ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, Feb 21st

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Osmanlı Ordusu

Arama anahtar sözcükleri Osmanlı Ordusu Toplam 34 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Osmanlıda Denizcilik ve Gemicilik

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  OSMANLIDA DENİZCİLİK ve GEMİCİLİK Hatice GÜLCEMAL OSMANLIDA DENİZCİLİK ve GEMİCİLİK GİRİŞ Anadolu’nun kuzeybatı bölgesinde küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlılar, sınırlarını batıya ve kuzeye ... Cumartesi, 18 Eylül 2010
 2. Kutsal İttifak

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Kuşatması Osmanlı ordusu 1683'de Avusturya'ya karşı sefere çıktı. Ordunun yol üstünde stratejik önemi bulunan kaleleri ele geçirmesi beklenirken Kara Mustafa Paşa doğrudan Viyana'yı kuşatmaya karar verdi. ... Salı, 06 Nisan 2010
 3. Tanzimat Ve Islahat Fermanı

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... güç iş bekliyordu: Mehmet Ali Paşa meselesi Osmanlı devlet yönetimine yeni bir düzen veme ihtiyacı. Abdülmecid’in salatanatının ilk günlerinde Osmanlı Ordusu Nizip’te Mısır kuvvetlerine yenildi. Bunun ... Perşembe, 15 Ekim 2009
 4. Türk Büyükleri Günü

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... Osmanlı ordusunun İran seferi sırasında Van'ı almaya giden askerler arasında Sinan'da vardı. Van Gölü kıyısında askerlerin karşıya geçmesi için gemi yapılması gerekti. Bu iş Sinan tarafından gerçekleştirildi. ... Cuma, 18 Eylül 2009
 5. İstanbulun Fethi

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... büyük toplarla savaşa hazırlandı.6 Nisan 1453 günü, Osmanlı ordusu Bizans surları önüne geldi. Bizans İmparatoru Konstantin, Haliç’i zincirle kapatarak Osmanlı Ordusu’nun şehre denizden girmesini önledi. ... Cuma, 18 Eylül 2009
 6. İkinci Viyana Kuşatması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... dünyasını Viyana’nın yardımına çağırdı. Osmanlı ordusu 60 gün boyunca şehre 18 büyük yürüyüş yapmıştı. Merzifonlu Viyana’nın yağma edilmesini istemediğinden son yürüyüşü devamlı geciktiriyordu. Viyana’nın ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 7. İcareliler

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  İcareliler Hudud boylarında bulunan şehir ve kalelerde istihdam edilen yerli topçulardan meydana getirilen bir sınıftır. Ücretle vazife gördüklerinden dolayı kendilerine bu isim verilmiştir. Komutanları, ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 8. Humbaracı Ocağı

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Humbaracı Ocağı Demir veya tunçtan dökülmüş, içi boş ve yuvarlak barut gücü ile gülle atmaya yarayan Humbara adındaki topu yapmak ve bu topları savaşta kullanmakla görevlendirilmiş olan asker sınıfı. ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 9. Osmanlı Donanması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Osmanlı Donanması   Önceleri deniz askerleri tersane ocakları denilen birkaç ocaktan oluşur, "Tersane Halkı" ile "Harp Sınıfından olmak üzere iki bölümden meydana gelirdi. Her iki bölümün âmir ve ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 10. Eyalet Askeri

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Eyalet Askeri Tanzimat'tan önceki dönemde Osmanlı askeri teşkilatında ordunun iki bölümünden birine verilen ad. Diğerine "Kapı kulu" denirdi. Eyalet ve sancaklar gelirlerinin büyük bir bölümünü teşkil ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 11. Cebeci Ocağı

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Cebeci Ocağı Cebecilerin mensup olduğu ocağın adıdır. Kapıkulu ocaklarının yaya kısmında yer alırlar. Bölük ve cemaat olarak iki kısma ayrılan bu ocak, ok, yay, kılıç, kalkan, harbe, cebe, cevşen, ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 12. Cebeci

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Cebeci Savaş araç ve gereçleri yapan, bunları muhafaza eden ve savaşta mevzilere ve tabyalara sevkeden ordu görevlilerine verilen addır. Cebe zırh demektir. Cebeci bugünkü tabire göre tüfekçi ustası ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 13. Yeniçeriler

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... yada "cihat" amacıyla değil, bir iç iktidar gücü olarak tasarlanmıştır. Osmanlı ordusunun seferlerdeki toplam asker sayısı içinde yeniçeriler hemen her zaman bir azınlık oluşturmuşlar, savaşlarda ise ordu ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 14. Osmanlı'da Askeri Teşkilatlanma

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... önceleri Osmanlı Ordusunun Harp Okulu yerine geçerdi. Her koğuşun öğretim süresi birkaç yıldan oluşurdu. Askeri sınıfların ocak ağalarına "Dış ağalan" ya da "Birun ağaları" ve Padişah Enderun ocakları ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 15. Türklerde Okçuluk

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... çok şehirde ok îmâlâtçıları büyük çarşılar hâlinde toplanmışlardı. Osmanlı ordusunun ok ihtiyâcını cebeci ocağı karşılamakta, bu ocak tarafından îmal edilen oklar sandıklarla savaş meydanına götürülüp ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 16. Türk Devletlerinde Askeri Teşkilat

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Türk Ordusu   Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihi kitabının 9. cildinden alınmıştır. Sayfa 324 · Mareşel Montecuccoli, bir çok Batı diline çevrilerek klasik olmuş tâbiye kitabında Türk ordusunu ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 17. Vasvar Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Temmuz 1664 günü tamamlandı. Antlaşmanın Osmanlıca ve Lâtince nüshaları, Osmanlı sultanı ve Alman İmparatoruna gönderildi. İstanbul ve Viyana tarafından tasdik edilinceye kadar, Osmanlı ordusu, harekâtında ... Salı, 12 Mayıs 2009
 18. Prut Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... protokolünün ana hatları şöyle bağlanmıştı: 1-Azak Kalesi'nin alındığı şekilde Osmanlı ordusuna teslimi; 2-Taygan, Kamenka ve Şamar dolaylarında yaptırılan kale ve müstahkem mevkilerin yıktırılması; ... Salı, 12 Mayıs 2009
 19. Pasaforça Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... 1714'de Venedik'e karşı açtığı seferin sonunda Avusturya İmparatorluğu'nun da savaşa katılması ve Osmanlı Ordusu'nun Varadin'de bozguna uğrayarak sadrazamın şehit düşmesi, Osmanlı orduları lehinde gelişen ... Salı, 12 Mayıs 2009
 20. Bükreş Barış Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... , İngiltere ve Rusya'nın bu tehditlerine boyun eğmedi ve Rusya'ya savaş ilan etti. Yapılan şiddetli savaşlar sonunda Hotin, Bender, Kili, Akkerman kalelerini aldı. Osmanlı ordusu ise Rusları hem Bükreş ... Salı, 12 Mayıs 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2