ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Nov 29th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Modernizm

Arama anahtar sözcükleri Modernizm Toplam 41 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Okunması Gereken Kitaplara Örnekler

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Karşı Felsefeyi Savunmak-Maurice Cornforth-Evrensel Yay.   Nietzsche ve Postmodernizmin Gerçek Yüzü-Yener Orkunoğlu-Ceylan Yay.   Postmodernizm ve Eleştirisi-Dilek Doltaş-İnkılap   Postmodernizme ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 2. Abdülhak Şinasi Hisarın Edebi Kişiliği

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... yetkesahibi olan anlatıcı, bütünlük gibi parametrelerden ve her şeyden öncekurmacaya dayanan romandan çok uzak görünüyor. Aslında Hisar’ın 54yaptıkları kendi edebiyat anlayışına uyar ve onların modernizmin ... Cuma, 18 Şubat 2011
 3. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Roman Anlayışı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Şinasi Hisar Diyor ki” 7) Hisar, tarih yapıtlarının edebiyat alanına girdiğini söyleyerek bilim vesanat arasında pek ayrım yapmadığını ve modernizmde romanı belirleyenkurmaca sorusunu algılamamış olduğunu ... Cuma, 18 Şubat 2011
 4. Abdülhak Şinasi Hisar’ın Şiir Anlayışı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... Yahya Kemal’i modernist şiirin temel koyucusu olarak değerlendirerek onun başlattığı modernizmi Eliot’ınkiyle karşılaştırıyor.Hisar’dan çok farklı olarak Yavuz, Yahya Kemal’i modernist Türk şiirinin öncüsü ... Cuma, 18 Şubat 2011
 5. Max Beckmann'ın “Gece” Adlı Eserinin Analizi

  Kategori: Sanat/Resim

  ... Resimde dısavurumculuk. Modernizmin Serüveni Dergisi, (2), 48. Dube, W. D. (1972). The Expressionists. London: Thames and Hudson Ltd. Elger, D. (1991). Expressionis. Köln: Taschen Verlag GmbH. Feldman, ... Salı, 05 Ekim 2010
 6. Claude Chabrol

  Kategori: Sanat/Sinema Yönetmenleri

  ... ayrılıyordu. Yeni Dalga yönetmenleri modernizmin bilinç akışı, kesinti, montaj, doğaçlama, doğrusal olmamak gibi önemli kazanımlarını peliküle yansıtıyorlardı. Bu anlamda seyirciyi alışık olmadıkları, ... Çarşamba, 15 Eylül 2010
 7. Kadro Hareketi

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... Özellikle Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “millî edebiyat” ve “millî ilme” olan ihtiyaca sık sık vurgu yapıyordu.28 Görülebildiği üzere, Kadrocuların meseleye bakışları ekonomizmin ve pozitivist bir modernizmin ... Salı, 31 Ağustos 2010
 8. Victor Hugo

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... yok ki, yazarların toplumsal gerçekliğe olan bağlılığıdır. Gerçekten de, 19.yüzyıl romanı, çağın olaylarını bir tarihçi, sosyal bilimci titizliği ile kaydetmiştir. Daha modernizmin şafağında, kapitalistleşmenin ... Perşembe, 26 Ağustos 2010
 9. omurgasız yaşam

  Kategori: Sizden Gelenler/Sizin Yazılarınız

  ... sınıfsal toplum yapısından ileri gelmektedir. kaçın. farklı görüşlerin oluşması yönetilme hayvanlığından gelişmemiş, kokuşmuş modernizmin en piç halindendir. ne kökeni bellidir. ne de varacağı nokta. ... Çarşamba, 21 Temmuz 2010
 10. Hiç için metinler - Samuel Beckett

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... olan üç öykü ve First Love ile karşılaştırıldığında, Beckett'ın eserlerindeki modernizmden postmodernizme geçişi temsil eder. Bu metinler, tamamlanmış öyküler değil, "sürekli açılmlanan bir anlatının parçaları, ... Pazartesi, 07 Haziran 2010
 11. Bir Maskenin İtirafları

