 06 Ağustos 2010
 5. Kültürel Antropoloji

  Kategori: Tarih/Protohistorya

  ... dilbilimsel, sosyal ve psikolojik analiz yöntemlerine dayanarak kültürlerin gelişimini inceleyen bilim dalı. Fiziksel antropoloji, arkeoloji ve dilbilimsel antropoloji ile birlikte antropolojinin geleneksel ... Cumartesi, 26 Eylül 2009
 6. Psikolinguistik Kuram

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Psikolinguistik Kuram: Dilbilimci Chomsky'nin etkisi altında psikologlar, dil öğrenme ile ilgili psikolinguistik kuramı geliştirmişlerdir. (Dodd ve Whit, 1980) Bu kuram, insanların doğuştan dil öğrenme ... Salı, 28 Temmuz 2009
 7. Dil ve Düşünce Üzerine Teoriler

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... destek alarak Hopi dilini konuşan bir insanın zaman algısının, zamanı gramatik yapıda ifade eden bir dili konuşan insanın zamanı algısından farklı olduğunu düşünür. Sosyo-dilbilim alanında yapılan daha ... Salı, 28 Temmuz 2009
 8. Psikodilbilim

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Yazı İçerik Psikodilbilim Nedir Psikodilbilimin Konusu Psikodilbilimin Tarihi PSİKODİLBİLİM NEDİR? Psikodilbilim, konuşan birey ile bireyin kullandığı dil arasındaki ... Salı, 28 Temmuz 2009
 9. Türk Atasözleri

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Baskı, s. 155. 2 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara, 1990, III., s.40. 3 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1988, ... Cumartesi, 11 Temmuz 2009
 10. Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... o lehçeyi merkez almışlar, ölçünlü ağız olarak benimsemişlerdir. Türkçe'nın ölçünlü dil olarak benimsenmesinde İstanbul ağzı temel alınmıştır. Her ulusun dilbilimcileri kendi dillerinin yapısına, işleyişine ... Perşembe, 04 Haziran 2009
 11. Dilin Öğrenilmesiyle İlgili Kuramlar

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... dili de aynı öğrenme süreçleri içinde öğrenir. Tek farkı, çocuğun çevresini el kol hareketleriyle değil, söz ifadeleriyle etkilemesidir. Modern psikolinguistik kuramını, dilbilimci Chomsky’nin etkisi altında ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 12. Dilin Öğrenilmesi

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... öğreniyorsa, dili de aynı öğrenme süreçleri içinde öğrenir. Tek farkı, çocuğun çevresini el kol hareketleriyle değil, söz ifadeleriyle etkilemesidir. Modern psikolinguistik kuramını, dilbilimci Chomsky’nin ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 13. Psikoloji Nedir

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... bilim dalıdır. Çevre, aile, okul…vs. gibi etmenlerin insan üzerindeki etkilerini araştırır. DİLBİLİM NEDİR? İnsan dilini inceleyen bir bilim dalıdır. Dilbilim dilin her türlü oluşumunu inceleyen ... Cumartesi, 23 Mayıs 2009
 14. Türklerde Okçuluk

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... olduğunu iddia eden linguistler (dilbilimciler) de mevcuttur. Gerçekte "-z" eki birden çok şeyler için kullanılmıştır. "di-z, gö-z, sö-z, yü-z" gibi. Okun aynı zamanda sembol olarak kullanıldığı da olmuştur. ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 15. Rus Biçimciliği

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  ... (aralarından bazıları daha önce, dilbilimci Şakmatov'un kurmuş olduğu Moskova Dilbilim Çevresi'nin çalışmalarına katılmışlardı). Geleneksel akademik eleştiriye olduğu kadar basında ya­zılan çıkan deneme ... Pazartesi, 20 Nisan 2009
 16. Yapısalcılık (Strüktüralizm)

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Yazı Menu Dilbilimsel Yapısalcılık Prag Çevresi Kopenhag Çevresi Düşünce Akımı Olarak Yapısalcılık Başlangıçta, dili yapılanmış bir bütün olarak gören ... Pazartesi, 20 Nisan 2009
 17. Elamca

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... Bu dillerin yardımıyla, kabaca bir gramer ve kelime haznesi oluşturulabil-mesine karşılık, lengüistik (dilbilimsel) değeri diğer dillere oranla çok daha az bilinir. Batı Iran bölgesi dışında fazla önem ... Cumartesi, 18 Nisan 2009
 18. Yazının İcadı

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... dille yakından ilişkili bir sisteme ihtiyacımız vardır. Çağdaş dilbilimin (ve yapısalcılığın da) kurucusu Ferdinand de Saussure'in yazdığı gibi, dil bir kâğıda benzetilebilir. "Kâğıdın bir yüzünde düşünce, ... Cumartesi, 18 Nisan 2009
 19. Edebiyat İncelemelerinde Başlıca Yöntemler

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... noktasıdır. Bunun için, biçimsel yeniliğin sağlanmasında en büyük paya sahip olduğuna inanılan dil ve üslûp, önem verilen temel ögelerdir.   Yapısalcılık:  İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün ... Salı, 17 Mart 2009
 20. Türk İslam Düşünürü Farabi

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... yani cevher kazandıran dilbiliminin olduğunu iddia ediyorum. İkinci bilim gramerdir : O, belirtilen eşyalara nasıl isim verileceğini, konuşma ve sözün nasıl oluşacağını, cevher durumunun ve bu sonuçtan ... Salı, 09 Aralık 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2