ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, Apr 03rd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Ion

Arama anahtar sözcükleri Ion Toplam 24 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Çalıkuşu Romanı İncelemesi - Reşat Nuri Güntekin

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... yanına gelmesi, Dam dö Sion mektebine yazılması, okulda yaptığı haylazlıklar, “Çalıkuşu” adının konması, tatil günlerinde teyzelerinde kalması, dul ve güzel bir kadın olan Neriman’ı kıskanması, Kâmran’a ... Cuma, 16 Aralık 2011
 2. Ödül Düzleminde Şiir Erkini Yıkmanın Anatomisi

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... eserin biricikliği ve bir başka eser ile niteliksel açıdan kıyaslanmasının sakat bir tavır olmasına vurgu yapan Cengiz Gündoğdu’nun şiir yarışmaları/ödülleri ile ilgili yazıları ve İonna Kuçuradi’nin ... Salı, 20 Eylül 2011
 3. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir güçten korkmaksızın bilimsel çalışmalarına başlayacaktır. Şimdi kırk altı yaşındadır ve daha on üç yıllık bir yaşamı vardır. Atina'da, Lykeion bahçesinde okulunu kuruyor (İ.Ö. 334). Derslerini bahçenin ... Salı, 31 Mayıs 2011
 4. Ansiklopediciler

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... tamamlanan 35 ciltlik Encyclopedie ou Dictionnaire Raisonne des Sciences des Arts et des Metiers Fransız düşünürleri Diderot’yla D’Alembert’in yönetiminde Voltaire, Rousseau, Baron d’Holbach gibi özdekçi ... Salı, 31 Mayıs 2011
 5. Ansiklopedi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... (İngiltere, 24 cilt), The New İnternational Encyclopeida (Amerika, 27 cilt), Entsiklopetitcpeskeii Slover (Rusya, 86 cilt). Bk. Ansiklopediciler. (F.S.O.H. s.17)  ... Salı, 31 Mayıs 2011
 6. Alışkanlık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... yüzdendir. Hesap kurallarının anlağımızda bir makine düzeniyle işlemesi bu yüzdendir. Kimi davranışları düzenli ve sürekli olarak yenilemekle öğrenme, alışkanlık edinme (İng. Habit formation)'dir. Alışkanlık ... Salı, 31 Mayıs 2011
 7. Algı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

    ALGI : (Os. İdrak, Şuur, Teferrüs, Fr. Perception, Al. Perception, Wahrnehmung, Empfindung, Erfassung, İng. Perception, İt. Percepzione) Nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarma. 1. ... Salı, 31 Mayıs 2011
 8. Adcı Gezimcilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... sonra Atina'da, Lykeion bahçesinde kendi okulunu kuruyor (İ.Ö. 334). Derslerini bahçenin gölgeli yollarında gezinerek verdiğinden öğretisine gezimcilik adı verilmiştir. N.)14. yüzyılın Durand, Ockham, ... Salı, 31 Mayıs 2011
 9. Açıklama

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  AÇIKLAMA :         (Os. İzâh, Beyân, Tâlil, Teşrih, Tavzih, İfade; Fr. Explication, Al. Erklaerung, İng. Explication; İt. Manifestare)  Ayrıntıları ve nedenleriyle birlikte açık ve seçik olarak, kavranılabilir ... Salı, 31 Mayıs 2011
 10. Açık Anlatım

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  AÇIK ANLATIM. (Os. Vuzuhu ifade, Fr. Clarté d\'expression) Anlaşılır deyiş...         Edebiyatta bir başarı olan açık anlatım, felsefede gerekli ve zorunludur. Gerçek şudur ki, iyi bilinen iyi anlatılır. ... Salı, 31 Mayıs 2011
 11. Abdera Düşünürleri

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... antikçağ Yunan atomculuğunun üç önemli basamağıdır. Ne var ki maddeci atomculuk, sağlam yapısına Leukippos ve Demokritos düşüncelerinde kavuşmuştur. Abdera okulu'nun düşünce yapısı İonia okulu temeline ... Salı, 31 Mayıs 2011
 12. Rönesans Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Frencesco Patrizzi’nin (1527-1597) natürelizmine uygun düşmektedir. Öbür yandan da, Georgias Gemiston Plethon (1355-1450), Basilius Bessarion (1403-1472), Marsilius Ficinus’un (1433-1499) eliyle metafizik ... Pazartesi, 30 Mayıs 2011
 13. Bireşim (Sentez)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Bk. Çözümleme, Sav, Karşısav, Yadsımanın Yadsınması, Eytişim, Tümdengelim, Tümevarım, Mantık, Mediation.  ... Salı, 24 Mayıs 2011
 14. Bircilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ...      (Os. Vukuf, İttila, Teşhis, Mâlûmât, Mârifet, İrfân, İlim, Şuûr, Teyakkun, İstihbâr, İdrâk, Âgâh olma, Mehâret, Dirâyet; Fr. Savoir, Connaitre, Cognition; Al. Wissen, Kennen; İng. Knowing, Know, ... Salı, 24 Mayıs 2011
 15. Bilme

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... deyişiyle tanımlanır. Kimi yazarlar, doğrulama ve gerçekleme anlamlarını dilegetiren Fr. Recognition deyimini de dilimize bilme deyimiyle çevirmektedirler.s35, Bk. Bilgi, Bilim, Bilinç, İnsan.  ... Salı, 24 Mayıs 2011
 16. Bilinçaltı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... aşamayan eksik algıların biriktiği bilinçdışı bir bölge saymışlardır. Öyle ki, Alman düşünürü Leibniz\'in bulanık algı (Os. idrâkâtı müpheme, Fr. Perception obscure) adını verdiği bu eksik algıların bıraktığı ... Salı, 24 Mayıs 2011
 17. Bilimsel Öngörü

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  (Os. İlmî tahmin, Fr. Prévision scientifique) Bilimsel olarak bilinenlere dayanarak bilinmesi amaçlananlar için ileri sürülen varsayım... Doğanın ve toplumun bilinen yasalarının, doğanın ve toplumun henüz ... Salı, 24 Mayıs 2011
 18. Bilimlerin Sınıflanması

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  (Os. Tasnifi ûlûm, Fr. Classification des sciences) Bilgi dizgesi içinde çeşitli açılardan bilimlerin yerini saptama... İnsanın bilimsel çabasının gelişmesi sonucunda bilimlerin çoğalması, onların sınıflandırılmasını ... Salı, 24 Mayıs 2011
 19. Bilimin Kaynağı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... okuluyla duyumcu İonia okulunun ayırıcı niteliğidir. Bu tartışma, aslında, idealizm ve materyalizm tartışmasıdır. Çünkü bilgi, duyularla ve dışardan geliyorsa kaynağı zorunlu olarak özdektir, usdan ve ... Salı, 24 Mayıs 2011
 20. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir güçten korkmaksızın bilimsel çalışmalarına başlayacaktır. Şimdi kırk altı yaşındadır ve daha on üç yıllık bir yaşamı vardır. Atina'da, Lykeion bahçesinde okulunu kuruyor (İ.Ö. 334). Derslerini bahçenin ... Salı, 24 Mayıs 2011

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2