ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Sep 19th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Kazasker

Arama anahtar sözcükleri Kazasker Toplam 12 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Divan-ı Hümayun

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... (Kazasker) Defterdar Nişancı Rumeli Beylerbeyi Kaptan-ı Derya Yeniçeri Ağası Divan-ı Hümayunun Görevleri / İşlevi Divan-ı Hümayunun Bürokratik Yapısı Beylikçi ... Pazartesi, 11 Ekim 2010
 2. Nevruz Bayramı

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... Sultan I. Ahmed ve Sultan Dördüncü Murad gibi hükümdarların, Mustafa Kemal Atatürk'ün; din adamlarımızdan Kazasker Bâki Efendi ve Şeyhülislam Yahya Efendilerin, şairlerimizden Kuloğlu, Pir Sultan Abdal, ... Cuma, 18 Eylül 2009
 3. Osmanlı İmparatorluğunun Duraklamasındaki İç Nedenler

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... küçük yaşta Mekke kadısı, arkasından İstanbul kadısı tayin edildi. Bu çocuk iki ay sonra Anadolu Kazaskeri olduğunda henüz yirmi dokuz yaşındaydı. Diğer oğlu ise yirmi beş yaşında İstanbul kadısı oldu. ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 4. Osmanlı İmparatorluğunun Duraklama Nedenleri

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Kazaskeri olduğunda henüz yirmi dokuz yaşındaydı. Diğer oğlu ise yirmi beş yaşında İstanbul kadısı oldu. Bu devirde ulema nüfusunu kendi çıkarları için kullanmaya başladı. Bazen askerlere karşı, bazen ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 5. Yeniçeriler

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... evinde Sadrazam Mehmet Selim Paşa, Rumeli Kazaskeri, İstanbul müftüsü, sadaret Kethüdası, defterdar, darphane nazırı, Tophane nazırı, Yeniçeri ağası ve ocağın ileri gelenleri toplanarak imparatorluğun ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 6. Edirne Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Fransa ve İngiltere'nin araya girmesiyle, Londra Antlaşmaları temelinde bir barışa razı olmuştur. Barış görüşmelerinde Osmanlı Devleti 'ni Başdefterdar Mehmed Sadık Efendi ile Anadolu Kazaskeri Abdülkadir ... Salı, 12 Mayıs 2009
 7. Belgrad Antlaşmaları

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... gelerek önce Sırbistan'ı sonra Küçük Eflak'ı, daha sonra da Belgrad'ı bırakmaya razı olunduğunu bildirdi. Kazasker Esad Efendi, Reisülküttab Mustafa Efendi ve Mektubi Ragıp Mehmed Efendi ile Avusturya ... Salı, 12 Mayıs 2009
 8. Anadolu Kazaskeri

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Anadolu Kazaskeri  Anadolu adalet işlerinin amiridir. Divan üyesidir. (Rumeli ve Anadolu kazaskerlerine Sadreyn efendiler de denirdi.) Sıra bakımından Rumeli kazaskerlerinden sonra gelirdi. Anadolu ... Salı, 12 Mayıs 2009
 9. Osmanlı Devletinde Duraklama ve Gerileme Dönemi

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... ki III. Murat’ın ve daha sonra oğlu III. Mehmet’in hocasının oğlu henüz küçük yaşta Mekke kadısı, arkasından İstanbul kadısı tayin edildi. Bu çocuk iki ay sonra Anadolu Kazaskeri olduğunda henüz yirmi ... Cuma, 16 Ocak 2009
 10. Osmanlılarda Kuruluş ve Yükseliş

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... beyliği oluşturuldu ve yönetimine Lala Şahin Paşa getirildi. e) Çandarlı Halil ve Kara Rüstem Paşalar ilk mali düzenlemeyi yaptılar. f) Sultan unvanını ilk kez kullanmıştır. g) Kazaskerlik makamını oluşturmuştur. ... Cuma, 16 Ocak 2009
 11. Osmanlı Medeniyeti Tarihi

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... verdiği işleri yaparlardı. XVI. yüzyıl sonlarında sayıları yediye çıkmıştı. Kazaskerler: 1362’de /. Murat, ilk defa kazasker tayin etti. Sayıları Fatih zamanında ikiye çıktı. Divan’da büyük davalara ... Cuma, 16 Ocak 2009
 12. Mimar Sinan ve Yapıtları

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ...  Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de), Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında), Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında), Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da), Hamâmî Hâtun Câmii ... Çarşamba, 20 Ağustos 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: