ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Jun 03rd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Metafizik

Arama anahtar sözcükleri Metafizik Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Değerlerin Hiçliği-1

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... olmaması doğaldır çünkü değer denen şey zaten yoktur.Değer dünyası fiziksel değil metafizikseldir ve bu anlamda da gerçek değildir.İyi ya da kötü hiçbir şekilde bizim fiziksel dünyamızda somut bir şeylere ... Pazar, 11 Mart 2012
 2. Biçim ve Öz

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... da değildir, birbiriyle bağımlı’dır. Bu eytişimsel bağımlılık, birinin varlığını ancak öbürünün varlığıyla olanaklı kılar. Biçimsiz öz olamayacağı gibi özsüz biçim de olmaz. Metafizik, varlığın bu sıkıca ... Salı, 31 Mayıs 2011
 3. Beyin

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... beyin (eşdeyişle düşünce ve bilinç) ikincildir ve doğadan önce bir beyin (eşdeyişle düşünce ve bilinç) tasarımlamak metafizik hayalcilikten başka bir şey değildir. Doğanın ve özdeğin birinciliği, beynin ... Salı, 31 Mayıs 2011
 4. Aşkın

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  AŞKIN. (Os. Müteâl, Fr. Transcendant, Al. Transscendent, İng. Transcendent, İt. Transcendente). Varlığını aşan...         Metafizikte içkin (Os. Mündemiç, Fr. İmmanent) terimi karşıtıdır. İlgili bulunduğu ... Salı, 31 Mayıs 2011
 5. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... sınıflandırmış, eleştirmiş ve bütünlemeye çalışmıştır. Özellikle, sonradan Metafizik adı verilen Prote Filosofia (İlk Felsefe) adlı yapıtı Thales'ten kendisine kadar gelen felsefe tarihinin çok başarılı ... Salı, 31 Mayıs 2011
 6. Ampirio-Kritisizm

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... ne metafizik, hiç bir şey bilinemez. Nesneler duyum karmaşalarıdır. Dünya, bizim duyumlarımızdan ibarettir. Duyumlarımızsa, ne fizik ne de psişik yanı olan, yansız olgulardır. Hume'la Berkeley özdeksizciliğinin ... Salı, 31 Mayıs 2011
 7. Alman İdealizmi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... ve belli bir oranda Schopenhauer bu adla anılırlar. Hepsi Metafizikcidir. Ayrıca nitelikleri, Kant\'tan yola çıktıkları halde Kant\'ın eleştiriciliğini benimsememeleridir; daha açık deyişle, felsefeleriyle ... Salı, 31 Mayıs 2011
 8. Açıklama

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... amacını güder. Yetkin bir bilgi edinme, ancak bilimsel açıklamayla olanaklıdır. Örneğin, Karl Marks kapitalizmin özünü bilimsel olarak açıklamasaydı sosyalizmin gerekliliği bilinemezdi. Metafizik, açıklama ... Salı, 31 Mayıs 2011
 9. Rönesans Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... metafizik temeli yıkarak yerine bireyci temeli koymaktadır. Ortaçağ toprak ağasının (feodal) desteği olan metafizik, yeniçağın yeni şnsanının (burjuvazi) desteği olan bireyciliğe boyun eğmek üzeredir. ... Pazartesi, 30 Mayıs 2011
 10. Okunması Gereken Kitaplara Örnekler

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Üniversitesi Yay.   Büyük Patlama, Bir ‘’Metafizik’’ Araştırma Programının Eleştirisi-E. Renan Pekünlü-İstanbul Kültür Üniversitesi Evrim Konuşmaları-Mayıs 2009   Bilimin Öncüleri-Cemal Yıldırım-Bilim ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 11. Bulunç (Vicdan)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  BULUNÇ (Vicdan) (Os. Vicdan, Fr. Conscience, Al. Gewissen)  İnsanın görgü ve bilgileriyle kendini yargılama yetisi.. Metafizik anlayış, onun doğuştan varolduğunu ileri sürer, diyalektik anlayışa göreyse ... Salı, 24 Mayıs 2011
 12. Bireysel

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... ve toplumsal deyimleri karşılığında kullanılır. Metafizikte bu deyimlerden kimileriyle, örneğin toplumsal deyimiyle karşıtlaştırılmıştır. Türk Dil Kurumunca bu deyimle birçok ruhbilim terimleri önerilmiştir: ... Salı, 24 Mayıs 2011
 13. Bireşim (Sentez)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... tanındıktan sonra bireşimle yeniden kurulur. Böylelikle o bütünün özü anlaşılmış ve ortaya konmuş olur. Metafizik düşünce bireşim'le çözümlede'yi saltıklaştırıp birbirleriyle karşılaştırmak yanılgısına ... Salı, 24 Mayıs 2011
 14. Bilinemezcilik (Agnostisizm)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... evrendeki durumu, bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir. Görür ve işitir, ama hiçbir zaman anlayamaz’’.   Pozitivist Auguste Comte’a göre, ‘’Nesneler üstü metafizik kadar nesnelerin kendisi fizik ... Salı, 24 Mayıs 2011
 15. Bilimsel Toplumculuk (Bilimsel Sosyalizm)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... çevresini ve kendisini anlamasını sağlayan anlıksal süreçlerin toplamı... Metafizikte bilinç insandan bağımsız bir güçtür ve insana verilmiştir, evrensel ya da tanrısaldır. Metafizik düşünme dizgesi ... Salı, 24 Mayıs 2011
 16. Bilimin Kaynağı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... özdekçi felsefede bütün ağırlığıyla meydana konmuştur. Çünkü o çağın materyalistleri de belli bir anlamda idealisttiler ve sorunu tekyanlı metafizik düşünme yöntemiyle çözmeye çalışıyorlardı. Bk. Bilgi, ... Salı, 24 Mayıs 2011
 17. Bilgi Kuramı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... savlar ilerisüren usçuluk, duyumculuk, sezgicilik, deneycilik vb. gibi çeşitli bilgi öğretilerini de adlandırır. Bir yandan da bilginin değerini araştıran bir felsefe dalıdır. Ne var ki bütün bunlar metafizik ... Salı, 24 Mayıs 2011
 18. Bilgi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... doğada hazır değildir, doğada nesneler ve olaylar vardır ama bilgi yoktur, bilgiyi yaratan ve üreten doğa üstündeki çalışması ve bu çalışmaya düşüncenin katkısıyla bizzat insanın kendisidir.   Metafizik, ... Salı, 24 Mayıs 2011
 19. Biçim ve Öz

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... da değildir, birbiriyle bağımlı’dır. Bu eytişimsel bağımlılık, birinin varlığını ancak öbürünün varlığıyla olanaklı kılar. Biçimsiz öz olamayacağı gibi özsüz biçim de olmaz. Metafizik, varlığın bu sıkıca ... Salı, 24 Mayıs 2011
 20. Beyin

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... beyin (eşdeyişle düşünce ve bilinç) ikincildir ve doğadan önce bir beyin (eşdeyişle düşünce ve bilinç) tasarımlamak metafizik hayalcilikten başka bir şey değildir. Doğanın ve özdeğin birinciliği, beynin ... Salı, 24 Mayıs 2011

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3