ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Jan 20th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Fonetik

Arama anahtar sözcükleri Fonetik Toplam 24 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Atlantis

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... Georges Dumezil ise Çerkeslerin Ubıh boyu lehçesinin Hititçe ile aynı olduğunu kanıtlamıştır. Britanika Ansiklopedisi, açıkça Etrüsk dilinin Kafkas dilleri ile ilgili ve çok fonetik benzerlikleri olan ... Salı, 21 Aralık 2010
 2. Güzel Sanatların Sınıflandırılması

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... hitap ettiği duyu organla­rına göre sınıflar.  Söz gelimi görsel sanatlar (plastik sanatlar), göze ve görme­ye dayanan sanatları; resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta toplar.  Fonetik sanatlar, ... Cuma, 12 Kasım 2010
 3. Türk Harf İnkılabı

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  ... bu oturumda kabul edilmiştir.50 Latin esasına dayalı, fakat Türk dilinin fonetik özelliklerine göre düzenlenmiş ve seslendirilmiş bulunan yeni Türk Alfabesi'nin kabulü, üzerinde yıllardan beri yazılar ... Cuma, 24 Eylül 2010
 4. Ara Ekler

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... dikkate alarak yeni bir tasnif yapmaya çalışacağız. Bazı ekler, dilin tarihî gelişme sürecinde, çeşitli bakımlardan değişerek günümüze gelmiştir. Bir kısmında fonetik gelişmeler doğrultusunda, sadece ... Cumartesi, 11 Temmuz 2009
 5. Elamca

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... kısıtlı sayıda işaret alınarak, fonetik Elam-ca kelimeler, logografik olarak ifade edilmiştir. 80'den fazlasının hece işareti olduğu bu yazıda, toplam karakterlerin sayısı, 113'tür. Elam dilinin akrabaları ... Cumartesi, 18 Nisan 2009
 6. Akadça

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... uygun değildir. Bu nedenle, önemli ölçüde kelimelerin fonetik olarak ifade edilmesiyle birlikte, buna ek olarak Akkadlı katipler, Akkadça kelimeleri yazmak için, Sümerce logogramları da kullandılar. Örn. ... Cumartesi, 18 Nisan 2009
 7. Çivi Yazısı

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... kelimeler, "at", "yüz", "alay" ile karşılaştırabiliriz. Kelimelerin fonetik olarak ifade edilebilmeleri, geç dönemlerde çok daha fazla işlerlik kazanan, hecelerin kullanılabilmesini olanaklı kıldı. Böylece, ... Cumartesi, 18 Nisan 2009
 8. Yazının İcadı

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... anlamına gelen sözcükle ifade edilen bu radikal fikir, fonetik değerlerinin piktograf sembolleriyle temsil edilmesine imkân verir. Böylece İngilizce'de önünde 4 (four) olan bir arı (bee) resmi "before"u ... Cumartesi, 18 Nisan 2009
 9. Türkçenin Tarihsel Gelişimi

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Türk yazı dillerine Rusça kelimeler sokulmuş, uygulanan alfabelerle bazılarının fonetik sistemi alt üst edilmiştir. Türkiye’de batı dillerine ait kelimelerin istilası yanında, sadeleşme adına kültürsüz ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 10. Dil Bilgisinin Bölümleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yazı Menu Dil Bilgisi Ses Bilgisi (Fonetik) Yapı Bilgisi (Morfoloji) Cümle Bilgisi (Sentaks) Anlam Bilgisi (Semantik) Köken Bilgisi (Etimoloji)  ... Salı, 24 Şubat 2009
 11. Julius Cesar

  Kategori: Üstadlar/Shakespeare

  ... gibi yardımcı dersler alamadan muharebe sahnelerini, mükemmel fonetik ve diksiyon temrinleriyle yetişmeden nutuk ve ihtilâl sahnelerini oynamaya kalkmak müzik bilmeden orkestrada keman çalmak gibidir. ... Perşembe, 18 Aralık 2008
 12. Sanatın Sınıflandırılması

  Kategori: Sanat/Modern Sanatlar

  ... sınıflar. Sözgelimi "görsel sanatlar" (plâstik sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları, resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta topluyor. Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik ... Cumartesi, 29 Kasım 2008
 13. Melih Cevdet Anday

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... "Tercüman", "Büyük Gazete", "Tanin" ve "Cumhuriyet" gazetelerinde fıkra yazarlığı, sanat sayfası yöneticiliği yaptı, denemeler yazdı. 1954' te başladığı İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü fonetik-diksiyon ... Cumartesi, 08 Kasım 2008
 14. Soylu Yenilikçi Şiir Manifestosu

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  ... Şiir, dili (language) bütün katmanlarıyla kavrayan, sözcüklere veya öteki dil birimlerine eğilirken semantikle grameri, fonetikle morfolojiyi birbirinden ayırmayan bir şiirdir. Dilin biçim, anlam, ses, ... Pazar, 14 Eylül 2008
 15. Güzel Sanatlar

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları, resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta topluyor. Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme ve hem de hareketle ... Cuma, 22 Ağustos 2008
 16. Anadolu'nun Grek Anakarasına Etkileri

  Kategori: Mitoloji/Yunan Mitolojisi

  ... maddesi olarak Araplardan geçmiştir.) Anadolu'dan Yunanistan'a getirilmiş olan bir iki önemli şey arasında, Fenike'den alındığı iddia edilen bir alfabe vardır. Bu fonetik alfabe, ... Pazartesi, 26 Mayıs 2008
 17. Türk Dilinin Tarihi Dönemleri ve Gelişimi

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Türkçesinin çekildiği yerlerde Türkçe gittikçe zayıflamaktadır. Dağılan Sovyetlerdeki Türk yazı dillerine Rusça kelimeler sokulmuş, uygulanan alfabelerle bazılarının fonetik sistemi alt üst edilmiştir. ... Cuma, 28 Mart 2008
 18. Dilbilgisi

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Dil Bilgisi Dilbilgisi Nedir Ulama Nedir Vurgu Nedir Dil Bilgisinin Bölümleri Ses Bilgisi (Fonetik) Yapı Bilgisi (Morfoloji) Cümle Bilgisi (Sentaks) Anlam ... Cuma, 28 Mart 2008
 19. Sanat Nedir

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflar. Sözgelimi "görsel sanatlar" (plâstik sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları, resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta topluyor. Fonetik sanatlar, ... Perşembe, 06 Mart 2008
 20. William Shakespeare

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... kılıç mubarezeleri, akrobasi gibi yardımcı dersler alamadan muharebe sahnelerini, mükemmel fonetik ve diksiyon temrinleriyle yetişmeden nutuk ve ihtilâl sahnelerini oynamaya kalkmak müzik bilmeden orkestrada ... Cuma, 29 Şubat 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2