ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, May 29th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Ontoloji

Arama anahtar sözcükleri Ontoloji Toplam 31 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Ödül Düzleminde Şiir Erkini Yıkmanın Anatomisi

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... erkini var eden ve besleyen ödül talep ediciler sayesinde. Sanat eserinin bir başka eserle “yarıştırılması” ise bir başka ve çok yönlü, derinlikli bir tartışma konusu. Ontolojik bağlamda her sanat  ... Salı, 20 Eylül 2011
 2. Ortaçağ Mimarisi

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... toplumsal, ontolojik ve bilimsel durumunu betimlemede, o konumu yükseltmede kullanacaktır. Fakat ortaçağ bünyesinde, her şey gibi mimar da teolojik söylem bağlamında kodifiye edilmiştir. Ortaçağlarda mimarî ... Pazartesi, 22 Kasım 2010
 3. Nominalizm Nedir ?

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... kanıtlamış oluyoruz. Şimdi içlemlerin (tümellerin) "ontolojik" durumunu daha yakından inceleyelim. Bu konuda üç geleneksel görüş vardır: 1. "Realist" (Platoncu) görüş: Her tümel gerek kendi örneklerinden, ... Pazar, 26 Eylül 2010
 4. Varlık Sorunsalı Ve Jean Paul Sartre

  Kategori: Üstadlar/J. P. Sartre

  ... gibi-bir varlıkbilim (ontoloji) kaygusu, bu kaygısının yanısıra bir “hiçlik” (“le neant”) düşüncesini çözümleyerek inceleme isteği vardır. Çünkü, böyle bir istek, bir gereksinim sonucudur Sartre felsefesinde. ... Salı, 24 Ağustos 2010
 5. Kafka'da Modernlik

  Kategori: Üstadlar/Franz Kafka

  ... kurumlara ve iktidar ilişkilerine, dahası ontolojik olarak tahakkümün ve iktidarın kendisine karşı gelir. Neredeyse bütün anlatılarında, konunun merkezinde, görülebilen ya da görülemeyen bir iktidar odağıyla ... Salı, 01 Aralık 2009
 6. Postmodernist İroni

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... da unutmaksızın; çoğulculuk, ontoloji/kurmaca, üstkurmaca, oyun, metinlerarasılık, türlerin karnavallaşması, ironi, susku, parodi ve pastiş gibi ön plana çıkan özellikleriyle ele alınabileceğini savunuyoruz.30 ... Salı, 25 Ağustos 2009
 7. Türk Tiyatrosunda İronik Söz, İronisiz Metin

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... kavrayışın ya da sanatçı ontolojisinin tuhaf, “ironik”  bir yansıması olarak sonraki yıllara, laisize olmuş Cumhuriyet yazarlığına da taşınmıştır. Sonuç yerine şu gözlemi pekiştirmekte sakınca yok öyleyse. ... Salı, 25 Ağustos 2009
 8. Varlık, Benlik, Hatırlayış ve Unutuş Üzerine

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... yüzden İbn Arabî ontolojisini yorumlarken “Hazırlanış / Kabiliyet / Oluşum Ontolojisi” ifadesini kullanmıştır. Bkz. Peter Coates, Ibn ‘Arabi and Modern Thought, Oxford, Anqa Publishing, 2002, s. 11, 29. ... Salı, 21 Temmuz 2009
 9. Sartre - İstediğim Gibi Varolabilir miyim?

