ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Sep 15th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Nevrotik

Arama anahtar sözcükleri Nevrotik Toplam 21 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Sümerden Postmodern Topluma Mitoslardan Psikanalize Ruhsallık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... post-modern yaşamda,  endüstri-sonrası toplumlarda “mekanik sıkışma” diyebileceğimiz bir şey var ve orada nevrotik düşlemlere dönüşen bireysel mitolojiler daha görünür hale geliyor. Mitoloji veya mitos, ... Cuma, 14 Mayıs 2010
 2. Olumsuz Aile Tutumlarının Çocuk Gelişimine Etkisi

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... sağlanır. Buna karşılık çocuktanileri düzeyde başarı beklenir. Bu tutumla yetiştirilen çocukların nevrotik olmaolasılıkları çok yüksektir. Bu beklenti, sevgi ile beraber sunulduğundançoğunlukla çocuklar ... Cuma, 28 Ağustos 2009
 3. Karen Horney

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... anksiyeteyi yaratır. Anksiyete duygusunu hafifletebilmek için bireyler bir çok strateji kullanırlar. Horney on nevrotik ihtiyaçtan söz etmektedir. Bu ihtiyaçlardan dolayı insanlar üç temel davranış gösterirler. ... Perşembe, 28 Mayıs 2009
 4. Duygudurum Bozuklukları

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Duygudurum Bozuklukları Nevrotik bozuklukların son tipidir. En yaygın depresyon tipidir. Hemen hemen herkesin kendisini bunalımda hissettiği anlar olabilir. Bununla birlikte, kişi bu duygudan kurtulamıyorsa ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 5. Çoklu Kişilik

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... özellik gösterir. Bazı bireyler bir - iki - üç hatta dört kişilik gösterir. Genellikle, her zaman olmasa bile, her kişilik öbür kişilerden haberdar değildir. Çoklu kişilik, nevrotik davranış yapısına sahip ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 6. Dissosiyatif Bozukluklar

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... her zaman olmasa bile, her kişilik öbür kişilerden haberdar değildir. Çoklu kişilik, nevrotik davranış yapısına sahip olsa bile, kişiliğin bilinç yönü gerçekle bağını koparmamıştır. Çoklu kişilik vakaları ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 7. Konversiyon Histerisi

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Konversiyon Histerisi Nedir? Bu tür bozukluğu olan birey fizyolojik ve nörolojik hiçbir neden olmadığı halde belirli işlevsel yetersizlikler gösterir. Örneğin, birey hiç bedensel bozukluğu olmadığı halde ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 8. Hipokondriyasis

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  Hipokondriyasis Nedir ?  Bunlar, küçük rahatsızlıkları olsa bile sağlıkları konusunda aşırı kaygılanırlar. Bu belirti kaybolduğu zaman yerini başka bir tanesi alır. Bireyin birgün çenesi ağrıyabilir, ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 9. Kaygı Bozuklukları

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... öncede gördüğümüz gibi kaygı ve bireyin onu kontrole yönelik çabaları, nevrotik davranışın temel faktörleridir. Bireyler dengeli bir kaygı ve gerginlik hali içinde yaşarlar. Bireydeki iç kargaşa çoğu zaman ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 10. Nevrotik Bozukluklar

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  NEVROTİK BOZUKLUKLAR Günümüzde tedavi gören kişilerin çoğu nevrozdur. Nevroz nadiren hastanede tedavi olmayı gerektirir. Buna karşılık bireylerin yaşamı üzerinde de bozucu etkileri vardır. Normal ve ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 11. Kişiliğin Özelliklerini Betimleme ve Ölçme Yolu ile Değerlendirme

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... özellikleri, ilgili ihtiyaçlar ve problemler kısa maddeler halinde envanterlerde yer alır.Birey kendisine en uygun düşen maddeyi işaretler, bunlardan bir bölümü, değişik şikayetleri ve nevrotik kişilik ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 12. Cattell ve Eysenck'in Kişilik Kuramı

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... yatay ve dikey iki boyut üzerinde değerlendirilmiştir (Şekil 8.1.). Yatay boyutunda bir ucunda içe dönüklük, öteki ucunda da dışa dönüklük, dikey boyutun üst ucunda nevrotik, alt ucunda normal tipler bulunmaktadır. ... Çarşamba, 27 Mayıs 2009
 13. Kişilik Kuramları

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... iki boyut üzerinde değerlendirmiştir. Yatay boyutun bir ucundaiçe dönük öteki ucunda da dışadönüklük, dikey boyutunun üst ucunda nevrotik, alt ucunda normal tipler bulunmaktadır. Miller, Donald, Skinner, ... Salı, 26 Mayıs 2009
 14. Kişilik Nedir

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... yakın bulunan kişilerde, nevrotik yakınmalar ve belirtiler ortaya çıkar. Kişilik gelişmesinde amaç, ruhsal bütünlüğün sağlanmasıdır. Dört temel işlev, genel davranış eğilimleriyle birlikte değerlendirildiğinde ... Salı, 26 Mayıs 2009
 15. Kristal Çocuklar

  Kategori: Güncel/Gündemdekiler

  ... arada gerçekten doğa çocukları oldukları için çıplaklıktan hoşlanıyorlar. Ve sanki onlar, düzensizliğin enerji uyumsuzluğu olduğunu biliyor gibiler. Buna nevrotik mükemmeliyetçilik ... Cumartesi, 07 Mart 2009
 16. "Ötekilik" Olarak Hastalık / Aslı Erdoğan

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... ilkel, mekanik bir düzenek olduğunu hatırlatır. Migrene gelince... Zihinselliği ona bir tür saygınlık kazandırsa da, nevrotik, kadınsı bir imajı da var. Hani irade zayıflığı, şımarıklıktan kaynaklanırmış ... Cuma, 19 Aralık 2008
 17. Jean Paul Sartre Kitapları

  Kategori: Üstadlar/J. P. Sartre

  ... tiksinti yalnızca dış dünyaya değil, Roquentin'in kendi bedenine de yönelikti. Kimi eleştirmenler romanı, hastalıklı bir durumun, bir tür nevrotik kaçışın ifadesi olarak değerlendirdi. Ne var ki, Bulantı ... Çarşamba, 03 Aralık 2008
 18. Yabancılaşma ve Kişisel Kimlik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... bakarak bir saat oturmak olduğunu söyleyen Zen Budistler için hazır hale gelirler. İnsanlar nevrotik olarak tedirgin olduklarında, anlamını bilmedikleri bir şey nedeniyle dehşet hissinden muzdarip olduklarında, ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008
 19. Yabancılaşma

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... gelirler.       İnsanlar nevrotik olarak tedirgin olduklarında, anlamını bilmedikleri bir şey nedeniyle dehşet hissinden muzdarip olduklarında, korkularını bazı harici nesnelere yönlendirme yoluyla ... Perşembe, 27 Mart 2008
 20. Jean Paul Sartre

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... kendi bedenine de yönelikti. Kimi eleştirmenler romanı, hastalıklı bir durumun, bir tür nevrotik kaçışın ifadesi olarak değerlendirdi. Ne var ki, Bulantı yansıttığı güçlü "bireyci ve toplum karşıtı" ... Çarşamba, 13 Şubat 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2