ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Oct 20th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Marks

Arama anahtar sözcükleri Marks Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Bir Fragman..

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... diyalektik düşünme biçimi; idealist diyalektik mantık.’ Üçüncüsü ise, Marks’ın materyalist diyalektik düşünme biçimi; materyalist diyalektik mantık. Bir insan ele aldığı konu ne olursa olsun sözünü ettiğim ... Pazartesi, 28 Kasım 2011
 2. Ampirio-Kritisizm

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Petzoldt vb. gibi birçok düşünürlerce izlenmiş ve Bazarov, Bogdanov, Lunaçarski, Bermann, Hellfond, İyuşkeviç, Suvorov vb. gibi birçok düşünürlerce de Marksçılıkla bağdaştırılmaya çalışılmıştır. (F.S.O.H. ... Salı, 31 Mayıs 2011
 3. Altyapı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... yeni bir kuramın başlıca ilkeleri kavranınca bunların kolaylıkla kullanılabileceği sanılır. Bu, her zaman doğru değildir. Birtakım anlaşılmaz şeyler söyleyen yeni Marksistlerimizin çoğunu bu sözümün dışında ... Salı, 31 Mayıs 2011
 4. Açıklama

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... amacını güder. Yetkin bir bilgi edinme, ancak bilimsel açıklamayla olanaklıdır. Örneğin, Karl Marks kapitalizmin özünü bilimsel olarak açıklamasaydı sosyalizmin gerekliliği bilinemezdi. Metafizik, açıklama ... Salı, 31 Mayıs 2011
 5. Evrim Üzerine Kitapların Listesi

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Tarih Öncesi –Steven Mithen-Dost Kitabevi  Antropoloji, İnsan çeşitliliğine bir bakış- Conrad Phillip Kottak,Ütopya Yay.Antropoloji dizisi Marksizm ve Antropoloji-Maurice Bloch-Ütopya Yay.  Modern ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 6. Okunması Gereken Kitaplara Örnekler

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ...    Proleterya Diktatörlüğü-Karl Kautsky-Yazılama Yay.   Devrim Sonrası Toplumlar-Paul Sweezy-Kalkedon Yay.   Gorbaçov’la Devrim Üstüne Konuşmalar-Zülfü Livaneli-Remzi Kit.   Marksizm Tartışmaları, ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 7. Okumanın Diyalektiği

  Kategori: Sizden Gelenler/Sizin Yazılarınız

  ... de insanlara, topluma, insanlığa faydalı olarak yaşayan, karanlığa küfredeceğine bir mum yakıp bişey yapan, üreten, yaratan, hak ve söz sahibi bir toplumcu birey olabilmek için, Marks’ın ‘’Bütün dünyanın ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 8. Bircilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... kamutanrıcılar, tüm Doğu ve Batı gizemcileri, tektanrıcılar, düşünceciler ve kaba özdekçiler bircidirler. Birciliğin en gelişmiş ve bilimsel biçimi Marksçılıkta belir1 mistir. Bk. İkicilik, Çokçuluk, Marksçılık. ... Salı, 24 Mayıs 2011
 9. Bilimsel Toplumculuk (Bilimsel Sosyalizm)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  BİLİMSEL TOPLUMCULUK = BİLİMSEL SOSYALİZM         (Os. İlmî sosyalizm, Fr. Socialisme scientifique) Marksist sosyalizm... Bilimsel toplumculuk deyimi, Alman düşünürü Karl Marx'ın sosyalizmini ütopyacı ... Salı, 24 Mayıs 2011
 10. Ana Çelişki

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... de la Contradiction (Çelişki Üzerine), s. 55).   Marksizm, ana çelişki'yle birlikte, bütün ikincil çelişmeleri de somut bütünlüğüyle ele alır ve inceler. Ancak, ana çelişki'yle ikincil çelişkileri aynı ... Salı, 24 Mayıs 2011
 11. Ampirio-Kritisizm

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... gibi birçok düşünürlerce izlenmiş ve Bazarov, Bogdanov, Lunaçarski, Bermann, Hellfond, İyuşkeviç, Suvorov vb. gibi birçok düşünürlerce de Marksçılıkla bağdaştırılmaya çalışılmıştır. (Felsefe Sözlüğü-Orhan ... Salı, 24 Mayıs 2011
 12. Asya Tipi Üretim Tarzı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ASYA TİPİ ÜRETİM TARZI. (Tr. Marksbilim) Toprağın özel mülkiyeti bulunmadığı halde sömürülme olayının gerçekleştiği üretim biçimi...             Tarihsel özdekçilik öğretisinin kurucusu Alman düşünürü ... Pazartesi, 24 Ocak 2011
 13. Jenetik Strüktüralizm (Post-strüktüralizm)

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... ilişkiyi sorgulamaya çalışmaktadır. Bourdieu’ nün kültürel pratiklerle kendini gösteren “sembolik” alana yaptığı vurgu, Marksist teori den uzaklaşarak Weber’e yaklaşmasını sağlamaktadır. ‘Semboller’ ... Cuma, 08 Ekim 2010
 14. Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu)

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... aileden medyaya, ekonomiden devlete kadar uzanan geniş bir alanda, Marksist ve Freudyen kav r yapılmış tarih, kültür ve ekonomi araştırmaları olarak nitelenebilir. Eleştirel Teori’nin tarihi dört safhaya ... Cuma, 08 Ekim 2010
 15. Sembolik Etkileşimcilik

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... yaklaşımların sosyal realitenin uzağına düşmeye mahkum olduğunu iddia ederler. Görüldüğü üzere bu yaklaşım, çıkış noktasından itibaren fonksiyonalist, strüktüralist ve Marksist biçimleriyle genel sosyolojik ... Cuma, 08 Ekim 2010
 16. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın amacından saptılar. Bu yüzden ekspresyonistler, Marksizm ve sosyalizm e yakınlık gösterdiler. Charles Darvin: Bilindiği anlamıyla evrim, bir canlı popülâsyonunun ... Cuma, 01 Ekim 2010
 17. Irkçılığın Psiko-Sosyal Eleştirisi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ve emperyalist eğilime bağlayan (Marksist), öznel koşullar bakımından cinsel güdüleri bastırılmış insanın akıldışı, gizemci kişilik yapısına bağlayan (Freudçu) bir sentezle açıklamaya çalışmaktadır. Bu ... Çarşamba, 29 Eylül 2010
 18. Kadro Hareketi

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Yakup Kadri Karaosmanoğlu hariç, hepsi komünizme ilgi duymuştu. Marksist tartışma ve çözümlemelere hakim oldukları görülüyor. Şevket Süreyya Aydemir, 1923 yılı sonuna kadar; İsmail Hüsrev Tökin, 1926 yılına ... Salı, 31 Ağustos 2010
 19. Varlık Sorunsalı Ve Jean Paul Sartre

  Kategori: Üstadlar/J. P. Sartre

  ... kalkarak “varoluş ideolojisi” ni bu tür bir temele oturtmak ister: “Varoluş ideolojisi, kendisini yeniden canlandıran Marksçılıktan, Marksçılığın Hegel ‘den türetmiş olduğu iki isteri kalıt olarak almıştır: ... Salı, 24 Ağustos 2010
 20. Yaşar Kemal

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... derginin yayınları arasında çıkan Marksizmin Temel Kitabı adlı yapıttan dolayı 18 ay hüküm giydi. Bu karar Yargıtay tarafından bozuldu. Ant dergisindeki yazılarından dolayı çeşitli kovuşturmalara uğradı. ... Salı, 24 Ağustos 2010

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3