ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Sep 23rd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Kişilik Kuramları

Arama anahtar sözcükleri Kişilik Kuramları Toplam 13 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Benlik Kuramları

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  BENLİK KURAMLARI   Kişiliği ve davranışları etkileyen faktörlerden biri de benliktir. Benlik bireyin kendi kendini görüş ve kavramasıdır. Bu yönden benlik kişiliğin öznel yanını oluşturur. Benlik, kişi ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 2. Cattell ve Eysenck'in Kişilik Kuramı

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Cattell ve Eysenck'in Kişilik Kuramı Bireyin davranışlarının incelenmesinde değişkenlerin veya faktörlerin belirlenmesini savunan bu kuram, istatiksel çalışmalar üzerinde durmuştur. Faktör adını verdikleri ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 3. Harry S. Sullivan'ın Kişilik Kuramı

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Harry S. Sullivan'ın Kişilik KuramıSullivan, kişiliğin varsayımsal bir kavram olduğunu ve kişilerarası ilişkilerden ayrı olarak incelenemeyeceğini savunmuştur. Kişiliğin yapısal örgütü, organizmadan kaynaklanan ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 4. Karen Horney'in Kişilik Kuramı

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Karen Horney'in Kişilik Kuramı Horney’e göre bireyin yaşamında iki temel eğilim kişiliği yönetir. Bunlar emniyet duygusu ve doyumdur. Ona göre birey, emniyet ve doyum sağlamak için yiyecek, giyecek, ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 5. Eric Fromm'un Kişilik Kuramı

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Eric Fromm'un Kişilik Kuramı   Kişilik sosyal etkiler sonucu yaşam tecrübeleriyle oluşur. Kalıcı olan kişilik, bireyin fizikselyapısı ve mizacını oluşturan kalıtsal yönleri ile sosyal ve kültürel etkilerin ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 6. Alfred Adler'in Kuramı

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Alfred Adler'in Kuramı Adler’e göre insan sosyal bir varlıktır; sosyal dürtüler tarafından güdülenir. Sosyal ilgi doğuştan vardır; ancak diğer insanlarla ve sosyal kurumlarla olan ilişkiler bireyin yaşadığı ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 7. Jung'a Göre Kişilik Yapısı

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Jung'a Göre Kişilik Yapısı   Jung’a göre kişilik birbirleriyle etkileşimde bulunan çok sayıda sistemden oluşur. Bu sistemler sürekli etkileşim halindedir. Bu sistemler ego, kişisel bilinaltı, kollektif ... Salı, 26 Mayıs 2009
 8. Jung'un Kişilik Kuramı

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  JUNG'UN KİŞİLİK KURAMI Jung’un ruh kavramı dinamik, sürekli, hareket halinde olan ve aynı zamanda kendi kendini düzenleyen bir sistemdir. Bu sistemi canlı tutan ruhsal enerji libido’dur. Jung, bireyi ... Salı, 26 Mayıs 2009
 9. Freud'un Kişilik Tipleri Sınıflaması

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Freud'un Kişilik Tipleri Sınıflaması   İd, ego ve süperegonun bireyin kişiliğindeki farklı yansımaları psikoanalitik kuramın temelidir. Bu üçlüden herhangi birisi daha etkin olduğunda aşağıdaki ... Salı, 26 Mayıs 2009
 10. İçgüdüsel Kuram

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  İçgüdüsel Kuram Nedir ? Libido Freud’a göre yetişkin bireylerin kişilikleri arasında görülen farklılıkların, altı yaşına kadar geçirilen üç ayrı psikoseksüel aşamadan meydana geldiğini belirtir. ... Salı, 26 Mayıs 2009
 11. Freud'un Kişilik Kuramı (Yapısal Kuram)

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Freud'un Kişilik Kuramı (Yapısal Kuram)   Sigmund Freud (1856-1939) kişiliğin gelişimini, bireyin bebeklik ve çocukluk yıllarına bağlamıştır. Freud'a göre bireyin kişiliği id, ego, superego'nun birleşiminden oluşmaktadır.İd(o): ... Salı, 26 Mayıs 2009
 12. Kişilik Kuramları

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  KİŞİLİK KURAMLARI Birey, düşünce, duygu, inanç gibi değişik yönleri olan karmaşık bir varlıktır. Bu nedenle psikologlar bireyleri incelemek için birbirlerinden farklı kişilik kuramları geliştirmişlerdir. ... Salı, 26 Mayıs 2009
 13. Kişilik Nedir

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Kişilik Nedir ? (Özet) Kişilerden söz ederken "hoş" "canlı" "mutlu" "mutsuz" "iyilik yapan" "güçlü" gibi tanımlamalar kullanırız. Burada anlatılmak istenen, bireyin gösterdiği davranış özellikleridir. ... Salı, 26 Mayıs 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: