ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Apr 15th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Edebi Akımlar

Arama anahtar sözcükleri Edebi Akımlar Toplam 27 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatı Karşılaştırması

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Benzerlikler: Batı kaynaklı edebi akımlardan etkilenilmesi ve edebi türlerin kullanılması. Farklılıklar: Edebi Tür ve Tema Tanzimat Edebiyatı: Roman hikaye ve şiirde toplumsal ve siyasi konuların işlenmesi. ... Cuma, 25 Mart 2011
 2. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  Ekspresyonizm Özel Bölümü Ekspresyonizm Nedir ? Ekspresyonizm Tanımı Almanya'nın Siyasal Ortamı Ekspresyonizmin Genel Özellikleri Ekspresyonizmin Evreleri Ekspresyonizmin ... Cuma, 01 Ekim 2010
 3. Yeni Roman

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Geleneksel anlatı biçimlerine (özellik­le geleneksel roman anlayışına) karşı çıkan bazı yazarların oluşturduğu edebiyat hareketi.    Yeni romanın başlıca temsilcileri, ya­ni Alain Robbe-Grillet, Claude ... Pazartesi, 20 Nisan 2009
 4. Yapısalcılık (Strüktüralizm)

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Yazı Menu Dilbilimsel Yapısalcılık Prag Çevresi Kopenhag Çevresi Düşünce Akımı Olarak Yapısalcılık Başlangıçta, dili yapılanmış bir bütün olarak gören ... Pazartesi, 20 Nisan 2009
 5. Ekspresyonizm

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Yazı Menu Empresyonizm Nedir Ekspresyonizmin Önemli Temsilcileri Ekspresyonist Şiir Örneği EKSPRESYONİZM 20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan Ekspresyonizm, ... Pazartesi, 20 Nisan 2009
 6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatındaki Edebi Akımlar

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

    Cumhuriyet Dönemi Edebi Akımlar   Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatındaki edebi akımlar Beş Hececiler Faruk Nafiz Çamlıbel | Yusuf Ziya Ortaç | Enis Behiç Koryürek | Halit Fahri ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 7. Fecr-i Ati

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Yazı Menu  Fecr-i Ati Dönemi Edebiyatı  Fecr-i Ati Döneminde Şiir  Fecr-i Ati Döneminde Roman ve Öykü  Fecr-i Ati Döneminde Tiyatro ve Öteki Türler  Kaynaklar  Fecr-i ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 8. Fütürizm Manifestosu

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  1. Tehlike sevgisinin, enerji ve korkusuzluk alışkanlığının şarkısını söylemeye niyetliyiz. 2. Cesaret, cüret ve başkaldırı bizim şiirimizin önemli öğeleri olacaktır. 3. Şimdiye değin edebiyat ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 9. Erekte Şiir Manifestosu

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Erekte Şiir, Sokak Şiiridir; Sokağın deneyimlerine ortak olmak, sokakta yeni deneyimler yaşamak, gündelik gerçekliğin gizlediği olağanüstüyü açığa çıkarmak, yeni durumlara yelken açmak… Önemli olan sadece ... Pazar, 14 Eylül 2008
 10. Yenibütün Şiir Manifestosu

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Aralık 1987’de Veysel Çolak, Metin Cengiz, Seyyit Nezir, Hüseyin Haydar ve Tuğrul Keskin imzalarıyla yayımlanan Yenibütün Şiir Manifestosu 20.yy Türk Edebiyatında yayınlanan son manifestodur. Seyyit Nezir'in ... Pazar, 14 Eylül 2008
 11. Soylu Yenilikçi Şiir Manifestosu

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Soylu Yenilikçi Şiir Manifestosu   Şair, eleştirmen ve akademisyen Bâki Ayhan T. tarafından 2003 yılında Budala dergisinde yayımlanan Manifestoda Ayhan T., şiir de 1+2+3+4+3+2+1'lik bir şekli savunmuş, ... Pazar, 14 Eylül 2008
 12. Somut Şiir Manifestosu

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Somut şiir manifestosu Augusto de Campos tarafından kaleme alınmıştır. Somut şiir; görsel şiir ve deneysel şiir olarak da bilinen şiir türüdür. Türk Edebiyatı'ndaki başlıca temsilcileri: Serkan Işın ... Pazar, 14 Eylül 2008
 13. Parçalı Ham Manifesto

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Parçalı Ham Manifesto, Şair Ahmet Güntan'ın Parçalı, Ham, Taşıyıcı Monolog başlığıyla 134 madde altında topladığı kısa yazılarından sonra yazdığı yazılar. Manifesto, Yapı Kredi Yayınları'na ait Kitap-lık ... Pazar, 14 Eylül 2008
 14. Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Fecr-i Âti topluluğu, Fecr-i Ati Encümeni Beyannamesini, Servet-i Fünün Dergisi'nde 24 Şubat 1909'da yayımlar, dönemin edebiyat anlayışını eleştirir ve kaybolan edebiyat değerini ‘boş zaman değerlendirme’ ... Pazar, 14 Eylül 2008
 15. Ahmet Kabaklı ve Türk Edebiyatı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... “Roman, hikâye, deneme...vb.” başka türler, “üslûp” gibi konular, “Romantizm, Sürrealizm vb.” gibi edebi akımlar da böyle incelenmiştir. Hepsinde tarih sırası gözetilmiş, Doğu ve Batı örnekleriyle Milî ... Cumartesi, 09 Şubat 2008
 16. Kişiselcilik

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Bir edebi akım olarak kişiselcilik (personalizm), soyut düşüncülükle özdekçiliğin karşısına tinsel gerçekliği, sözü geçen iki bakış açısının da parçalara böldüğü birliği yeniden yaratacak sürekli çabayı ... Cuma, 08 Şubat 2008
 17. Dadaizm

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Dada, Dadaizm veya Dadacılık 1. Dünya Savaşı yıllarında başlamış kültürel ve sanatsal bir akımdır. Dada Dünya Savaşının barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa bir protesto ... Cuma, 08 Şubat 2008
 18. Fütürizm

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  İtalyan şairi Marinetti (1876-1944)’nin 1909’da Fransa’da yayımlanan bildirgesiyle ortaya çıkmış olan, yaşamın sürekli bir değişim süreci içinde olduğunu, sanatın da yerleşik bütün kuralları bir yana bırakarak ... Cuma, 08 Şubat 2008
 19. Realizm - Gerçekçilik

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  XIX. yüzyılda başlayan, gerçeği ve doğayı değiştirmeden, olduğu gibi çirkinlikleri, bayağılıklarıyla yansıtmayı amaçlayan sanat ve edebiyat akımı.Bu akımı besleyen ya da oluşumunu hazırlayan temel düşünceler ... Cuma, 08 Şubat 2008
 20. Naturalizm

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Fransa’da 1897 yılında ortaya çıkan, gözlemle birlikte bilimsel deneyi de uygulayan. edebiyat akımı. Bu akım içinde yer alan sanatçılar, bilim ile endüstriyi çağdaş dünyaya özgü güzellik olarak görmüşlerdir. ... Cuma, 08 Şubat 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2