ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Sep 18th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Müftü

Arama anahtar sözcükleri Müftü Toplam 20 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Türk Harf İnkılabı

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  ... gazetesinde Mehmet Ali Tevfik, Resimli Gazete'de İbrahim Alâaddin (Gövsa), Gönül Hanım isimli kitabında yazar Müftüoğlu Hikmet, Latin harflerine karşı çıkan yazılar yayınlamışlardır. Yine aynı yıl, Berlin'de ... Cuma, 24 Eylül 2010
 2. Yeniçeriler

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... evinde Sadrazam Mehmet Selim Paşa, Rumeli Kazaskeri, İstanbul müftüsü, sadaret Kethüdası, defterdar, darphane nazırı, Tophane nazırı, Yeniçeri ağası ve ocağın ileri gelenleri toplanarak imparatorluğun ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 3. Ahilik

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Nakibü'n-nukaba olmak için, hükümdar, emir, vezir ve kalem sahiplerine, bilginlere (kadı, müftü, müderris, vaiz gibi) şeyhlere, yedirip içirmek, zenginlere, zengin çiftlik ağalarına, ticaret sahiplerine, ... Salı, 12 Mayıs 2009
 4. Ağa Kapısı

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Ağa Kapısı 1826 yılına kadar Yeniçeri Ağası'nın resmi makamı olan binadır. Süleymaniye'de İstanbul Müftülüğü ile İstanbul Üniversitesi'nin Botanik Enstitüsü olarak kullanılan yerinde idi. Ağa Kapısı ... Salı, 12 Mayıs 2009
 5. Servet-i Fünun Döneminde Roman ve Öykü

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... roman ve öykü yazarlarını ve başlıca eserlerini şöyle sıralayabiliriz: Hüseyin Cahit Yalçın (Roman: Hayal İçinde. Öykü: Hayat-ı Muhayyel), Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Roman: Gönül Hanım. Öykü: Haristan ve ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 6. Edebiyat-ı Cedide

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... roman ve öykü yazarlarınıve başlıca eserlerini şöyle sıralayabiliriz: Hüseyin Cahit Yalçın(Roman: Hayal İçinde.Öykü: Hayat-ı Muhayyel), Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Roman: Gönül Hanım. Öykü: Haristan ve Gülistan, ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 7. Genç Kalemler ve Türkçülük

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... ideoloji, Türkçüleri Osmanlı tarihini atlayıp uzak geçmişe, Anadolu öncesine gtimeye iter. Siyasal Osmancılığa tepkidir bu. Şiirde Ziya Gökalp, öykü ve romanda Ahmet Hikmet Müftüoğlu bu seçişin en belirgin ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 8. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Müftüoğlu'dur. Servet-i Fünun edebiyatına katılmayarak gene batılı anlayışla eserler verenler arasında Ahmet Rasim hatırat türü ile, Hüseyin Rahmi Gürpınar İstanbul'u anlatan romanları ile yeni Türk edebiyatını ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 9. Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... ve Haftalar Çanakkale savaşı şiir Çağırayım Mevlam seni. 13) TARİZ (TAŞ ATMA) Bir kişiyi iğneleme,bir konuyla alay etme veya sözün tam tersini kastetmedir. —Müftü Efendi bize kafir demiş. —Tutalım ... Salı, 10 Mart 2009
 10. Türk Edebiyatında Öykü

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... diğer yazarları Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Saffeti Ziya idi. 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra gelişen yeni edebiyat akımıyla birlikte öyküde ... Salı, 10 Mart 2009
 11. Öykü - Hikaye

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Saffeti Ziya idi. 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra gelişen yeni edebiyat akımıyla birlikte öyküde toplumsal ve siyasi sorunlar işlenmeye başladı. Türkçe’de yabancı ... Salı, 10 Mart 2009
 12. Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... Rûz-i Cezâya İkimiz de çıkarız anda yalan Nef’î (Nef’i de bu kıtayla Şeyhülislam Yahyâ’ya yanıt veriyor. "Müftü efendi bana kafir demiş. Tutalım ben de ona Müslüman diyeyim. Ama yarın Rûz-i Ceza’da ... Salı, 10 Şubat 2009
 13. İsmet İnönü'nün Atatürk'e Karşı Tutumu

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  ... Dolmabahçe Sarayı’nda Fuad Köprülü, Hasan Reşid, Cevad Dilemre, Ali Canib, Necmi Dilmen gibi tanınmış isimlere verdiği ziyafette ilginç açıklamalarda bulunur. Ünlü tarihçi Mustafa Müftüoğlu’nun Cumhuriyet ... Salı, 27 Ocak 2009
 14. İnkılap Tarihi

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... azınlık statüsü tanındı (Türkçe eğitim, mülk edinme, vakıf kurabilme, din ve mezhep özgürlüğü, müftülerini seçebilme gibi haklar). 3- Türklerden isteyenler 3 yıl içerisinde Osmanlı topraklarına göç edebileceklerdi. ... Cuma, 16 Ocak 2009
 15. Osmanlı Medeniyeti Tarihi

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... katılırdı.   Kaptan-ı Derya: Donanma ve denizcilikten sorumluydu. XVI. yüzyılda divan üyesi durumuna gelmiştir.   Müftü (Şeyhülislam): Divan’da alınan kararların islâmiyet’e uygunluğuyla ilgili ... Cuma, 16 Ocak 2009
 16. Behçet Necatigil

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

    Behçet Necatigil, 16 Nisan 1916'da İstanbul'un Fatih semtinde, Atik Ali Paşa'da doğdu. Kastamonu'lu olan babası Mehmet Necati Gönül, dersiam vaizdi. Uzun yıllar İstanbul'da, Beyoğlu ilçesinde müftülük ... Pazartesi, 03 Kasım 2008
 17. Aristoteles Metafizik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... Yabancı Terimler ve Kavramlar Dizini’yle Şerhçiler ve Filozoflar Dizini’nin hazırlanmasını kendilerine borçlu olduğum Araştırma Görevlisi Aydın Müftüoğlu, Araştırma Görevlisi Mehmet Kuyutar ve doktora ... Salı, 16 Eylül 2008
 18. Mimar Sinan ve Yapıtları

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Süleymaniye Camii'nin yanında kendi yaptığı sade türbeye gömüldü. Mimar Sinan Türbesi, İstanbul Müftülüğü'nün sütunlu kapısından çıkınca hemen solda, iki caddenin kesiştiği noktada Fetva Yokuşu sonunda ... Çarşamba, 20 Ağustos 2008
 19. Türk Edebiyatının Dönemleri

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Fünun temsilcilerinin en tanınmışları, Şiirde Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Süleyman Nazif; Roman ve hikâyede Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'dur. Servet-i ... Cumartesi, 09 Şubat 2008
 20. Türk Edebiyatında Mektup

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... mektup tarzındadır. Bunlardan başka Halit Ziya, Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Sait Faik’in bir kısım hikâyeleri de mektup şeklinde yazılmışlardır”(11). Bazı yerlere yapılan seyahatler de bazen ... Cuma, 09 Kasım 2007

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: