ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Jan 26th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Paradigma

Arama anahtar sözcükleri Paradigma Toplam 18 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Ödül Düzleminde Şiir Erkini Yıkmanın Anatomisi

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... paradigması içinde referans aldığı politik ve poetik düzlemde, jüri üyelerinin, şiirin nesnel ölçütlerine göre yarışmaya katılan ya da aday gösterilen şiirleri değerlendirmesi ise elbette değerlendiren ... Salı, 20 Eylül 2011
 2. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... in Epochen, Max-Hueber Verlag, München, 1985. CEVİZCİ, Ahmet. Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2005. ÇETİŞLİ, İsmail. Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, 7.Baskı, Akçağ Basım Yayın Pazarlama ... Cuma, 01 Ekim 2010
 3. Entelektüel Alanın Sorgulanması

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... tarihidir.Bu anlamda,Marx’ın,Alman İdeolojisi’nde[3] bu tarihe yaptığı müdahale bu devir-daimin tekerine çomak sokmuş olsa da,entelektüel alanın tarihinde paradigmatik bir değişikliğe henüz sebep olamamıştır. ... Cumartesi, 31 Temmuz 2010
 4. Marc Bloch'un Feodal Toplumu

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... düzeyde kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır. Tam da bu dönemde, Ranke tarafından başlatılan profesyonel tarihyazımı paradigmasına karşı önemli eleştiriler yükselmiş, deyim yerindeyse Annales Okulu’na giden ... Salı, 29 Haziran 2010
 5. Postmodernist İroni

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... ilk teknolojik savaş olan- II. Dünya Savaşı ve bu savaşta ortaya çıkan Auschwitz paradigmasıyla (Gulag da unutulmamalıdır) güvenirliğini tümüyle yitirmesi, ard arda ölüm bildirileriyle açınan postmodern ... Salı, 25 Ağustos 2009
 6. Martin Heidegger

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ...  Hümanizmin Özü, M.Heidegger, İz Yayınları. Metafizik Nedir?, M.heidegger, Kaknüs Yayınları Tekniğe İlişkin Soruşturma, M.Heidegger, Paradigma Yayınları Bilim Üzerine Iki Ders, M.Heidegger, Paradigma ... Çarşamba, 22 Temmuz 2009
 7. Varlık, Benlik, Hatırlayış ve Unutuş Üzerine

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... bakımdan İbn Rüşd paradigmasının da aşılması anlamına gelir. Zaman zaman postmodernizmin modernizme yönelttiği eleştirileri çağrıştırır bu tavır fakat aynısı değildir. İbn Arabî’nin yazma biçimi bildik ... Salı, 21 Temmuz 2009
 8. Iyi ile Kötünün Ötesindeki Nietzsche

  Kategori: Üstadlar/Nietzsche

  ... saati işte geldi.Böyle biter Zerdüşt’ün batışı. Kaynak: Nietzsche Hayatı, Eserleri ve Felsefesi Arthur Danto Türkçesi: Ahmet Cevizci Paradigma Yayınları  ... Salı, 18 Kasım 2008
 9. Edebiyat Eleştirisinde Postmodernist Yönelimler

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... oluşan ve edebiyat estetiğinin özerkliğini konu alan polemik, kaynağını hep aynı paradigma değişikliğinden alır. Artık bir eleştirmenin bütüncül/soncul bir anlam çerçevesinde ’yorum’ getirmesinin olanaksız ... Pazartesi, 03 Kasım 2008
 10. Postmodern

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... gerçeklik kaygısını bu makinalara terkettiğine; göndermelere dayalı (référentiel) bir paradigmanın yerine, dile gönderen (adlinguistique) bir paradigmayı (sözler üstüne söz söyleme, yazılar üstüne yazı ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008
 11. Klasik Yunan Filozoflarında Evren Tasarımı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... Hünler, Paradigma Yayınları, İstanbul 2001. PLATON, Devlet, çev. Sabahattin Eyuboğlu- M. Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2002. PLATON, Epinomis, çev. Adnan Cemgil, Sosyal Yayınlar, ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008
 12. Moderniteye Karşı Romantizm

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... çalışma vesilesiyle Löwy söz konusu liberter anlayış ile mesiyanizm arasındaki tekabüliyeti inceler. Lukacs, Bloch, Kafka, Benjamin, Fromm, Landauer gibi açıkça toplumsal özgürleşim paradigması içinde ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008
 13. Dil Oyunlarından Dilin Yapıbozumuna

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... paradigmasına sahipmişiz gibi görünüyor. (...) `Bir şey kendisiyle özdeştir.' -Yararsız ama yine de imgelemin belirli bir oyunuyla bağlantılı olan bir önermenin bundan daha güzel bir örneği yoktur"(216). ... Cumartesi, 21 Haziran 2008
 14. Çokluk.Barbarlar,Göçebeler ve Kollektif Aksiyon

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... dünyanın sona ermesiyle tamamen çöker.15 Kurucu anlaşmanın bozulması, yeni bir paradigmaya işaret etmektedir. Bu üretici paradig­madaki değişim disiplin toplumundan kontrol toplumuna, fordist üretim biçiminden ... Cumartesi, 21 Haziran 2008
 15. Bir Direniş Odağı Olarak Dil

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... izini sürdüğü yorum ve eleştiri dili arasındaki gerilime temellenen ayrımsalını, çağdaş dil paradigmaları için köhne bir ikilik diye tanımlar. Foucault’nun bir nüfuz talebine içkin gördüğü söylem kalıplarının, ... Cumartesi, 21 Haziran 2008
 16. Aklın Doğuşu - Alan Woods - Ted Grant

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... beri yanda organizma popülasyonlarının incelenmesi de, karşılıklı ya da bencil özgeciliği kodlayan DNA ipliklerinin araştırılması düzeyine düşürülmektedir. Son on yılda, bu yaklaşımın paradigmasını, öğrenmeden ... Perşembe, 19 Haziran 2008
 17. Arı Usun Eleştirisi - immanuel Kant

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... ki, daha güvenilir yöntemlerine indirgenemez. Açıktır ki, Kant da, transendental argümanlarını sıkı mantıksal dedüksiyonlar olarak düşünmedi. Dieter Heinrich, onun aklında her şeyden önce hukukî bir paradigma ... Salı, 19 Şubat 2008
 18. Mitos ve Türleri

  Kategori: Mitoloji/Mitoloji Sözlüğü

  ... aynı süreler içinde yinelenen ritüellerle yeniden doğrulanır. Paradigmatik bir hareketin sürekli yenilenmesi sayesinde herhangi birşey, evrensel akış içinde sabit ve sürekli olarak kendini gösterir. Ancak ... Perşembe, 08 Kasım 2007

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: