ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Saturday, Jul 11th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Feodal

Arama anahtar sözcükleri Feodal Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Batıcılık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Doğu ülkelerinde toplumlarını Batı toplumları örneğine göre düzenleme isteğiyle 19. yüzyılda başlamış olan burjuvalaşma akımı...Bu akım yandaşlarına Batıcı (Os. Garpçı) denir. Feodal gerikalmışlığı aşarak ... Salı, 31 Mayıs 2011
 2. Altyapı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... altyapının siyasal, hukuksal, ahlaksal vb. düşünceleri köleci düzenin gereklerine uygun olarak; feodal üretim ilişkilerinin, eşdeyişle feodal altyapının siyasal, hukuksal, ahlaksal vb. düşünceleri feodal ... Salı, 31 Mayıs 2011
 3. Rönesans Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... metafizik temeli yıkarak yerine bireyci temeli koymaktadır. Ortaçağ toprak ağasının (feodal) desteği olan metafizik, yeniçağın yeni şnsanının (burjuvazi) desteği olan bireyciliğe boyun eğmek üzeredir. ... Pazartesi, 30 Mayıs 2011
 4. Okunması Gereken Kitaplara Örnekler

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Yay.   Mantık ve Diyalektik-Aydın Çubukçu-Evrensel Yay.   İlkel Köleci Feodal Toplum-Zubritski,Mitropolski,Kerov-Sol Yay.   Kapitalist Toplum-Zubritski,Mitropolski,Kerov-Sol Yay.   Sosyalizmin ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 5. Okumanın Diyalektiği

  Kategori: Sizden Gelenler/Sizin Yazılarınız

  ... ve tarihsel materyalizmi okuyup da burjuva kapitalist demokratik milli devletler evresinin feodal din devletlerinden ileri, sosyalist dünya devletinden geri olduğunu, milli devletler evresinin geçici bir ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 6. Asya Tipi Üretim Tarzı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Mülkiyet belli ellerde toplanmaktadır. "Demek ki antik üretim biçiminin evrimi, gerçek bir köleci üretim biçimine geçiş koşullarını kendiliğinden oluşturmaktadır. Bu süreç boyunca da feodal üretim biçiminin ... Pazartesi, 24 Ocak 2011
 7. Kadro Hareketi

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... topraksız köylüleri özgürleştirerek boyunduruğundan kurtaracağı derebeylerine karşı siyasal anlamda devletin yanında yer almalarını sağlayacağını savunmuşlardır.18 Kadroculara göre toprak reformu, feodaliteyle ... Salı, 31 Ağustos 2010
 8. Ortaçağ Karanlıklar Dönemi Değildir!

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... doğru kavrayabilelim. Ortaçağ'ın ilk dönemi M.S. 5. yy'dan 11. yy’ a kadar sürüyor. Bu, feodal yaşam koşullarının yerleşmeye ve gelişmeye başladığı dönem. Yani 11.yy ile birlikte feodal yaşam hem doruğuna ... Pazartesi, 05 Temmuz 2010
 9. Marc Bloch'un Feodal Toplumu

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  Özelde Marc Bloch’un genelde de Lucien Febvre ile birlikte kurucusu olduğu Annales Okulu’nun Ortaçağ ve feodalite araştırmalarında bir dönüm noktası oluşturduğunu kaydetmek aslında gerçekliğin sınırlı ... Salı, 29 Haziran 2010
 10. Fransız İhtilalinin Cumhuriyete Etkisi

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... geleceğin aynasıdır. Egemenlik kavramının tarihi arka planına baktığımızda, bölünemeyen ve devredilemeyen üstün emretme yetkisi olarak bu kavramın feodalizmden milli devlete geçişi kolaylaştıran bir ... Cuma, 11 Haziran 2010
 11. Sümerden Postmodern Topluma Mitoslardan Psikanalize Ruhsallık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... aralarındaki temel ayrım ne? Almanya'da feodal yaşam düzeni sona ermemiş, ama öbür iki ülke çoktan sanayiye geçmişler. Galiba Türkiye’nin iktisadi yaşam koşulları da insanların ruhsal yapısını derinden ... Cuma, 14 Mayıs 2010
 12. Kafka'da Modernlik

