ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Oct 27th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Empresyonizm

Arama anahtar sözcükleri Empresyonizm Toplam 23 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Max Beckmann'ın “Gece” Adlı Eserinin Analizi

  Kategori: Sanat/Resim

  ... sanat hareketidir. Empresyonizme bir tepki olarak belirdiği görülmektedir. Dış gerçekliği yansıtmayı reddetmiş, sanatçının ruhsal durumunu, duygularını, işlediği konuları,renk, çizgi, düzlem aracılığıyla ... Salı, 05 Ekim 2010
 2. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ...  4. Karşı olduğu akımlar, fikirler ve sebepleri: Natüralizm, Empresyonizm, sanayi çağı, burjuva halkı, ekonomik dengesizlik, savaş yıkımı… Yenilik arayan bunalmış insanın portresini çizen dışavurumculuk ... Cuma, 01 Ekim 2010
 3. Empresyonistler

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  İzlenimcilik veya empresyonizm, 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan ve bütün sanat dallarını, özellikle resmi etkileyen akım. Doğadaki unsurların kişinin içinde yarattığı izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı ... Perşembe, 29 Nisan 2010
 4. Klasik Batı Müziği

  Kategori: Sanat/Müzik Türleri

  ... ve onun temsil ettiği herşeye bir başkaldırıyı simgeler. Değişik besteciler değişik tekniklerle başarılı örnekler oluşturmuşlardır. Bu müzik türünde Empresyonizm,Romantizm yada Barok dönem de olduğu gibi ... Cumartesi, 03 Ekim 2009
 5. Fovizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ... bir "ekol", kesin bir akım değil, birkaç ressamın birleş­mesi, eşit kaygılarla çalışmasından doğmuş bir ha­rekettir." Gerçek bu olmakla beraber, Fovizm'i, Empres­yonizm ve Neo-Empresyonizm akımlarının ... Pazartesi, 20 Nisan 2009
 6. Ekspresyonizm

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  Yazı Menu Empresyonizm Nedir Ekspresyonizmin Önemli Temsilcileri Ekspresyonist Şiir Örneği EKSPRESYONİZM 20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan Ekspresyonizm, ... Pazartesi, 20 Nisan 2009
 7. Marx ve Balzac Arasındaki Bağ

  Kategori: Edebiyat/Dünya Edebiyatı

  ... başında modern sanatın öncüsü kabul edilen; empresyonizmle kübizm arasında köprü kurmuş olan ressam Paul Cezanne (1839–1906) geliyordu. O da Frenhofer gibi yaratma sürecine tutkuyla bağlı bir çile adamıydı. ... Pazar, 29 Mart 2009
 8. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... daha sade bir dil kullanmış sembolizm, empresyonizm ve romantizm gibi akımları eserlerine uygulamışlar, Avrupaî edebiyat ile Milli edebiyat arasında bağ oluşturmuşlardır. Aruzla şiir yazan Fecr-i Âtî şairlerinin ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 9. Sanatçı Üslupları

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... Rokoko stili, Neoklasik stil, Akademik sanat, Japon Ukiyo-e sanatı (18.yy); Romantizm, Viktorian klasisizmi, Sembolizm, Realizm, Barbizon Okulu, Empresyonizm, Post-Empresyonizm, Puantilizm, Fovizm (19.yy);Arnuvo, ... Perşembe, 15 Ocak 2009
 10. Resim Sanatında Temel Kavramlar

  Kategori: Sanat/Resim

  ... geliştirildiği için bu adla anılan düzen. Dor düzenine oranla daha incelmiş sütunları, sütun kaideleri ve volütlü sütun başlıkları ile ayırt edilir.  İzlenimcilik (Empresyonizm): 19. Yüzyıl sonunda ... Salı, 04 Kasım 2008
 11. Arnold Böcklin

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... grotesk maskeleri model aldığı freskolar yapar. Romantizm ve empresyonizmin ardından 19.yy’da ortaya çıkan sembolizmde en belirgin nitelikler tinsellik ve melankolidir. Sembolizmde iç dünya, düşler, ... Cuma, 22 Ağustos 2008
 12. Primitiften Modern Sanata Kadar Bütün Akımlar

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... Millet ve Honore Daumier’dir. 4.EMPRESYONİZM İzlenimcilik anlamına gelen empresyonizmde sanatçılar dış dünyaya ait olanı; ışığı, renkleri, tepkileri, hüzünleri işlemekte ve yakalanan anlık konuları resmetmektedir. ... Cuma, 08 Ağustos 2008
 13. Türk Resim Tarihi

  Kategori: Sanat/Resim

  ... Sanat kurucularından olup Güzel Sanatlar Akademisi’nde görev yapmıştır. Çallı Kuşağı’nın kurucusudur. Nazmi Ziya Güran(1881-1937) ; Empresyonizm ilkelerini en yakın şekilde ülkemize getiren sanatçılarımızdandır. ... Salı, 11 Mart 2008
 14. Modern Sanat

  Kategori: Sanat/Modern Sanatlar

  ...  1880 Tonalizm - 1880 - 1920 Sembolizm - 1880 - 1900'ların başı Post-empresyonizm (Geç İzlenimcilik) - 1886 - 1905 Neo-empresyonizm (Yeni İzlenimcilik)- 1886 - 1906 1890 Ekspresyonizm ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 15. Çağdaş Resim Akımları

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ... ve doğayı olduğu gibi yansıtmışlardır. --- * Puvantilizm akımı (noktacılık) Neo Empresyonizm (yeni izlenimcilik) diye de sanat tarihine geçmiş olan bu akım, Empresyonist görüşlerin etkisinde kalmış ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 16. Sembolizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ...  SEMBOLİZM; Edebiyetta gerçekçiliğin, resimde Empresyonizmin aşırı gitmelerine bir tepki olarak her iki alanda da 1880'li yıllarda, edinilen intibaların, sanatçıdaki düşünce ve görüşün tabiattan alınmış ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 17. Ekspresyonizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ... öncüsü kabul edilir.                                                Vincent van Gogh'un kendi odasını resmettiği tablo   Empresyonizm, Kübizm, Fütürizm gibi akımlar, her biri başka açılardan birer ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 18. Sürrealizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ...    Sürrealizm Nedir ? Sürrealizmi Türkçe'ye "gerçeküstü akımı" ola­rak çevirebiliriz. Bu akım, Empresyonizm, Kübizm, Fovizm gibi teknik plânda devrimler çerçevesine uyan ekollere doğrudan doğruya ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 19. Kübizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ... içinde görmeye çalışan kübizm, 1913 yılından itibaren ede­biyat alanına da geçmiştir.  Empresyonizme bir tepki olarak meydana gelen kübizm edebiyata Guillaume Apollinaire 'in  gayretiyle girmiştir. ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 20. Empresyonizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  Yazı İçerik Empresyonizm Nedir Empresyonist Ressamlar EMPRESYONİZM; İzlenimcilik anlamına gelen empresyonizmde sanatçılar dış dünyaya ait olanı; ışığı, renkleri, tepkileri, ... Cumartesi, 08 Mart 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2