ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, Jun 05th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Kübizm

Arama anahtar sözcükleri Kübizm Toplam 21 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Biçimcilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... biçimde bulmaktadır. Burjuva toplumunun soyut sanat anlayışı, kübizm, gerçeküstücülük, dadaizm, pürizm, fovizm, taşizm vb. gibi hemen bütün sanat akımları biçimcidirler ve sanatın özsel niteliğini yadsıyarak ... Salı, 31 Mayıs 2011
 2. Otto Dix

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... savaş sonunu gördü. Dix cephedeki yaşamı yüzlerce karakalem resminde (eskizinde) ve portresinde gözler önüne serdi. Siperlerdeki perspektifleri en uygun şekilde yansıtabilmek için, kübizme dayanarak betimlenen ... Salı, 05 Ekim 2010
 3. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... çığırın yol açıcısı ünlü ressam Van Gogh’dur. Bu akıma özellikle Picasso’yla, aynı felsefel temelde olan Kübizm’e varmıştır. Gerçek biçimler, yerlerini, geometrik biçimlere bırakmıştır. Çünkü geometrik ... Cuma, 01 Ekim 2010
 4. Uluğ Bey

  Kategori: Sizden Gelenler/Kişi

  ... giderek sık sık ahlaksız ve erdemsiz olanı, materyalizmi, nihilizmi, kübizmi ödünç alır ve bunları o sefil arabeskinin yanına ekler. Her insan kendi içinde sonsuz bir tinsel gizillik taşır. Her insan ... Çarşamba, 29 Eylül 2010
 5. Marx ve Balzac Arasındaki Bağ

  Kategori: Edebiyat/Dünya Edebiyatı

  ... başında modern sanatın öncüsü kabul edilen; empresyonizmle kübizm arasında köprü kurmuş olan ressam Paul Cezanne (1839–1906) geliyordu. O da Frenhofer gibi yaratma sürecine tutkuyla bağlı bir çile adamıydı. ... Pazar, 29 Mart 2009
 6. Picasso-Avignon'lu Kadınlar

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... ve aşağıdan görünüşlerini bir arada verir. Bunlar kübizmin özellikleri. Picasso ve arkadaşı Braque Cezanne'nın ve Fov anlayışta resimler yapan Matisse'in çalışmalarını geliştirip doğa görüntüleri arkasındaki ... Salı, 03 Şubat 2009
 7. Sanatçı Üslupları

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... İllüstrasyonun altın çağı, Ardeko, Yeni Realizm, Modernizm, Ekspresyonizm, Die Brücke, Bauhaus, Kübizm, Dadaizm, Fütürizm, Neo-Plastisizm, Sürrealizm, Presizyonizm, Soyut ekspresyonizm, Pop sanat, Op sanat, ... Perşembe, 15 Ocak 2009
 8. Manifesto

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  ... 1909 Filippo Tommaso Marinetti  *Kübizm Manifestosu Pablo Picasso *Sürrealizm Manifestosu 1924 Andre Breton *Rus Fütürist Manifesto 1912 D.Burliuk, Aleksandr Krutçenykh, V.Mayakovski ve V.Hlebnikov ... Pazar, 14 Eylül 2008
 9. Primitiften Modern Sanata Kadar Bütün Akımlar

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... akımın başlıca özelliğidir. Resim elden geldiğince sade ve temiz boyalıdır. Önemli sanatçıları Henri Matisse, Brague ve Derain’dir. 7.KÜBİZM Fovizm’den kopan sanatçıların oluşturduğu bir akımdır. Üçüncü ... Cuma, 08 Ağustos 2008
 10. Yirminci Yüzyıl Sanatı

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... oluyordu. Picasso bunlara “realité parçacıkları” diyordu. Kübizm natüralist anlayışı büyük ölçüde yıkmıştı. Tepki de o ölçüde büyük oldu, ama tüm Avrupa’da yayılmakla gecikmedi. ıtalya’da ortaya çıkan ... Çarşamba, 19 Mart 2008
 11. Cumhuriyet Döneminde Güzel Sanatlar

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... temelinde kübizm olan teknik yönü kuvvetli eserler üzerinde yoğunlaşmışlardır. 1935 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi müdürü olan Burhan Toprak tarafından 1936 yılında resim atölyesi şefliğine ... Çarşamba, 19 Mart 2008
 12. Modern Sanat

  Kategori: Sanat/Modern Sanatlar

  ... (Dışavurumculuk) - 1890 - 1939 Fauvism - 1898 - 1906 1900 Die Brücke - 1905 - 1913 Art nouveau - 1905 - 1939 Kübizm - 1908 – 1939 Fütürizm - 1909 - 1939 1910 Süprematizm - ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 13. 19. Yüzyıl Sonrası Sanat Akımları

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  Yazı İçerik Neoklasizm Romantizm Realizm Empresyonizm Fovizm Kübizm Fütürizm Ekspresyonizm Metafizik Dadaizm Sürrealizm Pop ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 14. Çağdaş Resim Akımları

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ... önemli olan şey, günlük hayatta çok kullandığımız eşyaları alışılmamış bir biçimde bir araya getirerek ya da çizip, renklendirerek yepyeni anlamlar elde etmekti. --- * Kübizm akımı Kübizm akımının ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 15. Fütürizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ... espriye ulaştırmak suretiyle yeniden kazandırmak yolundaki düşüncelerini "Fütürist ressamlar" bildirisiyle genç sanatçılara duyurmayı kararlaştırmışlardır (1910) Fütürizmin doğuşu, kübizmin yayılmaya ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 16. Ekspresyonizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ... öncüsü kabul edilir.                                                Vincent van Gogh'un kendi odasını resmettiği tablo   Empresyonizm, Kübizm, Fütürizm gibi akımlar, her biri başka açılardan birer ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 17. Sürrealizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ...    Sürrealizm Nedir ? Sürrealizmi Türkçe'ye "gerçeküstü akımı" ola­rak çevirebiliriz. Bu akım, Empresyonizm, Kübizm, Fovizm gibi teknik plânda devrimler çerçevesine uyan ekollere doğrudan doğruya ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 18. Kübizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  Yazı İçerik Kübizm Nedir Resimde Kübizm Kübist Ressamlar KÜBİZM; Kübizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Kübizm'de nesneler parçalanıp, ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 19. Empresyonizm

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ... ressamlardan ayrılıyorlardı. Cezanne, Empresyonizmin prensiplerini kabul etmekle beraber, tablonun biçim ve geometrik yapı­sını da ele alıyor, böyle yaparken Kübizmin temeli­ni atmış oluyordu. Cezanne'ın ... Cumartesi, 08 Mart 2008
 20. Resim Sanatı Tarihi

  Kategori: Sanat/Resim

  ... olmaya başlamıştır. Fovizm'de çiğ ve sert renkler kullanılması bu akımın başlıca özelliğidir. Resim elden geldiğince sade ve temiz boyalıdır. Önemli sanatçıları Henri Matisse, Brague ve Derain'dir. 7.KÜBİZM ... Cumartesi, 08 Mart 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2