ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Jun 15th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Diyalektik

Arama anahtar sözcükleri Diyalektik Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Bir Fragman..

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... diyalektik düşünme biçimi; idealist diyalektik mantık.’ Üçüncüsü ise, Marks’ın materyalist diyalektik düşünme biçimi; materyalist diyalektik mantık. Bir insan ele aldığı konu ne olursa olsun sözünü ettiğim ... Pazartesi, 28 Kasım 2011
 2. Ödül Düzleminde Şiir Erkini Yıkmanın Anatomisi

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... öznelerin öznel algılarından bağımsız olamaz, çünkü hiçbir nesnel amaçlı değerlendirme, öznel algıdan bağımsız değildir. Burada “nesnel ölçütler” derken, o sanat disiplinin diyalektik gereği tarihsel ... Salı, 20 Eylül 2011
 3. Felsefe Nedir?

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... doğal nedenleri doğada arar, doğaya, doğanın yasalarına bağlar. Dinler birer dinsel felsefe oldukları gibi idealist felsefeler de birer dinsel felsefedirler. Materyalist (Tarihsel ve diyalektik Mataryalist) ... Pazar, 05 Haziran 2011
 4. Birlik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bilimsel anlamına eytişimsel özdekçi felsefede kavuşmuştur. Bilimsel diyalektik felsefeye göre, birlik gelişme sürecinin bir ân’ıdır ve gelip geçicidir.. Kara denizsiz, efendi kölesiz vb. düşünülemez. ... Çarşamba, 01 Haziran 2011
 5. Belirleme

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir oluşmadır. Mekanik anlayış, bir varlığın belirleyicilerini o varlığın nedenleri sayardı.  Diyalektik anlayış, belirleyenin de belirlediğiyle belirlendiğini meydana koymuştur. Belirleme ya da belirlenim, ... Salı, 31 Mayıs 2011
 6. Aşma

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir akış içinde gelişir’’ (Hegel, Logik, cilt 1, Giriş)   Hegel’de kavramların gelişmesini dilegetiren aşma terimi, diyalektik özdekçi öğretide alt olanla üst olan arasındaki bağlantıyı dilegetirir ... Salı, 31 Mayıs 2011
 7. Evrim Üzerine Kitapların Listesi

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Felsefesi-Elliott Sober, İmge  Biyolojide Diyalektik Yöntem-İ.T. Frolov,Toplumsal Dönüşüm Yay  Biyoteknoloji Yüzyılı-Jeremy Rifkin, Evrim Yay.  Darwin ve Evrimin Bilimi: Yapı Kredi Yayınları ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 8. Okunması Gereken Kitaplara Örnekler

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... ve Diyalektik-Aydın Çubukçu-Evrensel   Teoride ve Eylemde Diyalektik Materyalizm-Aydın Çubukçu-Evrensel   Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar-Walther Kranz-Sosyal Yay.   Metinlerle Felsefeye ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 9. Okumanın Diyalektiği

  Kategori: Sizden Gelenler/Sizin Yazılarınız

  ... kavramamış demektir.   Materyalizmi okuyup da doğadaki nedenleri doğaya değil de doğaüstüne dayandırmaya, bir yaratıcı olduğuna inanmaya devam ediyorsa materyalizmi kavramamış demektir.   Diyalektik ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 10. Bulunç (Vicdan)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  BULUNÇ (Vicdan) (Os. Vicdan, Fr. Conscience, Al. Gewissen)  İnsanın görgü ve bilgileriyle kendini yargılama yetisi.. Metafizik anlayış, onun doğuştan varolduğunu ileri sürer, diyalektik anlayışa göreyse ... Salı, 24 Mayıs 2011
 11. Bilinemezcilik (Agnostisizm)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... kendilikleriyle bilimin amacı olan bilinebilirliği yadsımaktadırlar. Bu bilinemezcilik’lere, çağdaş diyalektikten çok önce, Alman düşünürü idealist Hegel gereken karşılığı vermiştir: ‘’Bir nesnenin bütün ... Salı, 24 Mayıs 2011
 12. Bilinçaltı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... deyimi, diyalektik felsefeyle idealist felsefeler açısından başka anlamlar taşıdığı gibi çeşitli yerli ve yabancı sözlüklerde çeşitli tanımlarla açıklanmaktadır. İdealist felsefeler onu, bilinç eşiğini ... Salı, 24 Mayıs 2011
 13. Bilimsel Toplumculuk (Bilimsel Sosyalizm)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... ürünüdür, doğa diyalektik evriminin sonunda gene bu bilince ulaşarak kendi kendini tanıyacak ve evrim böylelikle son bulmuş olacaktır. İdealist akımın karşısında yer alan ve antikçağ Yunan düşünürü Demokritos’la ... Salı, 24 Mayıs 2011
 14. Bilgicilik Akımı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... ve eleştirinin gereği saydıkları tartışma (diyalektik) yöntemiyle çalışmışlardır. Bu yöntem, Sokrates\'in de yöntemidir. Bilgiciler, özdekçi düşünceler ileri sürmekle beraber, ürünü oldukları idealist ... Salı, 24 Mayıs 2011
 15. Bilgi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bilgi edinmenin diyalektik yolu budur’’. Pratik, bilginin hem çıkış noktası hem de doğruluğunun ölçütüdür. ‘’Yaşamın, eşdeyişle pratiğin bilgi kuramının temeli olduğu görüşü bizi kaçınılmaz olarak özdekçiliğe ... Salı, 24 Mayıs 2011
 16. Aşma

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir akış içinde gelişir’’ (Hegel, Logik, cilt 1, Giriş)   Hegel’de kavramların gelişmesini dilegetiren aşma terimi, diyalektik özdekçi öğretide alt olanla üst olan arasındaki bağlantıyı dilegetirir ... Salı, 24 Mayıs 2011
 17. Ana Çelişki

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... etkisini başka bir çelişmeye bırakabilir. Diyalektikcinin görevi, olayı, bütünüyle ve değişen koşuları içinde her an gözlemek ve ana çelişki'yi her an somut olarak yakalayıp meydana koymaktır. Ana çelişki, ... Salı, 24 Mayıs 2011
 18. Sosyolojide Yapısalcılık (Strüktüralizm)

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... kaynaklanmaktadır. Felsefeden gelen Levi-Strauss’a göre, sosyal yapıyı anlamak için öncelikle insan aklının evrensel yapısına inmek gerekir. Bu yapı, ben (ego) ve diğerleri (autres) arasındaki diyalektik ... Cuma, 08 Ekim 2010
 19. Kadro Hareketi

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Sınıf analizinden, diyalektik materyalizme başvurmalarına, kapitalizm ve emperyalizme karşı çıkışlarına bakıldığında, Kadrocuların sosyalizme olan ideolojik itirazlarının, özellikle sosyalizme uzak yönetenler ... Salı, 31 Ağustos 2010
 20. Varlık Sorunsalı Ve Jean Paul Sartre

  Kategori: Üstadlar/J. P. Sartre

  ... ‘den beri diyalektik diye bilinen varlık ve bilgi (ya da kavrayışı) devinimidir. Nitekim ben de Yöntem Araştırmaları’nda, böyle bir bütünleyişin Tarih ve tarihsel Doğruluk olarak sürekli bir akış halinde ... Salı, 24 Ağustos 2010

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3