ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Feb 25th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Kelime Grupları

Arama anahtar sözcükleri Kelime Grupları Toplam 33 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Dil ve Anlatım

  Kategori: Sizden Gelenler/Nedir

  ... kabul ettirme amaç edinilir. 2.Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. 3.Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, düşündürmek ve üzerinde durulan konudan uzaklaşmamak için bazı kelime, kelime grupları ve ... Perşembe, 15 Aralık 2011
 2. Abdülhak Şinasi Hisarın Edebi Kişiliği

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Muhsin Macit,Divân Şiirinde Âhenk Unsurları adlı kitabında şöyle açıklıyor: Divân edebiyatında kelime ve kelime gruplarının tekrarınadayalı bir anlatım tekniğinden bahsedebilir. Bazı söz ve sözgruplarının ... Cuma, 18 Şubat 2011
 3. Tümleç Nedir

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... ve kelime gruplarına zarf tümleci denir. Zarf tümlecini bulmak için yükleme “nasıl?, ne zaman?, ne kadar?, nereye?” ve “kiminle?, neyle?, niçin?, neden?, niye?” soruları sorulur. Örnekler: İhtiyar ... Perşembe, 23 Eylül 2010
 4. Bağlama Edatları (Bağlaçlar)

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ...   BAĞLAMA EDATLARI NEDİR (BAĞLAÇLAR)  Kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri biçim ya da anlam yönüyle birbirine bağlayan edatlardır: ama, ancak, belki, çünkü, da (de), eğer, hâlbuki, hiç değilse, ... Cumartesi, 09 Ocak 2010
 5. Vurgu

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yazı İçerik Vurgu Nedir 1 - İsteğe Bağlı Vurgu a) Pekiştirme Vurgusu b) Ahenk Vurgusu 2 - Doğal Vurgu a) Kelime Vurgusu b) Grup Vurgusu  VURGU ... Salı, 05 Ocak 2010
 6. Fiil Grupları

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... fiil ismi, sıfat-fiil ve zarf-fiillerle kurulan kelime gruplarıdır:  a) Fiil ismi grubu: Fiillerden, mastar eki de denen -ºş; -ma, -me; -mak, -mek ekleriyle türetilen isimlerin kendilerinden önce gelen ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 7. Sağlama Grubu

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Sağlama Grubu Nedir ? Türkçede sayılar üç, beş, elli, yüz, bin, milyon, milyar örneklerindeki gibi tek kelimeyle; beş yüz, yetmiş bin, on milyar örneklerindeki gibi sıfat tamlamasıyla ve on sekiz, yirmi ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 8. Bağlama Grubu Nedir ?

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Bağlama Grubu Nedir ? Sıralama işlevindeki ve, ile, ilâ (-den......-e kadar) edatlarıyla kurulan kelime grubudur: güzel ve çirkin, Mai ve Siyah, sen ve ben; doğruyla yanlış, Tahir ile Zühre, teyzesinin ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 9. Edat Grubu

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Edat Grubu Nedir ? Bir ismin, kendisinden sonra gelen çekim edatıyla oluşturduğu kelime grubudur. İsim unsuru tek kelime olabileceği gibi isim görevinde bir kelime grubu da olabilir: bana göre, bir hafta ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 10. Ünvan Grubu

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Ünvan Grubu Nedir ? Kişi adıyla bir unvan veya akrabalık isminin ek almadan oluşturduğu gruptur. Unvan veya akrabalık adı kişi adından sonra gelir: Hüseyin Çavuş, Mehmet Efendi, Oğuz Kağan, Muharrem ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 11. Birleşik Fiil

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yazı İçerik Birleşik Fiil Nedir İsme yardımcı fiil getirilerek yapılan birleşik fiiller Fiile yardımcı fiil getirilerek yapılan birleşik fiiller Anlamca kaynaşmış deyimleşmiş ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 12. Birleşik İsim

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Birleşik İsim Nedir ? Bazı yer adları ve ikili üçlü bütün kişi adları birleşik isim grubunu oluşturur: Çanakkale, Sarıyer, Şereflikoçhisar, Yenişehir; Ahmet Caferoğlu, Ahmet ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 13. Tekrar Grubu

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Tekrar Grubu Nedir ? Kuvvetlendirme, çokluk ve devamlılık işlevlerinden birini yerine getirmek üzere aynı türden iki kelimenin eksiz olarak arka arkaya getirilmesiyle yapılan kelime grubudur: bir bir ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 14. Aitlik Grubu

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Aitlik Grubu Nedir ? -ki aitlik ekiyle yapılan bu grup, cümlede zamir veya sıfat görevinde bulunur: çalışkan öğrencininki, sizinki, tarihten önceki, üniversite ile çarşı arasında gidip gelen dolmuşlardaki ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 15. Kelime Grupları

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... fiiller ve edat grupları dışında yardımcı unsurlar önce; asıl unsurlar sonra gelir. Konuşma dilinde ve şiirde bu sıra değişebilir. Türkçede yardımcı unsurlar asıl unsurlardan önce geldiği için kelime gruplarının ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 16. Deyimlerin Yazılışı

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  DEYİMLERİN YAZILIŞI Deyimler birden çok kelimeden oluşan, gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kelime gruplarıdır. Deyim ya da deyim niteliği taşıyan kelimeler ayrı yazılır: ... Perşembe, 01 Ekim 2009
 17. Sıfat Tamlaması

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... daha fazla sıfatın bir (veya daha fazla) ismi sayı, renk, biçim, hareket, durum, sayı ve yer bakımından nitelediği veya belirttiği kelime gruplarına sıfat tamlaması denir. Sıfat Tamlamalarının Özellikleri ... Pazartesi, 07 Eylül 2009
 18. Türk Atasözleri

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... sırasında kimi kaynaklarda farklı yapıda atasözlerinin tasnif edildiği görülür. Kesin yargı bildirmeyen deyim ya da kalıplaşmış söz grubu niteliğindeki kelime gruplarının (zülf-i yâr, akıntıya kürek çekmek ... Cumartesi, 11 Temmuz 2009
 19. İslami Devir Türk Edebiyatı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Arap edebiyatından alınmıştır. Kelime ve kelime grupları yönünden Arapça ve Farsçadan oldukça çok etkilenmiştir. Süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullanmışlardır. Redif ve kafiyeye önem verilmiştir. Göz ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 20. Virgül

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Virgül ( , ) 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur: Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında ... Salı, 24 Şubat 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2