ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Jul 02nd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Grek

Arama anahtar sözcükleri Grek Toplam 49 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Aydınlanma Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  18. yüzyıl felsefesi... Klasik felsefe tarihlerinde18. yüzyıl felsefesine aydılanma felsefesi adı verilir. İ.Ö. 5. yüzyılda da bir  antik aydınlanma ya da Grek aydınlanması gerçekleşmiştir. Her ikisinin ... Salı, 24 Mayıs 2011
 2. Aydınlanma Çağı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... "theo" Tanrı sözcüğünden kaynaklanmaktaydı. Ancak biri Grekçe "Theos", değeri de Latince "Deus" tan, türetilmişti. Deistlere göre Tanrı sadece insanın var ve yok olmasında vardı. Bunun ikisinin arasında, ... Cumartesi, 25 Eylül 2010
 3. Matematik Tarihi

  Kategori: Sizden Gelenler/Bilgi

  ... ve dengi okul matematik kitaplarında görmek mümkündür.           Yukarıda; birinci grup olarak belirttiğimiz; Eski Yunan (Antik çağ, Grek) matematikçileri; M.Ö. 8. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasında, ikinci ... Cuma, 17 Eylül 2010
 4. Edith HAMILTON - Mitologya

  Kategori: Mitoloji/Yunan Mitolojisi

  ... ile hayatın tek gerçeği olan aşkın başlangıcı Eros.” *Grek Mitolojisi En ilkel çağlardan beri, kendini bildi bileli, insanlığın düşlemi yeryüzü ile gökyüzünü çeşitli düşsel yaratıklar, tanrılarla ... Pazartesi, 26 Temmuz 2010
 5. Yüzünü Taşa Gömen Kadın Camille Claudel

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... daha değişik gözlerle bakan Rodin, Camille'in yüzüne daha ilk görüşte vurulmuştu. Biçimli kaşları, etli dudakları, uzunca Grek burnu ve bir sırrı saklar gibi bakan siyah gözleriyle Camille, daha sonra ... Pazartesi, 26 Temmuz 2010
 6. Olymposlu Tüm Tanrı ve Tanrıçalar

  Kategori: Mitoloji/Yunan Mitolojisi

  TANRI VE TANRIÇALAR Grek Tanrıları ve Tanrıçaları dendiğinde ilk akla gelen, Titanları altetmiş ve yönetimi ele almış olan Zeus ve ailesidir. Onlara 12 Olymposlu denmektedir. Olympos'ta yaşadıkları ve ... Salı, 13 Temmuz 2010
 7. Dönüşümler Üstüne

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Lucretius, Vergilius, Ovidius gibi Latince, Homeros, Heriodos gibi Grekçe yazan ozanlarda insan sorunlarının duygusallığa egemen olduğu görülür. İnsanın duygusal yanı gözardı edilmez, ancak biricik yönlendirici ... Perşembe, 17 Haziran 2010
 8. Pantomim Nedir

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... kabul edilir. Milattan önceki dönemlerde Mim sanatının uygulandığı görülmüştür. Mim sözcüğü “taklit etmek” veya “temsil etmek” anlamına gelen Grekçe “mimeisthai” sözcüğünden gelir. Fransızca pantomime ... Salı, 15 Haziran 2010
 9. Euripides

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... olmaya inanmıyordu. Soyluluğun bir ayrıcalık getirmemesi gerektiğini belirtiyordu. Bunun gibi, Grek olmayanların “barbarlıkla” değerlendirilip ikinci sınıf bir vatandaş sayılmalarını yanlış buluyordu. ... Cuma, 16 Nisan 2010
 10. Sophokles

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... oynadı; iki kez devletin en yüksek makamı olan generalliğe atandı. Bunlardan biri İÖ 440’ta Perikles döneminde, ötekisi daha ileriki yıllarda Nikias dönemindeydi. Grek tragedya yazarlarının içinde, gerçeği ... Pazartesi, 05 Nisan 2010
 11. Aiskhlos

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... Acı Çekme Oyunu’nda daha çok sayıda oyuncu kullandıkları düşünülürse birden fazla oyuncu kullanmak Yunanlılardan çok önceydi. Ne var ki, Grekler ile Mısırlılar daha önce ilişki kurmadıklarından Grek yazarları ... Cumartesi, 03 Nisan 2010
 12. Dionysos Şenlikleri

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  Dionisos (ya da Bakkhos), en büyük Grek tanrısı Zeus ile Tebai kentinin kurucusu Kadmos’un kızı Semele’nin birleşmesinden dünyaya geldi. Semele ölürken Dionisos2u doğurdu (ölümün yeni bir yaşam getirmesi ... Perşembe, 01 Nisan 2010
 13. Nietzsche

  Kategori: Üstadlar/Nietzsche

  ... Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musık ( Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu) adlı eseri temsil eder.Bu eserde Nietzsche, Sokrates öncesi Grekler’in yaşamın olanca acımasızlığına karşı onunla başa ... Cumartesi, 12 Aralık 2009
 14. Tıp Bayramı

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... Hatta Asklepios sözcüğünün grekçe “Askalabos” sözcüğünden geldiği söylenir ki, bu da yılan anlamına gelir. Ve Asklepios’un şifa veren gücünü yılandan aldığı, halkın da adaklarını Asklepios’a değil de bu ... Cuma, 18 Eylül 2009
 15. Kişilik Nedir

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... oluşturur. Yani, üstünde kişiliğin oluştuğu, insanın doğuştan getirdiği temel yapı, kalıtımla geçer. Kişilik, bu temel yapı ile çevrenin sürekli etkileşimi sonucu oluşur. İÇSALGILAR : Grekçe’den gelen ... Salı, 26 Mayıs 2009
 16. İskandinav Mitolojisi

  Kategori: Mitoloji/Mitoloji Sözlüğü

  ... 10 yılda arkeolojik kazılardan elde edildi. Ulaşılan son bulgular, M.Ö. 1150'lerde Karadeniz'in kuzeyinde kurulan Sicambria Krallığı'nın, Antik Grek kaynaklarındaki efsaneleri doğrularcasına, Trak ve Kimmer ... Cumartesi, 23 Mayıs 2009
 17. Xanthos

  Kategori: Tarih/Antik Şehirler

  ... da Likya ve Likyalılar hakkında  yazmıştır;         “..Likyalılar'ın kökeni eski devirlerde Grek olmayan halkın yaşadığı Girit'ti. Europa'nın iki oğlu olan Sarpedon ve Minos tahtı ele geçirmek için mücadele ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 18. Serv Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... kendi menfaatlerine göre düzenlemeyi tasarlamışlardır. Bu görüşte hakim olan iki unsurdan biri, Osmanlı Devleti 'nden çok, Türk milletini mahkum etmek, diğeri ise Grek İmparatorluğu'nu kurmak düşüncesiyle, ... Salı, 12 Mayıs 2009
 19. Mu Kıtası

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ...  • Luwi ..................................................................Tati 3- Hint-Avrupa Dilleri: • Grekçe...............................................................Atta • Latince...............................................................Atta,atavus ... Cuma, 30 Ocak 2009
 20. Genel Tarih (Tarih Bilimine Giriş ve İlkçağ Tarihi)

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... Miken uygarlığının özelliğini görmek mümkündür. -Dorlar MÖ 1200 Akadlara son verdiler. -İlk boğaz savaşı, Mikenlerle Truvalılar arasında olmuştur. (Truva Savaşı) YUNAN (GREK) -MÖ 1200’lerde Yunanistan’a ... Cuma, 16 Ocak 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3