ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Jan 28th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Marksist

Arama anahtar sözcükleri Marksist Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Altyapı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... yeni bir kuramın başlıca ilkeleri kavranınca bunların kolaylıkla kullanılabileceği sanılır. Bu, her zaman doğru değildir. Birtakım anlaşılmaz şeyler söyleyen yeni Marksistlerimizin çoğunu bu sözümün dışında ... Salı, 31 Mayıs 2011
 2. Okunması Gereken Kitaplara Örnekler

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Kit.     Aklın İsyanı Marksist Felsefe ve Modern Bilim-Alan Woods,Ted Grant-Tarih Bilinci Yayınevi Marksizm ve Antropoloji-Maurice Bloch-Ütopya Yay.     Modern Bilimin Oluşumu-Richard S.Westfall-Tübitak ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 3. Bilimsel Toplumculuk (Bilimsel Sosyalizm)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  BİLİMSEL TOPLUMCULUK = BİLİMSEL SOSYALİZM         (Os. İlmî sosyalizm, Fr. Socialisme scientifique) Marksist sosyalizm... Bilimsel toplumculuk deyimi, Alman düşünürü Karl Marx'ın sosyalizmini ütopyacı ... Salı, 24 Mayıs 2011
 4. Jenetik Strüktüralizm (Post-strüktüralizm)

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... ilişkiyi sorgulamaya çalışmaktadır. Bourdieu’ nün kültürel pratiklerle kendini gösteren “sembolik” alana yaptığı vurgu, Marksist teori den uzaklaşarak Weber’e yaklaşmasını sağlamaktadır. ‘Semboller’ ... Cuma, 08 Ekim 2010
 5. Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu)

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... aileden medyaya, ekonomiden devlete kadar uzanan geniş bir alanda, Marksist ve Freudyen kav r yapılmış tarih, kültür ve ekonomi araştırmaları olarak nitelenebilir. Eleştirel Teori’nin tarihi dört safhaya ... Cuma, 08 Ekim 2010
 6. Sembolik Etkileşimcilik

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... yaklaşımların sosyal realitenin uzağına düşmeye mahkum olduğunu iddia ederler. Görüldüğü üzere bu yaklaşım, çıkış noktasından itibaren fonksiyonalist, strüktüralist ve Marksist biçimleriyle genel sosyolojik ... Cuma, 08 Ekim 2010
 7. Irkçılığın Psiko-Sosyal Eleştirisi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ve emperyalist eğilime bağlayan (Marksist), öznel koşullar bakımından cinsel güdüleri bastırılmış insanın akıldışı, gizemci kişilik yapısına bağlayan (Freudçu) bir sentezle açıklamaya çalışmaktadır. Bu ... Çarşamba, 29 Eylül 2010
 8. Kadro Hareketi

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Yakup Kadri Karaosmanoğlu hariç, hepsi komünizme ilgi duymuştu. Marksist tartışma ve çözümlemelere hakim oldukları görülüyor. Şevket Süreyya Aydemir, 1923 yılı sonuna kadar; İsmail Hüsrev Tökin, 1926 yılına ... Salı, 31 Ağustos 2010
 9. Marc Bloch'un Feodal Toplumu

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... yöneliminin Durkheim’dan ziyade, Marksist teoriye daha yatkın olduğunu söylemek mümkündür5 Feodal Toplum’da, feodalite üzerine o tarihten önce yapılmış araştırmalardan farklı olarak, sadece toprak kullanma ... Salı, 29 Haziran 2010
 10. Walter Benjamin

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... … yorumu– meselesidir bu, ne de (Gerschom Scholem’in önerdiği gibi) özünde mistik bir düşüncenin Marksist dile basit bir tercümesi: Bu iki boyut tıpkı bileşik kaplar gibi hem ayrılmaz hem de ayrıdır. Ya ... Çarşamba, 22 Temmuz 2009
 11. 15-16 Haziran Kalkışması

  Kategori: Güncel/Gündemdekiler

  ... talidir. Tali olduğu için de 15-16 Haziran İhtilal Provası resmi sol tarihi yaratanlarca ne dün ne de bugün anlaşılabilmiştir.   Marksist sol, diyalektiği bilmek zorundadır. Diyalektik, 15-16 Haziran ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 12. Devlet Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... fikirlerle paralellik taşımaktadır. Devletin çeşitli şekillerde tanımlandığını görüyoruz. Bir kısmına göre devlet hükümdardır, Faşist anlayışa göre devlet herşeydir, Marksist görüş ise devleti egemen ... Cuma, 19 Haziran 2009
 13. Az Gelişmiş Ülkeler ve Sosyalizm

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... Sosyalizmi”, “Arap Sosyalizmi”, “İslam Sosyalizmi” gibi kavramlaştırmalar çerçevesinde, Sosyalist bloğun desteğiyle, ama marksist sosyalist anlayıştan farklı ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 14. Sosyalist Dünya Sistemi

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... yılların sonlarında dünyaya bakıldığında, kendilerine marksist anlamda sosyalist diyen beşülkenin de (Çin, Vietnam, Kuzey Kore, Laos ve Küba) dünya ekonomik düzeninin gereklerine ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 15. Doğu Avrupa ve Sosyalizm

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... ülkede (Doğu Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Yugoslavya) Marksist-Leninist partiler siyasal iktidarıele geçirebilmişlerdir. Komünist ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 16. Sosyalizm Düşüncesinin Ortaya Çıkması

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... Sovyetler Birliğinde marksist tezleri temel alma iddiasında yepyeni bir deneme başlatıldı. Lenin’in teorik çerçevesini çizdiği bir eksende girişilen bu deneyim, onun 1924 yılında ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 17. Portekiz'de Demokratik Düzene Geçiş

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... gibi, Portekiz sömürgelerinde (Angola, Mozambik, Gine Bissau, Cabo Verde) sürdürülen bağımsızlık mücadelelerine karşı da başarılı olamadı. 1974 yılında, marksist eğilimli ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 18. Sosyolojik Bakış Açısının Ürünü Olarak Edebiyat

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... sonra, bir kavramdan çok söz edilmeye başlandı: Toplumculuk. Kavramın, Marksist eleştiride özellikle kullanılması, bir edebiyatın toplumcu oluşu ile Marksizmi özdeşleştiren anlayışlarına ortaya çıkmasın ... Perşembe, 02 Nisan 2009
 19. Edebiyat İncelemelerinde Başlıca Yöntemler

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Yazı İçerik Biçimcilik (Formalizm) Yapısalcılık Yeni Eleştiri Yöntemi Psikanalitik Yöntem Tarihsel Yöntem Sosyolojik Yöntem Marksist Yöntem İzlenimci ... Salı, 17 Mart 2009
 20. Marxın Dönüşü-Genco Erkal

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... okuduğu vakit aslında Marx’ın kendisinden söz ettiğine inandığını söylüyor. Amerikalı olması onun idealist bakış açısıyla yaklaştığı anlamına gelmez. Amerikan Marksisti olduğunu düşünüyorum. Zinn, İkinci ... Salı, 17 Mart 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3