ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Filozoflar

Arama anahtar sözcükleri Filozoflar Toplam 51 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Din Felsefesi Üzerine 1

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... o dönemde özellikle Doğa filozofları diye bilinen filozofların Dini bir bakış tarzından ziyade daha Felsefi bir bakışları olduğu söylenebilir. Nitekim o dönemde ‘İslam’ ve ‘Hristiyanlık’ dinleri henüz ... Cumartesi, 30 Kasım 2013
 2. AHLAK FELSEFESİ (ETİK)

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ...   2. Ahlâk Felsefesinin Temel Soruları  a. Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır?  Bu soruya filozoflar farklı cevaplar vermişlerdir. Ahlâkın amacını mutluluk – haz olarak açıklayan filozoflardan Epiküros’a ... Cumartesi, 10 Aralık 2011
 3. Aydınlanma Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Hançerlioğlu - S.22) AYDINLANMA FELSEFESİ Avrupa’da XVII. yüzyılın ikinci yarısıyla, yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan ve önde gelen birtakım filozofların aklı insan yaşamındaki mutlak yönetici ve ... Salı, 24 Mayıs 2011
 4. Aydınlanma Çağı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... rationalist geleneğini sürdüren Francis Bacon'ın metodcu ve deneyci geleneğini sürdüren İngiliz amprist filozoflar T. Hobbes, J. Locke, Berkeley, Huma v.s. bunların belli başlılarıdır. Aydınlanma Çağı ... Cumartesi, 25 Eylül 2010
 5. Helvetius - Doğruluğun Ele Alınması

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... olan bir davranışın güneyde ahlakdışı olabileceğini açıklıyorlar ve buradan erdem hakkındaki düşüncenin tamamen keyfi olduğu sonucunu çıkarıyorlar. İşte bu iki ayrı akımda yer alan filozofların görüşleri ... Pazartesi, 20 Eylül 2010
 6. Ortaçağ Karanlıklar Dönemi Değildir!

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... felsefesi yapan temel özellikleri de göz önüne alarak, bu çağın filozoflarının, yüzyıllara yayılan gelişim çizgisi döneminde ortaya attığı, üzerinde çalıştığı en önemli sorular nelerdir? Başlangıçta ... Pazartesi, 05 Temmuz 2010
 7. Felsefeyi Mizah Yoluyla Anlamak

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  Filozoflardan matrak felsefe dersleri Felsefe de tıpkı mizah gibi aklımızı gıdıklamaz mı? Bu yüzden ikisi de aynı itkiyle hareket ederler: Olayları algılama tarzımızda karışıklık yaratarak bizi şaşırtırlar, ... Cuma, 25 Haziran 2010
 8. Leibniz - Metafizik Üzerine Konuşma

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... kurallarının ancak Tanrı isteminin bir sonucu olduğunu söyleyen bazı filozofların (3) bu sözlerini tümüyle garip buluyorum, oysa bence bunlar ancak Tanrı'nın istemine de, özüne de bağlı olmayan anlığının ... Salı, 08 Haziran 2010
 9. İlk Filozoflar

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... Zenon Atomcular Leukippos Demokritos DOĞA FİLOZOFLARI /  SOKRATES ÖNCESİ FİLOZOFLAR / İLK FİLOZOFLAR    Felsefe'nin doğuşunu, "Doğa filozofları" olarak isimlendirilen ... Salı, 18 Mayıs 2010
 10. Faydacılık

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... sürülmüştür. Fakat Epikür (Aipikuros) gibi antik Yunan filozoflarına kadar geri gidilebilir. İlk kez ortaya atıldığında iyi en fazla insana en fazla mutluluğu getiren şey olarak tanımlanmıştı. Ancak daha ... Salı, 11 Mayıs 2010
 11. İnkılabın Evreleri (Safhaları)

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  ... Düşünürlerin, yazarların ve filozofların hazırladıkları ve yön verdiği devredir. İnkılaplar önce akla dayanan yeni bir sosyal düzen arayan fikirler olarak doğar. Ölçülü bir istek ve şüphe iken, taraftar ... Cumartesi, 03 Ekim 2009
 12. İnkılap

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  ... devredir. Düşünürlerin, yazarların ve filozofların hazırladıkları ve yön verdiği devredir. İnkılaplar önce akla dayanan yeni bir sosyal düzen arayan fikirler olarak doğar. Ölçülü bir istek ve şüphe iken, ... Cumartesi, 03 Ekim 2009
 13. Postmodernist İroni

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... gibi tüm gerçek dünyadan koptuğu, ontolojik olarak bildiğimiz tüm diğer nesnelerden farklı bir şey olduğu görüşü, J. Baudrillard ve G. Deleuze gibi filozofların doğrudan Platon’u yeniden yorumlamalarıyla ... Salı, 25 Ağustos 2009
 14. Fonksiyonalizm Nedir (İşlevselcilik)

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  FONKSİYONALİZİM (iŞLEVSELCİLİK): William James, James B. Angell ve John Dewey gibi Amerikan filozoflarının ve eğitimcilerinin oluşturduğu ekoldür. Fonksiyonalistler, yapısalcıların görüşlerine karşı ... Salı, 28 Temmuz 2009
 15. Psikolojide Ekoller ve Yaklaşımlar

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... felsefeden ayrılıp bağımsız bir bilim haline geldikten sonra -kısmen de olsa- bazı filozofların düşünce biçimlerinin etkisinde kalmıştır. Sistem ve ekol halinde gelişen psikoloji akımları ortaya çıkmıştır. ... Salı, 28 Temmuz 2009
 16. Martin Heidegger

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... yaşam”: her yanı karanlıklarla dünyada insan, yaşamını kendi eline almalıdır. Kendi yazgısını kendi çizmeli yapacaklarına kendi karar vermelidir. Heidegger’e göre filozoflar varlığı usa vurma ile anlamaya ... Çarşamba, 22 Temmuz 2009
 17. Montesquieu

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  Montesquieu Frederick Copleston Fransız Aydınlanma filozoflarının insanın toplumsal ve politik yaşamını anlamaya çalıştıkları daha önce belirtilmişti. Bu alandaki en önemli çalışmalardan biri ... Çarşamba, 22 Temmuz 2009
 18. Walter Benjamin

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... arayışını. Nazi rejiminin kendi parlak düşüncelerine somut karşılık olacağını sanmış uzun bir süre. Kendi düşüncelerine din gibi inanan filozoflar düşerler bu tür trajik yanılgılara. Benjamin ise onca ... Çarşamba, 22 Temmuz 2009
 19. Varlık, Benlik, Hatırlayış ve Unutuş Üzerine

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... s. 273-297; Mahmut Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik, İstanbul 2003, s. 519-528. 17 Kur’an, Nisâ suresi, 77. Ayet. 18 Âsım, akıl demektir. Maverâünnehr ruhlar evreni; Mağrib (=Batı) ... Salı, 21 Temmuz 2009
 20. Tiyatroda Gerçekçilik Akımı

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... çarpıyordu. 18. yüzyılda “filozoflar” “akıl” adına, örflere dayanan mutlak monarşiyi sert bir eleştiriye tabi tutmuşlardı. Öte yandan “soylular” ve “ruhban” Fransız toplumunun bu “ayrıcalıklı” sınıf ve ... Çarşamba, 08 Temmuz 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3