ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Sep 23rd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Gerçekçilik

Arama anahtar sözcükleri Gerçekçilik Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Roman Anlayışı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... zamandaş gerçekçilikten uzak olandestanla yapısının temelinde farklılıklar gösterir (Bakhtin 188). Ian Watt’ın, gerçekçi romanın modern öncesi türleri dışarıda tutanözelliklerinin tanımını yapmaya çalıştığı ... Cuma, 18 Şubat 2011
 2. Madame Bovary - Gustave Flaubert

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... olarak ortaya çıkan roman, gerçekçilik (realizm) akımının ilk ve en önemli örneklerindendir. Konusunu gerçek yaşamdan alan bu roman, bir dramdır; kentsoylu yaşamın batağında, romantik düşlerin peşinde ... Cumartesi, 25 Eylül 2010
 3. Claude Chabrol

  Kategori: Sanat/Sinema Yönetmenleri

  ... bir devrim başlatmıştı Yeni Gerçekçilik. Yeni Dalga ise bu mirası başka bir adıma taşıyacaktı. Yeni Dalga öncelikle özdüşünümseldi, yani sinemanın kendi araçlarını düşünerek yeni bir sinema yapmaya çalışıyordu. ... Çarşamba, 15 Eylül 2010
 4. Victor Hugo

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  Victor Hugo Özel Victor Hugo Biyografisi Sefiller Romanda Gerçekçilik Victor Hugo Eserleri Victor Hugo Hakkında Victor Hugo Resim ve Eskizleri Fransız ... Perşembe, 26 Ağustos 2010
 5. Michelangelo Buonarroti

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... edebilmek için kadavralar üzerinde çalışıp, Yunan ve Roma sanatından devraldığı idealleştirilmiş insan tasarımlarını ulaştığı gerçekçilik boyutunu yakalamaya çalışır. Batı resminin babası olarak bilinen ... Salı, 29 Haziran 2010
 6. Sümerden Postmodern Topluma Mitoslardan Psikanalize Ruhsallık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... diyor ki: "Göz bir hayvan olsaydı, görme onun ruhu olacaktı."  Ruhsal etkinliklerimizi düpedüz biyolojik işlevlere indirgiyor. Platon ile Aristoteles arasındaki gerçekçilik ve ülkücülük ayrımı XVII. yüzyıla ... Cuma, 14 Mayıs 2010
 7. Kafka'da Modernlik

  Kategori: Üstadlar/Franz Kafka

  ...    [xxiv] Roger Garaudy, Gerçekçilik Açısından Saint John Perse, Picasso, Kafka, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınları, s. 172.   [xxv] A.g.y., s. 174.   [xxvi] A.g.y.,  ... Salı, 01 Aralık 2009
 8. Eğitim Felsefe İlişkileri Üzerine

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... olmaksızın, bazı felsefelerin eğitime bakış açılarını incelemeye çalışacağız. İdealizm (Idealcilik), Realizm (Gerçekçilik), Rasyonalizm (Akılcılık) ve Pragmatizm (Uygulamacılık) batımn düşünce yaşamındayer ... Cuma, 27 Kasım 2009
 9. Pi'nin Yaşamı

  Kategori: Edebiyat/Dünya Edebiyatı

  ... (Yüzyıllık Yalnızlık) ve Patrick Süskind (Koku) , Günter Grass ( Teneke Trampet) , José Saramago (Baltasar ve Blimunda)   gibi yazarların da eserleriyle devam ettirdiği büyülü gerçekçilik akımının en güzel ... Pazartesi, 07 Eylül 2009
 10. Giovanni Verga

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... sonra roman yazmaya başlamıştır.   Sicilya edebi rönesansının ve verisimo (gerçekçilik) akımının başlıca temsilcilerinden olan Verga, gerçekçi oyunlarıyla İtalyan sahnesinin yapay romantik ve burjuva ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 11. Sean O'Casey

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... akımının en önde gelen kişilerinden olan O'Casey, İralanda İşçi hareketi bağlamında, devrimci halk tiyatrosunun da sözcüsüdür. Tragedya ile komedyayı, gerçekçilik ile dışavurumculuğu, koşuk ile düzyazıyı, ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 12. Friedrich Hebbel

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... için önemli bir kaynak oldu; Heidelberg Üniversitesi'ne, daha sonra da Münih Üniversitesi’ne girdi, felsefe, tarih ve edebiyat okudu; Hamburg'a dönüp oyun yazmaya başladı.İdealiz ile gerçekçilik, klasik ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 13. Anton Pavloviç Çehov

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... sürdürmeye çalışmış olan Çehov, 19. yy büyük Rus dünya edebiyatının en büyük adlarındandır. Çehov’un çoğu zaman şiirsel gerçekçilik ve psikolojik gerçekçilik olarak nitelenen oyunları, 1905 Devrimi öncesi ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 14. August Strindberg

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  Strindberg 1849'da Stockholm'de doğmuş ve 1912'de yine burada ölmüştür. İsveçli oyun yazarı, romancı ve şairdir.Yapıtlarında, eleştirel gerçekçilik, natüralizm, simgecilik ve dışavurumculuk gibi çeşitli ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 15. Carlo Bertolazzi

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  Carlo Bertolazzi 1870 Rivolta d’Adda – Milano’da doğmuş ve 1916’da Milano’da ölmüştür. İtalyan oyun yazarı ve verismo (gerçekçilik) akımının temsilcilerindendir. Daha 17 yaşında Ave Maria’yı yazmıştır. ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 16. Tiyatroda Gerçekçilik Akımı

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  GERÇEKÇİLİK    Varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak varolmakta bulunduğunu ileri sürenlerin anlayışı.   1.      İlkçağ: “Tımarhaneden ya da idealist düşünürlerin okulundan çıkmamış” ... Çarşamba, 08 Temmuz 2009
 17. Jorge Luis Borges

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... Daha sonraları bu tarz "büyülü gerçekçilik"in ilk örneklerinden sayılacaktı. Ama onun asıl kariyeri 1935'te yazdığı "Borges stili"nin ilk örneği denilen, hayâlî bir romanı eleştirdiği "Al-Motasim'e Bir ... Pazartesi, 18 Mayıs 2009
 18. Ortaçağ Uygarlığı

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... buldu. Zamanla bu düşünce yarıresmi bir nitelik kazandıve kilisenin öğreticileri tarafından benimsendi. Gerçekçilik okullara yerleşirken Adcılar da tartışmalarını sürdürüyorlardı. Aristo'nun eserleri ... Cuma, 17 Nisan 2009
 19. Cumhuriyet'ten Günümüze Türk Romanı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... istemişlerdir. Aralarında, sorunlara çözüm getirmeye çalışanlar ya da eleştirenler olmakla birlikte, gerçekçilik, daha çok gördüklerini, gözlemlediklerini yansıtmak, sergilemek çizgisinde kalmıştır. Bu ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 20. 1940'lı Yıllarda Türk Şiiri

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Yazı İçerik Cumhuriyet Döneminin ikinci topluluğu hangisidir? 1940'lı yılların kendine özgü şairleri kimlerdir? 1940'lı Yıllarda Türk Şiiri Şiirimiz toplumcu-gerçekçilik ... Pazartesi, 16 Mart 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3