  Kategori: Üstadlar/Franz Kafka

  ... görmek gerekir. Zira geçmiş toplumsal formasyonlarda, kralın, feodal beyin ya da kilisenin elindeki iktidar doğrudan ve zor yoluyla açıkça işlerdi. Modern toplumlarda ise merkezi iktidar rasyonel bir işleyişe ... Salı, 01 Aralık 2009
 13. Klasik Batı Müziği

  Kategori: Sanat/Müzik Türleri

  ... feodal aristokrasinin özel alanına ait bir etkinlik olarak kalır bu yüzyıl boyunca... Werner Stark’ın, The Sociology of Knowledge’da belirttiği gibi, Haydn, Kont Esterhazy için müzik bestelemekte, bu müzik, ... Cumartesi, 03 Ekim 2009
 14. Dante Alighieri

  Kategori: Üstadlar/Dante Alighieri

  ... düşünceleri vardı, papa ve papalık konusunda da daha temkinli bir görüşe sahiptiler. siyahların başında ise donati ailesi bulunuyordu. feodal devirden kalan çeşitli asilzadelerden oluşan bu grup, "popolo ... Cumartesi, 03 Ekim 2009
 15. Yakın Çağ

  Kategori: Tarih/Tarihi Devirler

  ... Savaşı’nın etkisiyle ortaya çıkan özgürlükçü düşünceler, sosyal tabakalaşma ve sınıf farklılıkları Fransız İhtilâli’nin hazırlayıcısı oldu. Fransız İhtilâli sonucunda; feodalizm ortadan kalktı, egemen ... Çarşamba, 09 Eylül 2009
 16. Yeni Çağ

  Kategori: Tarih/Tarihi Devirler

  Yeni Çağ, Tarih Çağlarının üçüncüsüdür. 1453 İstanbul'un fethi ile başlar. 1789 Fransız ihtilali ile biter. Yeni Çağda Avrupa'da feodalite(derebeylik) rejimleri yıkıldı ve güçlü krallıklar kuruldu. Rönesans ... Çarşamba, 09 Eylül 2009
 17. Orta Çağ

  Kategori: Tarih/Tarihi Devirler

  ... bölünmesi, feodalizmden kaynaklanan ademi-merkeziyetçiliğin güçlenmesi, ideolojik üstyapıLara dinin egemen olması, piyasa için üretim yapılmasının yaratılması, burjuvazinin kent ve ülke parlamentolarında ... Çarşamba, 09 Eylül 2009
 18. Obama Amerikası - James Petras

  Kategori: Güncel/Gündemdekiler

  ... karşı Afgan feodal kabile liderleri aracılığıyla operasyonlara girişmişti. Obama, Afganistan’da tam tersi durumdadır. Onun askeri işgali, Afganlar’ın geniş bir çoğunluğu ve Asya’daki Müslüman nüfusunun ... Pazartesi, 27 Temmuz 2009
 19. Tiyatroda Gerçekçilik Akımı

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... 19. yüzyılın süreklilik güçlerine, yani feodalite, mutlak monarşi ve kiliseye karşı savaşı, ilerde ele alınacak endüstri devriminin başlamasıyla güçlenen orta sınıf (ticaret ve sanayi burjuvazisi) öteki ... Çarşamba, 08 Temmuz 2009
 20. Laik Devlet Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... Batıda, kilise ve feodalitenin yanında gelişen burjuvazi, kendi siyasal anlayışını da geliştirmiş, Aydınlanma Çağı düşünürlerinin de katkısıyla, dinin devlet yönetimindeki etkisi ortadan kaldırılmıştır. ... Çarşamba, 24 Haziran 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3