  Kategori: Edebiyat/Dünya Edebiyatı

  ... modernizmle biçimde başıhoş, içerikle ise kavgalı yazarı... Üstelik yaşamı ve yapıtlarıyla olduğu kadar trajik ölümüyle de dikkat çekici, esinlerle dolu... Marguerite Yourcenar ve Henry Miller'in kitaplarına ... Cumartesi, 08 Mayıs 2010
 12. Kafka'da Modernlik

  Kategori: Üstadlar/Franz Kafka

  ... yapıtlarını ifade eder.   [iii] Frederic Jameson, Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1994, s. 395-396.   [iv] Kafka’nın ... Salı, 01 Aralık 2009
 13. Postmodernist İroni

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  FUNDA KIZILER  POSTMODERNİST İRONİ  I- Postmodernite/Postmodernlik ya da Postmodern Durum Kavramına Özet Bir Bakış:    “Postmodernizmin ne olduğunu kavrayabilmenin en emin yolu, onu her şeyden ... Salı, 25 Ağustos 2009
 14. Walter Benjamin

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... sıklıkla yapılan bu alıntının aslını, ne yazık ki görme imkânından mahrumuz. Bkz. Eugane Lunn, Marksizm ve Modernizm, Çev: Y. Alogan, İstanbul, Alan Yay., 1995, s. 225.COGİTO DERGİSİ Sayı: 52 / Güz 2007GÜN ... Çarşamba, 22 Temmuz 2009
 15. Varlık, Benlik, Hatırlayış ve Unutuş Üzerine

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... bakımdan İbn Rüşd paradigmasının da aşılması anlamına gelir. Zaman zaman postmodernizmin modernizme yönelttiği eleştirileri çağrıştırır bu tavır fakat aynısı değildir. İbn Arabî’nin yazma biçimi bildik ... Salı, 21 Temmuz 2009
 16. Sartre - İstediğim Gibi Varolabilir miyim?

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... mı? Değil, bence Varoluşçuluk postmodernizmin ve postmodern durum realitesinin kendiliğinden beraberinde getirdiği düşüncelerin ve tartışmaların doğal bir uzantısıdır. Postmodern durum öznenin üzerini ... Salı, 14 Temmuz 2009
 17. Anthony Giddens: Zaman ve Mekansal Boyutta Küreselleşme

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... anında izleyebilmelerine olanak tanımasıdır.   Giddens’a göre küreselleşme modernitenin bir sonucudur ve bu süreç, kapitalist modernizmin dayandığıekonomik, siyasal ve ... Çarşamba, 06 Mayıs 2009
 18. Sanatçı Üslupları

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... İllüstrasyonun altın çağı, Ardeko, Yeni Realizm, Modernizm, Ekspresyonizm, Die Brücke, Bauhaus, Kübizm, Dadaizm, Fütürizm, Neo-Plastisizm, Sürrealizm, Presizyonizm, Soyut ekspresyonizm, Pop sanat, Op sanat, ... Perşembe, 15 Ocak 2009
 19. Yeşim Ustaoğlu ile Pandora'nın Kutusu Üzerine

  Kategori: Sanat/Türk Sineması

  ... olduğunu zaten görürüz. Böyle bir sistemin içinde, böylesine çarpık bir geçiş sürecini yaşayan, göçten etkilenen, modernizmle gelenek çatışmasının ... Salı, 13 Ocak 2009
 20. Modernistlerin Ortak Kaderi: Entelektüel Çile

  Kategori: Güncel/Gündemdekiler

  ... dönemin de habercisidir Shelley aslında. Oldukça prophetic bir yaklaşımla metne yöneldiğimizde modernist aklın temelini inşa edebileceğiz. Shelley bana kalırsa modernizmi de önceliyordu ... Perşembe, 25 Aralık 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3