ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, May 06th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Edebi Türler

Arama anahtar sözcükleri Edebi Türler Toplam 28 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatı Karşılaştırması

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Benzerlikler: Batı kaynaklı edebi akımlardan etkilenilmesi ve edebi türlerin kullanılması. Farklılıklar: Edebi Tür ve Tema Tanzimat Edebiyatı: Roman hikaye ve şiirde toplumsal ve siyasi konuların işlenmesi. ... Cuma, 25 Mart 2011
 2. Abdülhak Şinasi Hisarın Edebi Kişiliği

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında, öncelikle yazar kimliğiyle tanınmaktadır. Çoğu edebiyat ansiklopedilerine bakıldığı zaman Hisar’ınyazar kimliği, eleştirmen kimliğinden daha çok ön plâna çıkartılıyor. ... Cuma, 18 Şubat 2011
 3. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Roman Anlayışı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Abdülhak Şinasi Hisar’ın 1921 yılından başlayarak ölümüne kadarki süreçte kaleme aldığı yazılarda romana ilişkin görüşleri de kendi içinde tutarlılık göstermektedir. Bu yazılarda Hisar, romanın modern ... Cuma, 18 Şubat 2011
 4. Ömer Seyfettin

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  Ömer Seyfettin (1884 - 1920) 28 Şubat 1884’te Gönen’de doğdu. 6 Mart 1920’de İstanbul’da yaşamını yitirdi. Çağdaş Türk öykücülüğünün ile “Milli Edebiyat Akımı”nın kurucularından. Kafkas göçmenlerinden ... Cumartesi, 25 Eylül 2010
 5. Hacı Bektaş Veli Edebiyatı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Adına genel olarak Alevi-Bektaşi edebiyatı da denilen bu yapı kendine özgü edebi türler oluşturmuştur. Din ulularını över, onlara ait menkıbeleri şiirleştirir, usûlden erkandan ayinden bahseder.   Alevi ... Pazartesi, 29 Mart 2010
 6. Hikaye Etme

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Hikaye Etme Nedir ? Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların anlatıldığı hikâye, roman, tiyatro, hatıra, seyahat, biyografi gibi türlerde en fazla kullanılan anlatım biçimidir. Yaşanan veya tasarlanan ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 7. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme Deneme dilinde çeşitli bilim, felsefe ve sanat dallarına ait terimlere yer vermekten ziyade halk çoğunluğunun ortak günlük konuşma dilinin düşünce diline ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 8. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatındaki Edebi Akımlar

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... edebi türler Roman | Öykü | Şiir | Araştırma | Derleme  ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 9. Yedi Meşaleciler

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... birlikte şair olarak girdi. Zamanla bütün edebi türleri denedi. Roman yazdı, manzum destan yazdı, inceleme ve gezi kitapları çıkardı, makaleler, fıkralar yazdı. Ancak edebiyatımızda bunlarla değil yayıncılığıma ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 10. İkinci Yeniler

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Onlara göre anlamlı olmak siir için önemli degildir. - II. Yeni’ye göre siir bir öykü anlatma aracı degildir. Öteki edebi türlerden kesin çizgilerle ayrılmalıdır. Bu yüzden konuyu ve olayı siirden atmıslardır. ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 11. Mizah

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yazı Menu Mizah Türk Edebiyatında Mizah Mizah Olayların gülünç, alışılmadık ve çelişkili yönlerini yansıtarak insanı düşündürme, eğlendirme ya da güldürme sanatıdır. ... Salı, 10 Mart 2009
 12. Eleştiri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Eleştiri Herhangi bir kişiyi, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlışlarını dile getirerek göstermek amacıyla yazılan kısa metinlerdir. Hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği ... Salı, 10 Mart 2009
 13. Makale

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Makale Yazarın belli bir konuda, genellikle günlük politika ile ilgili görüşlerini dile getirdiği kısa metinlerdir. Makale, asıl gazetelerin yaygınlaşması ve gelişmesiyle kendini gösteren bir edebi türdür. ... Salı, 10 Mart 2009
 14. Deneme

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... edebi türler gibi Tanzimat’tan sonra Batı’nın etkisiyle girdi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim, Falih Rıfkı Atay, Yahya Kemal Beyatlı deneme türününde eserler veren önemli yazarlarımızdır. Ancak ... Salı, 10 Mart 2009
 15. Öykü - Hikaye

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Öykü - Hikaye Gerçek ya da düş ürünü bir olayı aktaran kısa düz yazı şeklindeki anlatıdır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve ... Salı, 10 Mart 2009
 16. Roman

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen ve belli bir uzunluğu aşan anlatılar için kullanılan edebi terimdir. Edebi türler içinde en yenisidir. Çünkü matbaanın bulunması ve kentsoylu bir okur kitlesinin ... Salı, 10 Mart 2009
 17. Edebi Türler

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Edebi Türler Edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım, ikincisi nesir. Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. Ya da kısaca bütün şiir ... Salı, 10 Mart 2009
 18. Eleji

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Eleji Tanınmış bir kişinin, bir arkadaşın ya da sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü anlatan lirik şiir türüdür. Genel anlamda, insanın ölümlülüğü temasını işleyen, birbirini izleyen bir vurgulu ... Salı, 10 Mart 2009
 19. Ağıt Nedir

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yazı İçerik Ağıt Nedir Türkiyede Ağıt Geleneği Ağıtın Özellikleri Ağıt Örneği Ağıt Nedir ? Ağıt, genellikle bir ölüm’ün ya da acı, üzücü bir olayın ardından ... Çarşamba, 11 Şubat 2009
 20. Mesnevi Nedir

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Mesnevi Nedir Mesnevinin Özellikleri Mesnevi Türleri Aşk Konulu Mesneviler Dini ve Tasavvufi Mesneviler Tarihi-Destani Mesneviler Şehr-engiz Mesnevileri Hiciv ... Çarşamba, 11 Şubat 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2