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... bu bir salt düşünsel ya da felsefi reaksiyon değil, tam tersine ontolojik, varlıksal bir diklenmedir, yeniden arayışın sonucudur. Sartre çoğu filozof olan ya da olmayan aydın tarafından dumanlı Paris ... Salı, 14 Temmuz 2009
 10. Dinozorların Kökeni ve Dinozor Yumurtaları

  Kategori: Tarih/Tarihi Devirler

  ... iyi korunmuş olmaları, paleontolojik ve jeolojik açıdan önemli sonuçlar doğurmuştur. Dinozor fosillerinin yoğun şekilde bulunduğu yerlerde fosilleşmiş yumurtalara rastlanılmaması veya az sayıda olması ... Salı, 10 Mart 2009
 11. Sartre ve Freud

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ayrismis ontolojik düzlemlere koymasi olarak anliyor. Bilinç olgusu, diyor Sartre, neyi imliyorsa ona [imlenen'e], belirli bir olayin sonucu olan bir nesne bu olaya nasil baglaniyorsa böyle baglanmistir. ... Cuma, 12 Aralık 2008
 12. Iyi ile Kötünün Ötesindeki Nietzsche

  Kategori: Üstadlar/Nietzsche

  ... var olduğunu kabul etmenin ontolojik bakımdan gereksiz, metafiziksel bakımdan da tehlikeli olduğudur. Akıl genel olarak iradelerin nedenler olduklarına inanır. O egonun bir varlık, bir töz olduğuna inanır ... Salı, 18 Kasım 2008
 13. Hüseyin Avni Cinozoğlu

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... yerine smilizasyon ve smularklarla algımızı kuşattığı için bütünsel gerçekliği algılama yeteneğimizi de yitirdik.. Ancak bu parçalı gerçekliği ayrıntılardan hareket ederek, kısmen ontolojik olarak yeniden ... Cumartesi, 08 Kasım 2008
 14. Edebiyat Eleştirisinde Postmodernist Yönelimler

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... ana erek olarak gören izlenimciler gibi davranıyordur. Edebiyat eleştirisinde yaşanan ikinci ama daha köktenci bir paradigma değişikliğidir bu, doğrudan eleştiri kurumunun ontolojik kökenine yöneliktir; ... Pazartesi, 03 Kasım 2008
 15. Terry Eagleton - Kuramdan Sonra

  Kategori: Edebiyat/Kitap Özetleri

  ... ontolojik olarak daha sağlam ve haliyle ahlaka daha az muhtaç gözükmesini sağlar. Gerçeklikle mutlak kaos arasında duran şey biz olduğumuza göre, bizler anlamın nadide muhafızları oluruz. Etrafımızdaki ... Pazartesi, 03 Kasım 2008
 16. Marksizm ve Tinsellik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ve Marksizm radikal değişim programından başka bir şey olmadığına göre o da doğası gereği tinsel olmalıdır. Tin, olmak fiili insana uygulandığında ne anlama gelir, şeklindeki ontolojik soruya bir yanıttır. ... Cumartesi, 01 Kasım 2008
 17. Aristoteles Metafizik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ...  Esas itibariyle Aristoteles’in varlık öğretisi (ontoloji) ve tanrıbilimi (teoloji) içeren bu eser, ayrıca bize onu kuvve-fiil öğretisi, dört neden kuramı, bilimler sınıflaması, bilim anlayışı vb. gibi ... Salı, 16 Eylül 2008
 18. Sokrates'ten Önce Felsefe

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... zorunlu sayan Parmenides’le birlikte Sokrates’ten önceki felsefenin ilk evresi belirleyici bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Çünkü Parmenides’in varlık öğretisi (ontoloji) Sokrates’ten önceki felsefe tarihinde ... Cumartesi, 12 Temmuz 2008
 19. Nietzscheci Anarşizm

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... Mİ bir toplumsal modele dair onayını birbirine bağlayan failler ve örgütsel yapılar üzerine odaklanarak çevredeki toplumsal değişime dair görüşünü inceliyor. Nietzsche’nin toplumsal ontolojisinin eleştirel ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008
 20. Klasik Yunan Filozoflarında Evren Tasarımı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... bu dünyanın bir basamak olduğunu “hades” denen diğer dünya hayatıyla olan ilişkinin bir hatırlama dolayısıyla ruh tarafından gerçekleştirildiğini söylemektedir.  Platon felsefesinde idealar ontolojik, ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2