ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Jun 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Küreselleşme

Arama anahtar sözcükleri Küreselleşme Toplam 17 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Gezegenimiz Alarm Veriyor

  Kategori: Güncel/Etkinlikler

  “Gezegenimiz alarm veriyor” Tüm canlı yaşamı için ses çıkarmak üzere 12 Aralık'ta yürüyoruz. 12 Aralık günü saat 17.00'da İstanbul Tünel Meydanı'ndan Taksim'e Yürüyüşten sonra İlkay Akaya, Yasemin ... Salı, 08 Aralık 2009
 2. Konferans Örneği

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... yasal altyapıdaki çalışmayan kurumlardan da çıkaracağımız sonuçlarla iyi işleyen, çağdaş, evrensel kurallar, bu küreselleşmenin yapısı, Internet’in ana karakterine uygun bir yapı için çalışma yapılabilir. ... Pazar, 11 Ekim 2009
 3. Brezilya'nın Vahşi Batısı

  Kategori: Coğrafya/Coğrafya

  Brezilya`nın gündemi: Giderek yaygınlaşan -ve kârlılığı artan- ormansızlaştırmayı durdurmak ve koruma çalışmalarını hızlandırmak. Küreselleşmenin şekillendirdiği piyasa dinamikleri Amazon’u ele geçiriyor, ... Perşembe, 27 Ağustos 2009
 4. Postmodernist İroni

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... (küreselleşme), anamalın dolaşım sürecinde bilginin tecimsel bir metaya dönüşmesi11 (bilgi endüstrisi), bölük-pörçük imgeler ve gösterenler akışından oluşan görüntü dünyasının nesnel gerçeklik durumuna ... Salı, 25 Ağustos 2009
 5. Bugün Psikanalizi Tartışmak

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... küreselleşme ve getirdikleri bireysel düzeyden yola çıkılarak toplumsala ya da toplumsaldan yola çıkılarak bireysele ulaşılarak anlaşılabilir. 2001’de Paris’te düzenlenen “Çağdaş toplumun sınavında insan” ... Çarşamba, 22 Temmuz 2009
 6. Küreselleşme Nedir ?

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  1.1 KÜRESELLEŞME TANIMI VE ATEŞLEYİCİ FAKTÖRLER   Küreselleşme, en basit tanımıyla para ve malların dünya üzerindeki hareketliliğinin artmasıdır. Robertson, globalleşme sürecinin coğrafi keşifler, ... Cuma, 15 Mayıs 2009
 7. Wallerstein ve Kapitalist Dünya Ekonomisinin Küreselleşmesi

  Kategori: Tarih/Tarih

  Wallerstein ve Kapitalist Dünya Ekonomisinin Küreselleşmesi Dünya kapitalist ekonomilerinin, endüstriyel üretim, sermaye birikimi ve uluslararasıpazar ilişkileri açısından ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 8. Anthony Giddens: Zaman ve Mekansal Boyutta Küreselleşme

  Kategori: Tarih/Tarih

  Anthony Giddens: Zaman ve Mekansal Boyutta Küreselleşme Giddens küreselleşmeyi zaman ve mekan bağlamında ele almaktadır. Modern çağ öncesinde toplumlar kendi yaşamlarınızaman ve mekansal ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 9. Küreselleşme

  Kategori: Tarih/Tarihi Devirler

  KüreselleşmeKüreselleşme” (globalleşme) günümüzde en çok sözü edilen kavramlardan birisidir. En genel anlamıyla küreselleşme, endüstriyel genişlemeye ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına paralel ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 10. Sovyetler Birliği'nin Dağılması

  Kategori: Tarih/Tarih

  Sovyetler Birliği'nin Dağılması Sovyetler Birliği'nin dağılmasıeski Sovyet Cumhuriyetlerinde ne gibi siyasi değişiklikler yaratmıştır? 1989'u izleyen dönemde Sovyetler Birliği'nin ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 11. Doğu Bloku'nun Yıkılması

  Kategori: Tarih/Tarih

  Doğu Bloku'nun Yıkılması Doğu Bloku'nun yıkılması Doğu Avrupa ülkelerinde ne gibi değişiklikler yaratmıştır? Almanya'yla ilgili gelişmelere paralel biçimde, Doğu Almanya gibi diğer ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 12. İki Almanya'nın Birleşmesi

  Kategori: Tarih/Tarih

  İki Almanya'nın Birleşmesi İki Almanya'nın birleşmesi nasıl gerçekleşmiştir? 1989'u uluslararası ilişkilerde bir dönüm noktası yapan olaylar, o yılın 9 Kasımında, iki Almanya'nın ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 13. Tek Kutuplu Dünya

  Kategori: Tarih/Tarih

  "Tek Kutuplu dünya"nın ortaya çıkmasına yol açan olaylar nelerdir? 1980'lerin ortalarından itibaren yeniden güçlenen Yumuşama Dönemi 1989'da şaşırtıcı ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 14. Avram Noam Chomsky

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... Amerikan Politikaları (2000), Minerva Yayınları. • Sömürgecilikten Küreselleşmeye Ütopya Yayınevi • Terörizm Efsanesi (1999),(Edward S. Herman, Gerry O'Sullivan, Alexander George ile birlikte) Ayraç Yayınevi. ... Pazartesi, 03 Kasım 2008
 15. Çokluk.Barbarlar,Göçebeler ve Kollektif Aksiyon

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... kendi potentia'sı yani kurucu gü­cüyle İmparatorluğun yeni küresel düzenine hem üretim sü­reçlerinde hem de küreselleşme karşıtı eylemlerle (daha doğrusu alternatif küreselleşme hareketlerinde) darbeler ... Cumartesi, 21 Haziran 2008
 16. Slavoj Zizek

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... popüler kültürün yeniden okunmasında Jacques Lacan'ın çalışmalarını kullanmasıyla ünlüdür.Şu konuları da içeren sayısız konuda yazmaktadır; köktendincilik, hoşgörü, politik doğruluk, küreselleşme, öznellik, ... Perşembe, 19 Haziran 2008
 17. Küreselleş(tir)me Karşısında Bir Olanak Olarak Başkaldırı ve Albert Camus

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  Yazı İçerik Absürd Kavramı Başkaldırı Kavramı Küreselleşmeye Başkaldırı Kavramıyla Bir Bakış Kaynakça Küreselleş(tir)me Karşısında Bir Olanak Olarak Başkaldırı ... Perşembe, 31 Ocak 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: